Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, br. 2, str. 141-159
Pravilo poslovne procene
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresatijanarkovacevic@gmail.com
Sažetak
U radu se ukazuje na nedostatke pravila poslovne procene u Zakonu o privrednim društvima. Reč je o institutu koji je nastao kao produkt američke sudske prakse, ali koji je široku popularnost stekao i u drugim državama. Trend pravne transplantacije nije zaobišao ni našu zemlju, te je iz tog razloga jako bitno definisanje ovog pravila i ispravno razumevanje razloga njegovog postojanja. Upravo zbog toga prvi deo rada posvećen je istorijskom razvoju pravila poslovne procene, dok je centralni deo rada usmeren ka određivanju kruga lica koja su zaštićena ovim pravilom, kao i pretpostavkama koje moraju biti ispunjene kako bi se aktivirao mehanizam zaštite. Te pretpostavke u stvari konstituišu dužnost pažnje i služe za određivanje pojma pravila poslovne procene i nisu jedinstveno prihvaćene u svim pravnim sistemima. U radu je pojedinačno analiziran svaki od njih: 1. poslovna odluka; 2. odsustvo sukoba interesa; 3. savesnost; 4. informisanost pri odlučivanju; 5. pažnja dobrog privrednika i 6. uverenje da se deluje u najboljem interesu društva. U završnom delu rada se ukazuje na obrnuto postavljenu raspodelu tereta dokaza koja podriva efikasnost zaštitne uloge pravila poslovne procene.
Reference
*** (2001) Corporations Act (Australijski Zakon o akcionarskim društvima iz 2001. godine)
*** (2012) Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije. Službeni glasnik RS, br. 99
*** (1911) Obligationenrecht (Švajcarski Zakon o obligacijama iz 1911. godine)
*** (2010) Ley de Sociedades de Capital (Španski Zakon o društvima kapitala iz 2010. godine). BOE, núm. 161, de 03/07
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985 i 57/1989, Službeni list SRJ, br. 31/1993, 22/1999, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 49/2013, 73/2013, 55/2014, 87/2018 i 18/2020
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018 i 91/2019
Ashraf, Z. (2001) The position of the Business judgment rule in different corporate cultures: A study and analysis. Institute of Law, http://digitol.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1549733565019~489, (5.2.2019)
Branson, D. (2002) The rule that isn't a rule: The business judgment rule. Valparaiso University Law Review, 36(3): 631-654
du Plessis, J. (2019) Directors' duty to act in best interests of the corporation: 'Hard cases make bad law'. Australian Journal of Corporate Law, 34: 1-26
Giraldo, L., Carlos, A. (2006) Factores que gobiernan la aplicación de la regla del juicio comercial: UN estudio comparado de los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y la Unión Europea. Colombia: Cámara de Comercio de Bogotá, 55(111), pp. 115-166, https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/vnijuri/article/view/14661, (15.2.2019)
Graić-Stepanović, S. (2008) Pravilo (adekvatne) poslovne procene. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 299-312
Hansmannh, H., Kraakman, R. (2005) Agency problems and legal strategies. u: Kraakman R; et al. [ur.] The anatomy of corporate law: A comparative and functional approach, Oxford: Oxford University Press, pp. 21-63
Hopt, J.K. (1992) Director's duties to shareholders, employees, and other creditors: A view from the continent. u: Mckendrick Ewan [ur.] Commercial aspects of trusts and fiduciary obligations, Oxford-New York: Oxford University Press, pp. 115-132
Horak, H., Dumančić, K. (2008) Pravilo poslovne procene u hrvatskom i pravu SAD. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 29(2), pp. 975-1008
Ignjatović, M., Šutova, M. (2013) Klasifikacija pravnih poslova u rimskom i savremenom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 64, str. 179-198
Jennifer, G.H., Yablon, M.C. (2002) Corporate governance and executive remuneration: Rediscovering managerial positional conflict. Working Paper, Vanderbilt University Law School, Nashville, No. 03-02, Tennessee
Lepetić, J. (2014) Kompanijskopravni režim sukoba interesa. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, Doktorska disertacija
Markus, R. (2013) Corporate boards in Germany. u: Davies P; Hopt K; Nowak R; van Solinge G. [ur.] Corporate boards in law and practice: A comparative analysis in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 321-358
Martínez, G.A. (2015) La cuestionada deseabilidad económica de la business judgment rule en el derecho español. Working Paper Series, Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo
Mcmillan, L. (2013) The business judgment rule as an immunity doctrine. William & Mary Business Law Review, 4(2): 521-574
Quinn, J. (2019) The sustainable corporate objective: Rethinking directors' duties. Sustainability, 11(23): 6734-6734, https://www.mdpi.com/2071-1050/11/23/6734, (29.1.2020)
Radović, V. (2008) Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava i korporativno upravljanje. u: Vasiljević M; Radović V. [ur.] Korporativno upravljanje, zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet, str. 235-265
Radović, V. (2011) Naknada članovima uprave akcionarskog društva - preporuke dobre prakse korporativnog upravljanja. Beograd: Pravni fakultet, 411-446
Renee, M.J. (2010) The role of good faith in Delaware: How open-ended standards help Delaware preserve its edge. New York Law School Law Review, 55(2): 499-522
Rosenberg, D. (2005) Making sense of good faith in Delaware corporate fiduciary law: A contractarian approach. Delaware Journal of Corporate Law, 29(2): 491-516
Vasiljević, M. (2013) Korporativno upravljanje - izabrane teme. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije
Vasiljević, M. (2005) Kompanisjko pravo - pravo privrednih društava Srbije i EU. Beograd: Pravni fakultet
Vasiljević, M. (2009) Korporativno upravljanje i agencijski problemi - I deo. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, vol. 57, br. 1, str. 5-24
Zwinge, T. (2011) An analysis of the duty of care in the United Kingdom in comparison with the German duty of care. International Company and Commercial Law Review, 20(1): 31-41
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/spz64-25007
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka