Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: [3]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:9
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 4 from 28  
Back back to result list
2018, vol. 70, iss. 7, pp. 318-334
Upotreba društvenih mreža u hibridnom ratovanju
(The title is not available in English)
aSektor za politiku odbrane, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd
bUniversity of Defence, School of National Defence, Belgrade
Abstract
(not available in English)
Fenomen društvenih mreža počeo je da se razvija krajem prošlog i početkom ovog veka, a od 2004. godine njegov razvoj poprima eksponencijalni karakter. Razvoj društvenih mreža, pored povezivanja ljudi, stvorio je prostor za delovanje u različitim segmentima društva (ekonomija, kultura, sport, odbrana i bezbednost, politika i slično) tako da su glavne aktivnosti koje kontrolišu ljudski život međusobno povezane. Neka delovanja u različitim segmentima društva, pomoću društvenih mreža, mogu imati hibridni karakter i predstavljati pretnju po nacionalnu bezbednost. Takođe, društvene mreže je moguće iskoristiti za suzbijanje i suprotstavljanje hibridnim pretnjama. Delovanje na društvenim mrežama se, najčešće, povezuje sa primenom meke moći u hibridnom ratovanju zato što obuhvata nekonvencionalni deo sukoba. Mogućnost iskorišćenja društvenih mreža u hibridnom ratovanju je veoma velika i može obuhvatati poziv građanima na bojkot, okupljanja i neposlušnost, regrutovanje i obuku stanovništva za suprotstavljanje pojedinim pretnjama, (dez)informisanje, kreiranje javnog mnjenja i slično. Zbog toga su autori u ovom radu analizirali najpopularnije društvene mreže, hibridne pretnje i prikazali upotrebu društvenih mreža u pojedinim sukobima koji su imali karakter hibridnog rata.
References
*** (2008) FM 3-0 operations. Washington, DC: Headquarters Department of the Army, 27 February
*** (2016) Globalna strategija EU o spoljnoj i bezbednosnoj politici - zajednička vizija, zajedničko delovanje - jača Evropa. Brisel: Savet EU, 28.06.2016
Bulut, I. (2014) Uticaj društvenih mreža na poslovanje kompanija. Beograd: Megatrend univerzitet, doktorska disertacija
European Commission (2016) Joint Framework on countering hybrid threats. Brussels, 6.4.2016
Hoffman, F. (2007) Conflicts in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies, December
Hoffman, F. (2009) Hybrid threats: Reconceptualizing the evolving character of modern conflict. NDU, Strategic Forum, Institute of National Strategic Studies, No. 240, 1-8, April
Jagello 2000 (2015) Hybrid Warfare: A New Phenomenon in Europe's Security Environment'. Praha-Ostrava: Jagello 2000, Research paper for NATO Information Centre in Prague
Koribko, A. Transformacija hibridnog rata: Tehnologije protiv 'obojenih revolucija'. www.srbin.info, 01.06.2016
Kun, T. (1974) Postcript - 1969. in: Struktura naučnih revolucija, Beograd: Nolit, str. 238-279
Kuzmanović, B.Ž., Terzić, M.R., Inđić, D.R. (2016) Moderno pobunjeništvo - Islamska država. Vojno delo, vol. 68, br. 2, str. 277-289
Terzić, M., Talijan, M., Dumić, A., Stevanović, D. (2017) Hibridno ratovanje i globalne tendencije Evropske unije. in: Rizik i bezbednosni inženjering, 12. Međunarodno savetovanje, Kopaonik, str. 47-53
Todorović, L., Milutinović, M. (2016) Globalne tendencije i hibridni rat. SVAROG, str. 19
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1807318R
published in SCIndeks: 08/02/2019