Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 6 od 28  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 3, str. 302-321
Jugoslavija i Informbiro – uzroci i početak sukoba
Ministarstvo odbrane Republike Srbije + Univerzitet odbrane, Beograd
Ključne reči: Informbiro; Jugoslavija; SSSR; Tito; Staljin; Istočni blok; sukob
Sažetak
Sukob Jugoslavije i Informbiroa svakako predstavlja prvi i najznačajniji sukob u tzv. Istočnom bloku koji se nalazio pod vođstvom SSSR -a. Epilog tog sukoba bio je rascep između Jugoslavije i Istočnog bloka, kao i uspostavljanje bližih odnosa između Jugoslavije i zemalja tzv. Zapadnog bloka na čelu sa SAD. Mnogo radova je do sada napisano u kojima se pokušava zaključiti šta su glavni razlozi koji su doveli do sukoba. Razmatrali su se ideološki, spoljnopolitički razlozi, njihova kombinacija i tako dalje. Ovaj rad ne predstavlja konačnu reč o tome već samo nudi moguće odgovore na pitanje koji su razlozi doveli do toga da dve bliske saveznice iz Drugog svetskog rata samo nekoliko godina po njegovom završetku dođu do ivice izbijanja ratnih sukoba između njih.
Reference
*** (1985) Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1946. Jugoslovenski pregled, Beograd, I
*** (1989) Dokumenti o spoljnoj politici SFRJ 1948. Jugoslovenski pregled, Beograd
*** (1947) Za čvrsti mir, za narodnu demokratiju. Glasilo Informbiroa, Beograd, 10. novembar
*** (1948) Za čvrsti mir, za narodnu demokratiju. Glasilo Informbiroa, Beograd, 1. Februar
*** (1951) Bela knjiga o agresivnim postupcima vlada SSSR, Poljske, Čehoslovačke, Mađarske, Rumunije, Bugarske i Albanije prema Jugoslaviji. Beograd: Ministarstvo inostranih poslova Federativne Narodne Republike Jugoslavije
Anikejev, A. (2011) Sovjetsko-jugoslovenski sukob 1948. godine - loša volja Staljina ili svestan izbor Josipa Broza Tita - problem interpretacije. u: Manojlović Pintar Olga [ur.] Tito - viđenja i tumačenja, Naučni skup, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
Banac, I. (1990) Sa Staljinom protiv Tita - informbirovski rascjepi u jugoslavenskom komunističkom pokretu. Zagreb: Globus
Bofa, Đ. (1985) Povijest Sovjetskog Saveza, Od domovinskog rata do položaja druge velesile - Staljin i Hruščov 1941-1964, II. Opatija: Otokar Keršovani
Cvetković, S. (1999) Balkanska federacija i Kominform. u: Tripković Đoko [ur.] Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948 - Naučni skup, Beograd: Institut za savremenu istoriju
Čolaković, R., Janković, D., Morača, P. (1963) Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Institut za izučavanje radničkog pokreta
Dedijer, V. (1979) Dokumenti 1948. Beograd: Rad, I
Dedijer, V. (1953) Josip Broz Tito, Prilozi za biografiju. Beograd: Kultura
Dimić, L. (2006) Tito i Staljin. Beograd: Arhiv Srbije i Crne Gore, Publikacija povodom izložbe istorijskih dokumenata Josip Tito - Josif Staljin u Arhivu Srbije i Crne Gore
Dojčer, I. (1977) Staljin, Politička biografija. Zagreb: Globus
Đilas, M. (1991) Vlast i pobuna. Beograd: Književne novine
Gibianski, L. (2006) Tito i Staljin - komunističko jednoumlje i sukob interesa. Beograd: Arhiv Srbije i Crne Gore, Publikacija povodom izložbe istorijskih dokumenata Josip Tito - Josif Staljin u Arhivu Srbije i Crne Gore
Kardelj, E. (1980) Sećanja, Borba za priznanje i nezavisnost nove Jugoslavije 1944-1957. Ljubljana: Državna založba Slovenije
Mates, L. (1976) Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Beograd: Nolit
Morača, P., Stojanović, S. (1985) Povijest Saveza komunista Jugoslavije. Beograd: Izdavački centar Komunist
Nešović, S. (1979) Bledski sporazum: Tito-Dimitrov (1947). Ljubljana: ČGP Delo
Obradović, M. (1995) Narodna demokratija u Jugoslaviji 1945-1952. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Petranović, B. (1995) Zapisnici sa sednica Politbiroa Centralnog komiteta KPJ (11. jun 1945 - 7. jul 1948). Beograd: Arhiv Jugoslavije
Petranović, B. (1988) Istorija Jugoslavije 1918-1988, III. Beograd: Nolit
Radonjić, R. (1985) Izgubljena orijentacija. Beograd: Radnička štampa
Radonjić, R. (1979) Sukob KPJ sa Kominformom i društveni razvoj Jugoslavije (1948-1950). u: Političke teme, Zagreb: Biblioteka suvremene političke misli
Veljanovski, N. (1999) Informbiro i jugoslovensko-bugarski odnosi 1945-1953. u: Tripković Đoko [ur.] Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948 - Naučni skup, Beograd: Institut za savremenu istoriju
Vukmanović Svetozar, Tempo (1971) Revolucija koja teče, Memoari, II. Beograd: Izdavački centar Komunist
Živanov, S. (1999) Uzroci i posledice sukoba. u: Tripković Đoko [ur.] Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948 - Naučni skup, Beograd: Institut za savremenu istoriju
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1603302T
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.