Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Nasleđe, Kragujevac
2013, vol. 10, br. 25, str. 69-76
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 07/11/2013
Prilozi i njihovi funkcionalni ekvivalenti u govoru sela Vrela (Žabljak)
Filozofski fakultet u Nikšiću, Katedra za srpski jezik, Nikšić, Crna Gora

e-adresa: vladimiro@t-com.me

Sažetak

U ovom radu autor je razmatrao morfološko-sintaksičke karakteristike priloga i riječi u njihovoj funkciji u govoru sela Vrela. Vrlo je široka upotreba raznovrsnih priloga modalnih riječi i sličnih izraza drugog karaktera. Oblički su vrlo raznovrsni i fonetsko-morfološki uobličeni raznim rečcama. Tvorbeno su posebno interesantni tzv. složeni prilozi i svi predstavljaju vrlo zanimljiv sintaksički materijal.

Ključne reči

sintaksa; morfologija; prilozi; rečce; uobličenost; izrazi; složenice; sinonimija; supstitucija

Reference

Barić, E., Lončarić, M., Malić, D., Pavešić, S., Peti, M., Zečević, V., Znika, M. (1979) Priručna gramatika hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Školska knjiga
Ivić, P. (1998) Pregled istorije srpskog jezika. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ostojić, Đ. (1966) Drobnjak - narodni život i običaji. Pljevlja
Ostojić, V. (2009) Vokalski sistem u govoru sela Vrela. u: Na izvoru Vukova jezika, zbornik radova, Žabljak, VI str., 137-148
Pižurica, M. (1981) Govor okoline Kolašina. Titograd: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Ružičić, G. (1927) Akcenatski sistem pljevaljskog govora. Srpski dijalektološki zbornik, III, 113-176
Stanić, M. (1974) Uskočki govor. Beograd: Institut za srpskohrvatski jezik
Stevanović, M. (1974) Savremeni srpskohrvatski jezik. Beograd: Naučna knjiga, II. Sintaksa
Vuković, J.L. (1938-1939) Govor Pive i Drobnjaka. Južnoslovenski filolog, Beograd, 17, 1-114