Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija
2006, vol. 57, br. 1, str. 1-11
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Metalični mineralni resursi u svetskoj mineralnoj ekonomiji
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

Sažetak

Bez obzira na suštinske promene u svetskom mineralno-sirovinskom kompleksu mineralnoj ekonomiji, nauci, tehnici, tehnologiji, kao i opštem globalnom okruženju, metalični mineralni resursi su i dalje izuzetno značajan i nezamenljiv faktor privrednog razvoja svake zemlje sveta u celini. Samo u 2005.godini u svetu je proizvedeno:1,o90 Gt čelika,31,2 Mt, aluminijuma,14,9 M t bakra, 9,1 Mt cinka, 18 Mt hromita, 9,79 Mt, 1,5 Mt nikla, 20.300 t srebra, 2.450 t zlata, 280.000 t kalaja i više hiljada tona drugih metala.. U okviru geološko-ekonomske analize, prikazana je svetska proizvodnja i potrošnja najznačajnijih metaličnih resursa, njihova rezervna i resursna baza, tekuće i perspektivne cene, mogućnosti supstitucije i reciklaže, kao i druga relevantna geološko-ekonomska pitanja, sa osnovnim akcentom na buduće trendove u proizvodnji i potrošnji. Ukazano je na kompleksne probleme adekvatne primene koncepcije održivog razvoja u sektoru metaličnih mineralnih resursa. Takođe su istaknuta i određena karakteristična pitanja podsistema metaličnih resursa mineralno-sirovinskog kompleksa Srbije.

Ključne reči

metalične mineralni resursi; mineralna ekonomija; supstitucija; reciklaža; cene

Reference

*** (2004) Aluminium - roskill metals and minerals reports. http://www.roskill.com/reports/aluminium
*** (2004) Titanium minerals and pigments - roskill metals and minerals reports. http://www.roskill.com/reports/titaniummap
*** (2004) Tungsten. Roskill metals minerals reports. http://www.roskill.com/reports/tungsten
*** (2005-2006) US Geological survey, mineral commodity. Summaries
*** (1999) The future begins with mining: A vision of mining industry of the future. Washington: Nat. Min. Assoc Foundations for Americas Future, http://www.oit.gor.mining/vision
Balazik, R.F., McCartain, L., Morse, D.E., Sibley, S.F. (2002) The United States 2001. Min. Eng., 5, str. 17-26
Milovanović, D. (2003) Problemi tranzicije, globalizacije i koncesionarstva u mineralno-sirovinskom kompleksu Jugoslavije. u: Mineralno-sirovinski kompleks Srbije i Crne Gore, Beograd: RGF Univ., i dr, str. 611-623
Milovanović, D.B. (2002) Svetska mineralna ekonomija i nemetali Srbije I. Tehnika - Rudarstvo, geologija i metalurgija, vol. 53, br. 4-5, str. 17-27
Milovanović, D.B. (2002) Supstitucija i reciklaža kao faktor geološko-ekonomske ocene nemetaličnih mineralnih sirovina. u: III međ savet. 'Kamen 2002', Jug. komitet za površ. ekspl. Sav. inž. rud. i geolog. Jugoslavije i dr., Aranđelovac, Sav. inž. rud. i geolog. Jugoslavije, i dr, str. 331-340
Petrov, V.P. (1991) Novoe v oblasti ispolzovania nemetalličeskogo myneralnogo syrja. u: Geologija i razvedka, Moskva: Izv. vysš. učebn. zaved, 12, str. 35-43
Syddell, M. (2005) Metals outlook 2006. http://w.w.w.ferret.com.au/articles/59/Oc038959.asp
Taylor, L.E., Hillier, J.A., Benham, A.J. (2005) World mineral production 1999-2003. u: British Geol. Survey, Keyworth, Nottingham, 81. p
Tošović, R.D. (1998) Environment process-product relation in the Rudnik polymetallic deposit, Serbia. u: VI Congress of the Carpathian-Balkan Geological Associaation, Vienna, Abstracts, str. 650
Tošović, R.D. (2003) Pokazatelji efektivnosti geoloških istraživanja u funkciji razvoja mineralno-sirovinske baze Srbije u novim uslovima. u: Zbor. Rad. XXX Jug. simpoz. o operac. istraž., SYM-OP-IS, Herceg Novi, str. 455-458