Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Glasnik Šumarskog fakulteta
2000, br. 83, str. 33-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/02/2009
Strukturne i proizvodne karakteristike veštački podignutih sastojina crnog oraha i potreba njihove restitucije na različitim tipovima šuma u Sremu
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

Sažetak

Uporednom analizom proizvodnih efekata ostvarenih u kulturama crnog oraha i efekata postignutih u prirodnim sastojinama autohtonih vrsta drveća na istim tipovima šuma u Sremu, pri čemu je u obzir uzeta i ekološka stabilnost sastojina različitog porekla, nedvosmisleno se došlo do zaključka da veštački podignute sastojine crnog oraha treba restituisati sastojinama hrasta lužnjaka. Restituciji sastojina visoke proizvodnosti i dobre potencijalne sortimentne strukture treba pristupiti tek nakon isteka ophodnje, dok biološki i ekonomski momenti nalažu da se u sastojinama lošeg zdravstvenog stanja i niske proizvodnosti ova gazdinska mera sprovede što pre.

Ključne reči

kulture crnog oraha; prirodne sastojine autohtonih vrsta drveća; tip šume; proizvodnost; supstitucija

Reference

Jovanović, B.M. (1982) Dendrologija. Beograd: Privredno finansijski vodič
Jović, D., i dr. (1980) Izveštaj o rezultatima istraživačkog rada na proučavanju tipova šuma Gornjeg i Donjeg Srema i njihovih osnovnih karakteristika. Beograd
Jović, N., Tomić, Z., Jović, D.Đ. (1991) Tipologija šuma. Beograd: Šumarski fakultet
Miščević, V., Stamenković, V. (1972) Razvoj i prirast jedne mlade sastojine belog jasena (Fraxinus excelsior L) na Majdanpečkoj Domeni. u: Aktuelni problemi šumarstva, drvne industrije i hortikulture, Beograd
Miščević, V., Stamenković, V. (1975) Dalji razvoj i proizvodnost jedne mlade sastojine belog jasena na Majdanpečkoj domeni. Šumarstvo, Beograd
Pantić, D., Sekulić, S. (1997) Required substitution of Poplar plantations by narrow-leaved ash in forest type III-1 in Srem. u: ICFWST (3rd), Belgrade, Volume II, (168-174)
Stamenković, V., Vučković, M. (1998) Plemeniti lišćari u šumama jugoistočne Srbije, prirodne i proizvodne vrednosti. u: Simpozijum o flori jugoistočne Srbije (V), Zaječar, Zbornik radova, Niš