Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2007, br. 38, str. 61-68
Interakcija komponenata u nikal/aluminijumoksidnom katalizatoru
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

e-adresaekiss@tehnol.ns.ac.yu
Ključne reči: NiO-Al2O3 catalyst; surface area; structure; catalyst component interaction
Sažetak
Pripremljena je serija katalizatora tipa NiO-Al2O3 metodama koprecipitacije, impregnacije i mehaničkog mešanja oksida metala. Katalizatori su sadržavali 5, 10 i 20 mas% nikla. Uzorci su kalcinisani na 400°, 700° i 1100° C u vazduhu u toku 6 časova. Izučavana je interakcija komponenata katalizatora. Interakcija komponenata katalizatora u uzorcima pripremljenim mehaničkim mešanjem oksida metala je manje izražena nego u uzorcima koji su bili pripremljeni metodama koprecipitacije i impregnacije. Kao merilo stepena interakcije komponenata katalizatora uveden je novi pojam koji je definisan odnosom stvarne specifične površine i teorijske specifične površine. Teorijska specifična površina je definisana zbirom parcijalnih specifičnih površina, kada između komponenata katalizatora isključena mogućnost međusobne interakcije. U slučaju odsustva interakcije između komponenata katalizatora ovaj odnos imaće brojčanu vrednost jednaku 1 (jedinici). U slučaju interakcije komponenata katalizatora, zavisno od vrste i jačine interakcije, vrednost ovog odnosa biće različita od 1 (jedinice). Ovako definisana veličina omogućuje kvantitativnu interpretaciju interakcije komponenata katalizatora, umesto kvalitativne (jaka, srednja i slaba).
Reference
Akimov, V.M., Slinkin, A.A., Kretalova, L.D., Rubinstein, A.M. (1960) Svoistva i struktura NiO-Al2O3 katalizatorov. I.A.N.S.S.S.R. Otd. Khim. Nauk, (in Russian), 4, 4 624-628
Alexeyev, V. (1979) Quantitative analysis. Moscow: Mir Publishers, str. 182
Delmon, B., Grange, P. (1980) Solid state chemical phenomena in ageing and deactivation of catalysts. Studies in Surface Science and Catalysis, 6(Catal. Deact.), 507-43
Jun, W., Lin, D., Yuhai, H., Guishan, Z., Yheng, H., Yi, C. (2001) Dispersion of NiO Supported on γ-Al2O3 and TiO2/γ-Al2O3 Supports. Journal of Solid State Chemistry, 157(2): 274
Kis, E., Marinkovic-Neducin, R., Lomic, G., Boskovic, G., Obadovic, D.Z., Kiurski, J., Putanov, P. (1997) Structural and textural properties of the NiO-Al2O3 catalyst. Polyhedron, 17(1): 27-34
Putanov, P., Lomic, G. (1986) Chemical reaction and phase transformations of the components of low temperature shift catalyst in various atmospheres. Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 32(1), 165-9
Yi, C., Lifeng, Z. (1992) Surface interaction model ofγ-alumina-supported metal oxides. Catalysis Letters, 12(1-3): 51
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/APT0738061K
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2008.

Povezani članci

Acta periodica technologica (2007)
Pozitivan uticaj mezopora u nanokristalnom Pd/SnO2 katalizatoru za uklanjanje nitrata
Kovačević Marijana K., i dr.