Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 459  
Back povratak na rezultate
Održivi razvoj
2020, vol. 2, br. 1, str. 53-72
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/07/2020
doi: 10.5937/OdrRaz2001053V
Creative Commons License 4.0
Analiza kao osnova održivosti poslovanja
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bInstitut primenjenih nauka, Beograd

e-adresa: slavkovuksa@gmail.com, i.miloje.bg@gmail.com

Sažetak

Preduzeće kao podsistem ili element okruženja i preduzeće kao sistem ili zasebna celina podrazumeva organizaciju koja je određena strukturom i formom, u kojoj se vrši transformacija input-a u output-e u cilju ostvarivanja profita. Iz ovoga proizilazi da preduzeće ima strukturnu i funkcionalnu dimenziju. Strukturni aspekat usmeren je na posmatranje i utvrđivanje sposobnosti za rad, a funkconalna dimenzija na posmatranje i utvrđivanje načina i posledica, rezultata tog rada. Razlike upravljanja u dosadašnjim ili tradicionalnim i savremenim uslovima ogledaju su u promenama načina mišljenja, načina ponašanja i orijentacije. Kontinuitet funkcionisanja, kao i oslonjenost na sopstveno delovanje, što su značajni uslovi poslovanja u prošlosti, smenjeni su sadašnjim i u budućnosti očekivanim uslovima koji obeležavaju diskontinuitet, kompleksnost i zavisnost od odluka drugih, odnosno od odluka iz okruženja. Naravno, takve promene odražavaju se i na planiranje, kontrolisanje i informisanje, odnosno analizu bilansa kao komponente menadžmenta. Upravljački problemi su drugačije struktuirani, umesto jednostavnosti nastupila je složenost.

Ključne reči

održivi razvoj; upravljanje poslovnim organizacijama; analiza poslovanja

Reference

Krajčević, F. (1975) Analiza poslovanja organizacija udruženog rada. Zagreb: Informator
Miljković, M., Savić, A. (2018) Analiza dvostrukog ekonomskog oporezivanja i mogućnost njegove primene u finansiranju budžeta. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 2, str. 58-66
Ranković, J. (1992) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Ekonomski fakultet, 1
Schroeder, R., Clark, M. (2001) Accounting Theory and Analysis. University of North Carolina
Stojanović, C., Stanojević, P. (2017) Ciljevi organizacionog sistema i IMS-a. Akcionarstvo, Vol. 23, br. 1, 5-18
Vasiljević, K. (1970) Teorija i analiza bilansa. Beograd: Savremena administracija
Vidovič, Z., Milunović, M. (2017) Revizija svrsishodnosti poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 37-53
Vučićević, R. (2003) Teorija verovatnoće sa osnovama teorije masovnog opsluživanja. Beograd: Vojna akademija
Vukša, S., Anđelić, D. (2004) Poslovna analiza. Beograd: Eurografika
Vukša, S. (2019) Napomene kao osnovni finansijski izveštaj. Akcionarstvo, 25(1): 33-50
White, G., Sondhi, A., Fried, H. (2003) The Analysis and Use of Financial Statements. Grace and White, Inc, 3rd Edition
Žager, K., Žager, L. (1999) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia