Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 7 od 459  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2019, vol. 74, br. 1, str. 113-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 07/03/2019
doi: 10.5937/tehnika1901113K
Creative Commons License 4.0
Aerodromske naknade za emisiju gasova - ekonomske mere ka održivom razvoju aerodroma
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresa: t.krstic@sf.bg.ac.rs

Projekat

Podrška održivom razvoju sistema vazdušnog saobraćaja Republike Srbije (MPNTR - 36033)

Sažetak

Značajan porast obima vazdušnog saobraćaja svakako ima pozitivne, ali i neke negativne efekte na društvo i životnu sredinu. U cilju prevazilaženja negativnih uticaja vazdušnog saobraćaja preduzima se niz različitih tehnoloških, operativnih i ekonomskih mera. Jedna od ekonomskih mera je uvođenje naknada za emisiju gasova na aerodromima. Ovakav sistem naknada je podržan od strane organizacija od značaja za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja i propraćen odgovarajućom međunarodnom regulativom. U radu su date opšte karakteristike naknada za emisiju gasova i opisan je način uvođenja i primene ovih naknada. Takođe, prikazani su primeri i rezultati uvođenja ovih naknada na pojedinim aerodromima.

Ključne reči

Reference

*** Heathrow raises environmental charges in bid to persuade airlines to use cleaner, quieter aircraft. http://www.greenaironline.com/news.php?viewStory=2433, 19.09.2018
CAA (2013) Environmental charging: Review of impact of noise and NOx landing charges (CAP 1119)
Clean Sky JU (2014) Annual implementation plan 2014. CS-GB-2013-13-12 doc8a AIP 2014
DFS (2017) Air traffic in Germany - Mobility Report 2016
EASA, EEA (2016) Eurocontrol: European aviation environmental report 2016
EUROCONTROL (2018) European Aviation in 2040 - Challenges of Growth
IATA (2018) Factsheet Industry statistics. https://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Documents/fact-sheet-industry-facts.pdf [sajt posećen 21.09.2018]
ICAO (2011) Airport Air Quality Manual. (Doc 9889)
ICAO (2007) Guidance on Aircraft Emissions Charges Related to Local Air Quality. (Document 9884)
Klemen, F., (IATA) Airline Cost Management Group (2014) u: Airline Cost Conference, Geneva
SESAR (2012) The Roadmap for Sustainable Air Traffic Management: European ATM Master Plan. Edition 2, October
SESAR (2015) The Roadmap For Delivering High Performing Aviation For Europe: European ATM Master Plan, Executive View
Ugrenović, D. (2016) Aerodromske naknade za emisiju gasova. Saobraćajni fakultet, diplomski rad
Yunos, S.N.M.M., Ghafir, M.F.A., Wahab, A.A. (2017) Aircraft LTO emissions regulations and implementations at European airports. AIP Publishing, 020006
Zurich Airport (2010) Aircraft emission charges Zurich Airport