Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[4]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 34  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2015, vol. 56, br. 3, str. 345-353
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 29/10/2015
doi: 10.5937/ZasMat1503345T
Svojstva, materijali i trajnost valjanog betona za kolovoz
Univerzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

e-adresa: gogatc@gmail.com

Projekat

Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u srbiji (MPNTR - 36017)

Sažetak

Valjani beton (RCC) je projektovana betonska mešavina koja se sastoji od zbijenog separisanog agregata, cementa i vode. Ova betonska mešavina čija je vrednost sleganja nula, prilikom ugrađivanja sa asfaltnim finišerom i kada je sabijena do velike gustine, daje veoma čvrstu i trajnu kolovoznu konstrukciju. Za RCC se ne koriste oplate, nije potrebna konvencionalna završna obrada i ne koriste se dilatacione razdelnice ili armaturni čelik, što ga čini ekonomičnim. Mala vrednost vodocementnog faktora (obično se kreće od 0,30 do ,0,40) obezbeđuje veliku čvrstoću. Uobičajene projektovane vrednosti čvrstoće pri pritisku nalaze se u opsegu od 35 do 55 N/mm2. Zbog male vrednosti vodocementnog faktora i manje količine paste u betonskoj matrici, ne dolazi do 'krvarenja' betona, osim toga, skupljanje je manje nego kod konvencionalnih betona od portland cementa. U proteklih 30 godina, prihvaćen je kao jak i trajan kolovozni materijal koji može da izdrži velika opterećenja i oštru klimu uz malo potrebnog održavanja.

Ključne reči

Reference

*** (2000) Roller compacted concrete. Washington, DC: U.S. Department of the Army, Corps of Engineers, Engineer Manual No. 1110-2-2006
*** (1999) Roller compacted mass concrete. u: Manual of concrete practice, Farmington Hills, MI: American Concrete Institute, ACI 207.5R-99, Part 1
*** (2000) Engineering and design roller compacted concrete. Washington DC: U.S. Army Corps of Engineers-Department of the army, 20314- 1000, Manual No. 1110-2-200615
*** (2000) Roller compacted concrete. Washington, DC: U.S. Department of the Army, Corps of Engineers, Engineer Manual No. 1110-2-2006
*** (2010) Cement and concrete terminology. u: Manual of Concrete Practice, Farmington: American Concrete Institute, ACI 116R-99, Part 1
*** (2010) Guide for roller: Compacted concrete pavements. Iowa State University-Institute for Transportation-National Concrete Pavement Technology Center, august
*** (2012) Guide specification for highway concrete pavements. Commentary, October
Adaska, W.S. (2006) Roller-compacted concrete (RCC). West Conshohocken, Pennsylvania: ASTM International, PCA R&D Serial No. 2975, Reprinted by permission of
ERMCO (2013) Guide to roller compacted concrete for pavements. Yowa State Universitaty-Institute for transportation, April
Gaekel, K.E., Schrader, E.K. (1992) RCC Mixes and Properties Using Poor Quality Materials- Concepcion Dam, Roller Compacted Concrete 111. New York, NY: American Society of Civil Engineers
Gregory, E., Halsted, P.E. (2009) Roller-compacted concrete pavements for highways and streets. u: Annual Conference of the Transportation Association of Canada Vancouver, British Columbia
Hall, D.J., Low, Dn. (1974) Roller compacted concrete studies at lost creek dam. Portland District, OR: U.S. Army Engineer
Hazaree, C., Ceylan, H., Wang, K. (2011) Influences of mixture composition on properties and freeze–thaw resistance of RCC. Construction and Building Materials, 25(1): 313-319
Keifer, O.Jr. (1986) Paving with roller compacted concrete. Concrete Construction, March 1986, pp. 287-297
Mardani-Aghabaglou, A., Ramyar, K. (2013) Mechanical properties of high-volume fly ash roller compacted concrete designed by maximum density method. Construction and Building Materials, 38: 356-364
Piggott, R.W. (1999) Roller compacted concrete pavements: A study of long term performance. Skokie, IL: Portland Cement Association, RP366
Tynes, W.O. (1973) Feasibility study of no-slump concrete for mass concrete construction. Vicksburg, MS: U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Miscellaneous Paper No. C-73-10
Umar, R.M. (2000) Roller compacted concrete (RCC) innovations in civil constructions world by civil engineer. Sulaymaniyah: Mass - Iraq for Iron & Steel Industry, Site Enginner