Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 51, br. 1, str. 65-78
Karakterizacija zemljišta za proizvodnju visokovredne hrane od pšenice i kukuruza
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
cUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za fiziku
Ključne reči: soil properties; harmful and hazardous sub­stances; sweet corn; wheat
Sažetak
U okviru Nacionalnog programa biotehnologija i agroindustrija pod pokroviteljstvom MNTR Republike Srbije i Razvojnog pojekta: Program zaštite uređenja i korišćenja zemljišta: "Karakterizacija i uređenje zemljišta za proizvodnju visokovredne hrane od pšenice i kukuruza", tokom 2002. god., prve godine istraživanja, izvršena su ispitivanja poljoprivrednog zemljišta na dva lokaliteta. Istraživanjem je obuhvaćena površina zemljišta od oko 500 ha na kojem se proizvodila pšenica (lokalitet Skorenovac) i kukuruz šećerac (lokalitet Srbobran). Utvrđeno je da prema kriterijumima za proizvodnju visokovredne hrane, kvalitet zemljišta kada je reč o vodno-fizičkim i hemijskim svojstvima kao i u pogledu sadržaja biogenih (makro i mikroelemenata) i teških metala, na oba ispitivana lokaliteta u potpunosti odgovara. Zbog prisustva zagađivača u blizini lokaliteta Skorenovac (Železara Smederevo), trebalo bi uspostaviti monitoring praćenja stanja plodnosti i zagađenja zemljišta opasnim i štetnim elementima iz procesa proizvodnje gvozda. Na osnovu dobijenih vrednosti sadržaja i nivoa najmanjeg rizika ustanovljenog od strane američke agencije za zaštitu životne sredine (U.S. EPA 1993) može se reći da je ukupan prosečan sadržaj u ispitanom zemljištu iznad granice minimalnog rizika. Međutim imajući u vidu da su ovo u zemljištu, a da je njihovo usvajanje od strane biljaka u zavisnosti od koncentracije i veličine molekula, a takođe i da ne postoji čvrsta korelacija između nivoa u zemljištu i u biljkama gajenim na njemu, jer biljke takođe usvajaju ova jedinjenja i iz vazduha, može se zaključiti daje nivo u zemljištu takav da neće ugroziti proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane. Sadržaj u ispitanom zemljištu kako ukupnih tako i pojedinih je daleko ispod gornje dozvoljene koncentracije prema kriterijumima koji se koriste u Poljskoj. U našoj zemlji je tek potreb no ustanoviti MDK za ova jedinjenja u zemljištu. Generalno se može zaključiti da uzorci zemljišta sa ispitivanil lokaliteta ne ukazuju na povećanje radioaktivnosti koje bi ugrozile proizvodnju hrane. Izmerene koncentracije aktivnosti 137Cs, uzimajući i obzir transfer faktore ovog izotopa u biljke, ne bi trebalo da ugroze zdravstvenu bezbednost proizvedene hrane.
Reference
Alloway, B.J. (1995) Heavy metals in soils. London-Glasgow, itd: Blackie Academic and Professional
Ayaka, U., Queency, L. (1999) Kingston, ON, Canada: Queen's University, http:/qlink. queensu. cal/-4mql/PAH. Html
Dragun, J. (1998) The soil chemistry of hazardous materials. Amherst, Mass: Amherst Scientific Publishers
Hadžić, V.B., i dr. (1996) Osnova zaštite, korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta opštine Bački Petrovac - 'pilot'. Beograd: Republički fond za zaštitu, korišćenje, unapređivanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta Srbije
Kastori, R.R., Vraneš, S., Kiraljova, M., Ćirović, M., ur. (1993) Teški metali i pesticidi u zemljištu - teški metali i pesticidi u zemljištima Vojvodine. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.