Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 2 od 219  
Back povratak na rezultate
Konstruktivizam kao savremena nastavna paradigma
Univerzitet Crne Gore u Podgorici, Filozofski fakultet u Nikšiću, Nikšić, Crna Gora

e-adresaniksi@t-com.me
Ključne reči: nastava; poučavanje; učenje; saznajni kontekst; tradicionalna i savremena konstruktivistička paradigma
Sažetak
U vaspitno-obrazovnom procesu zasnovanom na zakonitostima tradicionalnog razredno-predmetnog sistema suština nastave fokusirana je na poučavanje, zapamćivanje i reprodukciju sadržaja od strane učenika, u čijem je centru predavačko-verbalna aktivnost, ličnost i neprikosnoveni autoritet nastavnika. Za razliku od tog koncepta, u procesu fleksibilno organizovane nastave na konstruktivističkoj paradigmi, težište vaspitno-obrazovne aktivnosti pomjera se iz sfere poučavanja (pasivnog slušanja i memorisanja sadržaja) u polje aktivnog učenja, eksperimentisanjem, istraživanjem i otkrivanjem uzročno-posljedičnih veza i odnosa među proučavanim fenomenima, predmetima i pojavama. Ovdje se sveukupno saznanje zasniva na individualnoj percepciji, pamćenju, mišljenju, mašti, otkrivanju i logičkom zaključivanju učenika. To zapravo znači da je konstruktivistička nastava fokusirana na proces sticanja svrsishodnih znanja i vještina, usvajanje pozitivnih stavova, kulturnih vrijednosti i kompetencija, uz maksimalno korištenje i razvoj kognitivnih, afektivnih, psihomotornih i iskustvenih potencijala svakog pojedinca. Prema tome, cilj ovog rada jeste da se na temelju objektivnog sagledavanja suštine i kritičke deskripcije tradicionalnog koncepta, uz primjenu metode teorijske analize, elaboriraju saznajna ishodišta, mogućnosti, prednosti i ograničenja drugog, relativno savremenijeg koncepta, utemeljenog na konstruktivističkoj, odnosno kritičko-konstruktivističkoj didaktičkoj paradigmi.
Reference
Bruner, J. (1996) The Culture of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press
Chen, C. (2003) A Constructivist Approach to Teaching: Implications in Teaching. Computer Networking Information Technology, Learning, and Performance Journal, 21 (2), 17-27
Dmitrijev, D.G. (2008) Konstruktivistički diskurs u teoriji sadržaja obrazovanja u SAD. Pedagogija, 63(3): 347-356
Džinkić, O., Milutinović, J. (2018) Ideje konstruktivizma u savremenoj školskoj praksi. Zbornik odseka za pedagogiju, 27 (18), 128-149
Ebrahimi, N.A. (2013) Constructivist Translation Classroom Enviroment Survey (CTLES). Development, Validation and Application, Translation & Interpreting, 5(2): 163-186
Fosnot, C.T., Perry, R.S. (2005) Constructivism: A psychological theory of learning. u: Fosnot C. T. [ur.] Constructivism: Theory, perspectives and practice, NewYork, NY: Teacher College Press, 8-33
Jukić, R. (2013) Konstruktivizam kao poveznica poučavanja sadržaja prirodoznanstvenih i društvenih predmeta. Pedagogijska istraživanja, 10(2): 241-263
Kanslelaar, G., i dr. (2002) New technologies. u: Simons R. J.; van der Linden J.; Duffy T. [ur.] New learning, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 55-82
Kincheloe, J.L. (2008) Critical Constructivism Primer. New York: Peter Lang Publishing
Knežević-Florić, O. (2005) Pedagogija razvoja. Novi Sad: Filozofski fakultet
Loyens, S.M., Gijbels, D. (2008) Understanding the effects of constructivist learning environments. Instructional Science, 36: 351-357
Mijanović, N. (2008) Subjekatska pozicija učenika u vaspitno-obrazovnom procesu između deklarativnog i stvarnog. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 1, str. 13-22
Milutinović, J. (2016) Socijalni i kritički konstruktivizam u obrazovanju. Novi Sad: Filozofski fakultet
Milutinović, J. (2015) Kritički konstruktivizam - koncepcija i mogućnosti u oblasti obrazovanja. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 3, str. 437-451
Murphy, E. (1997) Constructivism: From Philosophy to Practice. Education Resource Information Center ERIC, ED 444 966, Retrieved June 20, 2021., from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED444966.pdf
Mušanović, M. (2000) Konstruktivistička teorija i obrazovni process. u: Kramar M. [ur.] Didaktični in metodični vidiki nadaljnega razvoja izobraževanja, Maribor: Univerza v Mariboru - Pedagoška fakulteta, 28-35, http://pedagogija.skretnica.com/pub/marko/MARIBOR%201999.doc
Nicol, D.J., Macfarlane, D.D. (2006) Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(82): 199-218
Palmer, D. (2005) A Motivational View of Constructivist: Informed Teaching. International Journal of Science Education, 27(15): 1853-1881
Perkins, D.N. (1992) Technology meets constructivism: Do they make a marriage?. u: Duffy M.; Jonassen D. H. [ur.] Constructivism and the technology of instruction: A conversation, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 45-55
Ravitz, J.L., Becker, H.J., Wong, Y.T. (2000) Constructivist-Compatible Beliefs and Practices among U.S. Teachers. University of California, Irvine - Center for Research on Information Technology and Organizations
Richardson, V. (1997) Constructivist teaching and teacher education: Theory and practice. u: Richardson V. [ur.] Constructivist teacher education: Building new understandings, Washington, DC: Falmer Press, 3-14
Richardson, V. (2003) Constructivist pedagogy. Teachers College Record, 105(9): 1623-1640
Schweiser, S. (2007) In history of ideas, constructivist pedagogy stems from German idealism. Electroneurobiologia, 15(4): 63-94
Stears, M. (2009) How social and critical constructivism can inform science curriculum design: A Study from South Africa. Educational Research, 51(4): 397-410
Topolovčan, T., I.Sar (2017) Konstruktivistička nastava. Zagreb: Učiteljski fakultet
Vadeboncoeur, J. (1997) Child development and the purpose of education: A historical context for constructivism in teacher education. u: Richardson V. [ur.] Constructivist teacher education: Building new understandings, Washington, DC: Falmer Press, 15-37
Vigotski, L.S. (1974) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
von Glasersfeld, E. (2003) Radical constructivism: A way of knowing and learning. London: Routledge Publication
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije2301021M
primljen: 01.07.2021.
prihvaćen: 14.02.2023.
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2023.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka