Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 4 od 219  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 53, br. 1, str. 119-142
Tragom jedne fotografije - tablo maturanata Srpske pravoslavne bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu 1896. godine
Matica srpska, Novi Sad

e-adresanovakovaleksandrapz@gmail.com
Sažetak
Predmet ovog rada su životopisi ličnosti koje se nalaze na fotografiji, odnosno tablou maturanata Srpske pravoslavne bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu iz 1896. godine. Reč je o prvoj generaciji koja je završila šestogodišnju školu (1891-1896). Intencija je da se prikažu životni putevi nastavnika i učenika Bogoslovije, kao i njihov doprinos prosveti, crkvi, teologiji, kulturi, književnosti, etnologiji i nauci. Biće reči o tome da li je Bogoslovija ispunila svoj cilj da stvori sveštenički i učiteljski kadar, tj. parohijsku i školsku mrežu koja bi omogućila opstanak pravoslavne srpske zajednice u Staroj Srbiji, koja se nalazila na udaru albanske anarhije i bugarske propagande.
Reference
*** (1936) Četrdesetogodišnjica prizrenskih bogoslovsko-učiteljskih maturanata. Vreme, str. 6; 9. 7
*** (1940) Spomenica pedesetogodišnjeg versko-nacionalnog i kulturno-prosvetnog rada bogoslovsko-literarne družine 'Rastko' u Prizrenu 1889-1939. Skoplje: Nemanja banovinska štamparija
*** (1908) Popis škola i učitelja, parohija i sveštenika, manastira i sveštenika monaškog reda u Raško-prizrenskoj eparhiji 1906/1907. Golub
Burković, T. (2009) Povest o čudotvornoj ikoni presvete Bogorodice Trojeručice. Rekovac: Manastir Kalenić
Čanović, S. (1976) Srpske škole na Kosovu u XIX veku. Priština: Jedinstvo
Čemerikić, M.Đ. (2003) Prizren i okolina 1019-1941. Beograd: Prvo slovo, II
Gajić, M. (1898) Spomenica o dvadeset-petogodišnjem radu pravoslavne srpske bogoslovsko-učiteljske škole u Prizrenu. Prizren: Pravoslavna srpska bogoslovsko-učiteljska škola
Ilić, D., Prir. (2001) Poslušanja - izabrani spisi arhimandrita Ilariona Vesića. Kruševac: Narodni pokret Otpor
Marković, N.A. (2011) Pravoslavna srpska bogoslovija u Prizrenu. Niš: Eparhija niška
Martinović, D.J. (2000) Portreti. Cetinje: Centralna narodna biblioteka Republike Crne Gore Đurđe Crnojević, VII
Mil, M.I. (1923) Trifun Dimitrijević. Glasnik Jugoslovenskog prosvetnog društva, 3(8-9): 412-413
Nikolić, Z.N. (2009) Moj dug onima koji će doći i onima kojih više nema. Beograd: Ž. Albulj
Novakov, A. (2017) Stubovi srpske prosvete: Srpske srednje škole u Osmanskom carstvu (1878-1912). Beograd: Zavod za udžbenike
Novakov, A. (2018) Srpski biografski rečnik. Novi Sad: Matica srpska, 7
Novakov, A. (2021) Prizrenski bogoslovi, stradalnici i mučenici (1871-1912). u: Novakov A.; Pitulić V.; Ristić D. [ur.] Prizrenska bogoslovija: život, misija, doprinos, Prizren: Eparhija Raško-prizrenska-Bogoslovija Prizren, 167-202
Platon (2016) Odbrana Sokratova. Beograd: NNK internacional, prevod sa starogrčkog Lozanić, K
Popović, M.I. (1933) Istorijska uloga Srpske crkve u čuvanju narodnosti i stvaranju države. Beograd
Radić, R., Isić, M. (2014) Srpska crkva u Velikom ratu 1914-1918. Beograd: Filip Višnjić
Stanković, V.A. (2001) Srpske škole u Prizrenu 1810-1950. Priština: Institut za srpsku kulturu
Šešum, U. (2021) Uspeh Prizrenske bogoslovije u stvaranju svešteničkog i učiteljskog podmlatka u Staroj Srbiji (1871-1896). u: Novakov A.; Pitulić V.; Ristić D. [ur.] Prizrenska bogoslovija: život, misija, doprinos, Prizren: Eparhija Raško-prizrenska-Bogoslovija Prizren, 202-231
Šešum, U., Radivojević, M. (2021) Mirsko sveštenstvo leskovačkog namesništva 1879-1915. Leskovački zbornik, 61: 65-92
Udruženje jugoslovenskog učiteljstva (1924) Spomenica poginulih učitelja i učiteljica u ratovima 1912-1918. Beograd
Udruženje jugoslovenskog učiteljstva (1926) Spomenica učiteljima i učiteljicama izginulim i pomrlim u ratovima - 1912-1918. Beograd, II
Veselinović, M.V. (1939) Sveti Roman. Niš: Štamparija Sv. Car Konstantin
Vesić, I.S. (1896) Pravoslavna srpska bogoslovsko-učiteljska škola u Prizrenu u 1895/1896. Prizren: Srpska bogoslovska učiteljska škola u Prizrenu
Vitošević, K. (1995) Velika Hoča. Priština: Narodna i univerzitetska biblioteka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp53-43305
primljen: 01.03.2023.
prihvaćen: 23.03.2023.
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka