Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 8 od 204  
Back povratak na rezultate
Kvalitet komunikacije vaspitača sa učenicima u srednjoškolskim domovima
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

e-adresanedeljko996@gmail.com
Ključne reči: komunikacija; vaspitač; učenik; srednjoškolski dom
Sažetak
U radu su predstavljeni rezultati empirijskog istraživanja koje je imalo za cilj sagledavanje odnosa učenika prema komunikaciji koju ostaruju sa vaspitačem u srednjoškolskom domu. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 67 ispitanika i to 36 ženskog i 31 muškog pola. Za potrebe ovog istraživanja korišćena je deskriptivna metoda - tehnika anketiranja. Analizirani rezultati istraživanja prikazuju da najveći broj učenika oseća prijatnost i opuštenost u komunikaciji sa vaspitačem. Prema mišljenju učenika, komunikacija u srednjoškolskim domovima se može unaprediti organizacijom radionica na temu verbalne i neverbalne komunikacije, većom posvećenosti vaspitača komunikaciji sa učenicima i posedovanjem više vremena i strpljenja da saslušaju učenike. Rezultati istraživanja prikazuju da učenici smatraju da vaspitači poseduju valjane veštine verbalne i neverbalne komunikacije i da je kod vaspitača zastupljenija demokratska komunikacija od autokratske. Kako bi život i svakodnevno funkcionisanje učenika u domu bilo pozitivno i efikasno, neophodno je da komunikacija na relaciji vaspitač-učenik bude kvalitetna, zdrava i uspešna.
Reference
Akinnubi, O.P., Gbadeyan, C.O., Fashiku, C.O., Kayode, D.J. (2012) Effective communication: A tool for improvement of secondary school management. Journal of Education and Practice, 3(7): 105-110
Brajša, P. (1993) Pedagoška komunikologija - razgovor, problemi i konflikti u školi. Školske novine, http://library.foi.hr/lib/knjiga.php?B=20&sqlx=3296&H
Ivanek, P., Mikić, B., Karabašić, J. (2012) Razredna klima kao faktor sukoba u komunikaciji između nastavnika i učenika. Sportske nauke i zdravlje, 2(1); 65-74
Jašin-Mojse, T. (2006) Komunikacija u učionici. u: Jagodina - zbornik radova, međunarodna naučna konferencija, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, 149-161
Ješić, D. (2008) Domska pedagogija. Jagodina: Učiteljski fakultet
Jovanović, M. (2009) O postojećoj komunikaciji u nastavi i o neophodnim promenama. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 2, str. 201-215
Koković, D. (1997) Pukotine kulture. Beograd: Prosveta
Milošević, A. (2009) Stilovi rada savremenog nastavnika. Užice: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju
Milovanović, R. (2010) Interakcija i komunikacija u vaspitnom radu. Jagodina: Pedagoški fakultet
Pejić, R. (2006) Činioci koji otežavaju kvalitet komunikacije u nastavi. u: Jagodina - zbornik radova, međunarodna naučna konferencija, Jagodina: Pedagoški fakultet u Jagodini, str. 277-285
Sarı, M., Ötünç, E., Erceylan, H. (2007) Quality of life in high schools: The case of Adana province. Educational Administration: Theory and Practice, 13(2): 297-320
Suzić, N. (2005) Pedagogija za XXI vijek. Banja Luka: TT-centar
Yesil, R. (2006) Teaching proficiencies of social studies teachers in class : The sample of Kirşehir. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 7(2): 61-78
Zrilić, S. (2010) Kvaliteta komunikacije i socijalni odnosi u razredu. Pedagogijska istraživanja, 7(2): 231-241
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sinteze8-24739
objavljen u SCIndeksu: 26.02.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0