Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 8 od 218  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 51, br. 4, str. 351-365
Karakteristični problemi u primeni savremene obrazovne tehnologije u nastavi - mogućnost njihovog prevazilaženja
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za pedagogiju, Srbija
bMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Školska uprava Kosovska Mitrovica

e-adresazvezdan.arsic@pr.ac.rs, sukosovskamitrovica@mpn.gov.rs
Sažetak
Kao posledica brzog tehničkog, naučnog i tehnološkog razvoja, nastala je potreba za promenama u obrazovanju i nastavi. Te promene manifestuju se kako u organizaciji obrazovnih sadržaja tako i u uvođenju i primeni novih postupaka, metoda i sredstava. Međutim, i pored saznanja da ciljevi i principi koncepcije obrazovanja na današnjem stupnju društvenog razvoja podrazumevaju potpunu rekonstrukciju tradicionalnog vaspitnoobrazovnog sistema i nastave i da primena savremene obrazovne tehnologije stvara uslove za sticanje dinamičnijih, kvalitetnijih i kompleksnijih znanja, u ovom domenu postoje brojni problemi. Uvažavajući činjenicu da primena savremene obrazovne tehnologije može značajno da doprinese postizanju vaspitnoobrazovnih ciljeva, namera nam je da u radu, pored terminološkog i pojmovnog određenja obrazovne tehnologije, pažnju usmerimo na uzroke problema koji u ovom domenu postoje i da ukažemo na moguće pravce njihovog prevazilaženja.
Reference
Arsić, Z., Krulj-Drašković, J. (2011) Opšte karakteristike i specifičnosti uloge nastavnika u nastavi sa savremenom nastavnom tehnikom i tehnologijom. u: Vilotijević M. [ur.] Osposobljavanje nastavnika za nove uloge - zbornik rezimea sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd: Srpska akademija obrazovanja, 537-550
Bilandžija, G. (2010) Obrazovna tehnologija kao nužnost savremenog obrazovnog procesa. u: Danilović M. [ur.] Tehnika i informatika u obrazovanju, Čačak: Tehnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 233-251
Danilović, M. (1996) Savremena obrazovna tehnologija - uvod u teorijske osnove. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Đorđević, M., Ničković, R. (1991) Pedagogija. Niš: Prosveta
Kljakić, D. (2005) Izgrađivanje koncepta obrazovne tehnologije. Naša škola, 32: 4-18
Mandić, P., Mandić, D. (1996) Obrazovna informaciona tehnologija. Beograd: Učiteljski fakultet
Mijanović, N.V. (2017) Obrazovno-tehnološka kompetentnost nastavnika kao faktor organizovanja savremene nastave i učenje. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 2, str. 15-28
Potkonjak, N., ur. (1996) Pedagoški leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stanković, Z. (2012) Obrazovna tehnologija - potreba i neminovnost savremenog univerzitetskog obrazovanja. u: Dimitrijević B. [ur.] Obrazovanje i savremeni univerzitet, Niš: Filozofski fakultet, 155-164
Šikl, A. (2011) Savremena obrazovna tehnologija - efekti primene multimedija u nastavi. u: Danilović M. [ur.] Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Čačak: Tehnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 234-237
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP2104351A
primljen: 22.10.2021.
prihvaćen: 21.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka