Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 111  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 5, str. 665-677
Ka inovativnom i održivom obrazovanju u osnovnim školama
aOsnovna škola "Slobodan Bajić Paja", Pećinci
bRazvojni centar SITS, Beograd

e-adresakovacevicaleksandra@gmail.com
Sažetak
Jedno od najvažnijih ljudskih prava je pravo na kvalitetno obrazovanje za sve. Ono je ugrađeno u temelje misije UNESCO-a i sadržano je u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija od 10. decembra 1948. godine i mnogim drugim međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima. Ujedinjene nacije su definisale prioritete za razvoj ljudske civilizacije do 2030. godine u vidu 17 ciljeva ciljeva održivog razvoja. Obrazovanje je četvrti element ovog skupa ciljeva, jer je nepobitna činjenica da samo obrazovano društvo sposobno da reši probleme usmerene na postizanje svih ciljeva. Posebno je važno osnovno obrazovanje koje stiču deca u osnovnim školama, jer od kvaliteta ovog obrazovanja u mnogome zavisi uspešnost celovitog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja jedne države. Ono je istovremeno i početak maratona celoživotnog obrazovanja. Ne smemo da zaboravimo da ovo obrazovanje u velikoj meri zavisi i od kvaliteta predškolskog obrazovanja dece i uključenja njihovih roditelja u proces ranih faza obrazovanja. U radu će biti naše viđenje inovativnog i održivog obrazovanja u osnovnim školama, kao i predlozi za stalno povišavanje kvaliteta ovog obrazovanja u skladu sa zahtevima odgovarajućih međunarodnih standarda i prihvaćenog svetskog, ali i našeg, iskustva u osnovnom obrazovanju.
Reference
Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
ISO. ISO 21001:2018-Educational organizations - Management systems for educational organizations - Requirements with guidance for use, May 2018, ISO, Geneva, Switzerland
ISS. SRPS ISO 21001:2018-Obrazovne organizacije -Sistem menadžmenta za obrazovne organizacije - Zahtevi sa uputstvom zakorišćenje, 30.11.2018, ISS, Beograd, Srbija
ISO. Educational organization management systems -Briefing Notes, May 2018, ISO, Geneva, Switzerland
Lachapelle E, Aliu F, Emini E, et al. ISO 21001:2018 WHITEPAPER, PECB MS, Canada, 19 p., 22.08.2018
Wibisono E, The new management system ISO 21001:2018: What and why educational organizations should adopt it, in Proc. International Seminar on Industrial Engineering and Management, Makassar, Indonesia, November 2018
Shevchenko V. Improvement of management of educational organizations on the basis of application of international standards for achievement of the UN Sustainable Development Goals, PPT presentation, United Nations Economic Commission for Europe-UNECE, 27.11.2019, [Internet], Dostupno na: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2019/21pm_10_Vladimir_Shevchenko.pdf
ISO. ISO 22320:2018-Security and resilience - Emergency management -Guidelines for incident management (Bezbednost i otpornost -Menadžment vanrednim situacijama -Smernice za odgovor na incident), November 2018, ISO, Geneva, Switzerland
Mitrović R (Editor). Strategy for education development in Serbia 2020, 265 p., The Ministry of Education, Science and Technological development of the Republic of Serbia, Belgrade 2012
Pendić Z, Ivanek R, Gogić S, Đapović A. Zahtevi sistema kvaliteta i principi TQM-a -Put do modernog sistema obrazovanja, Kvalitet, Godina X, No. 1-2, str. 36-38, 2000
Pendić Z, Majstorović V, Jakovljević B, Pastuović N, Pendić R. Menadžment kvalitetom -osnovni zahtev za uspešnu tranziciju naše privrede, Tehnika, Vol. 6, br. 1, str.11-22, 2006
The Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Vol.1, 84 p, European Union, 2013, [Internet], Dostupno na: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
The Attractiveness of the Teaching Profession in Europe, Vol.2, 400 p., European Union, 2013
Teaching skills to children: different approaches - Suitable for 1-8 years, [Internet], Dostupno na: https://raisingchildren.net.au/preschoolers/behaviour /behaviour-management-tips-tools/teaching-skills
Ten Tips for Your Child's Success in School, [Internet], Dostupno na: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/-Pages/Ten-Tips-for-Your-Childs-Success-in-School.aspx
10 Ways to Help Your Child Succeed in Elementary School, [Internet], Dostupno na: https://kidshealth.org/en/parents/school-help-elementary.html
Habits Of Successful Students: Turn Small Actions Into Big Wins In 2018, [Internet], Dostupno na: https://ectutoring.com/habits-of-successful-students
30 Good Habits for Kids, [Internet], Dostupno na: https://www.cuemath.com/learn/good-habits-forkids
Creating Effective Teaching and Learning Environments, First Result s from TALIS (Teaching And Learning International Survey), 310 p., OECD 2009, [Internet], Dostupno na: http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf
Developing Good Personal Hygiene Practices in Children, March 14, 2019, [Internet], Dostupno na: https://www.ivyprep.org/good-personal-hygiene
Mead S. How Do Children Learn Through Play? [Internet], Dostupno na: https://www.whitbyschool.org/passionforlearning/how-do-children-learnthrough-play
How to Create Healthy Homework and Study Habits With Your Kids, September 19, 2017, [Internet], Dostupno na: https://www.familiesfirstindiana.org/how-to-create-healthy-homework-and-study-habitswith-your-kids
Motivating Children To Do Their Best: Tips For Unmotivated Learners, Feb 27, 2018, [Internet], Dostupno na: https://gradepowerlearning.com/motivatekids-do-well-school
Learning through play, WIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play
Rojas N. The Importance of Teaching Your Kids Job Skills, [Internet], Dostupno na: https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/teach-kids-job-skills.html
Bhandarkar S. The Ultimate Guide For Helping Your Kids Create a Habit. Any Habit. [Internet], Dostupno na: https://afineparent.com/habits/how-to-create-ahabit.html
The Importance Of Developing Good Habits In Elementary School, May 18, 2017, [Internet], Dostupno na: https://www.piptree.com.au/importance-developing-good-habits-elementary-school
Kohl III HW III, Cook HD, Editors. Educating the Student Body: Taking Physical Activity and Physical Education to School, 502 p., Institute of Medicine 2013, Washington, DC
Kako da dete stekne radne navike, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/kako-da-dete-stekne-radne-navike
Podela kućnih poslova po uzrastu: Stvorite radne navike kod dece, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/podela-kucnih-poslova-po-uzrastu-stvorite-radne-navike-kod-dece
Igramo se i učimo, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/category/igramo-se-i-ucimo
Učenje kroz igru, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/ucenje-kroz-igru
Kako da dete stvori radne navike kroz igru, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/kako-dadete-stvori-radne-navike-kroz-igru
Kako razvijati radne navike kod dece, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/kako-razvijati-radne-navike-kod-dece
Polazak u školu i razvijanje radnih navika, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/polazak-uskolu-i-razvijanje-radnih-navika/?lng=lat&script=lat
Razvijanje radnih i higijenskih navika! [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/razvijanjeradnih-higijenskih-navika
Prednosti dece sa razvijenim radnim navikama, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/staje-vazno-za-razvijanje-radnih-navika
10 saveta kako motivisati dete za učenje, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/10-savetakako-motivisati-dete-za-ucenje
Upotreba nagrade i kazne u vaspitavanju dece, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/upotreba-nagrade-i-kazne-u-vaspitavanju-dece
Pet odličnih načina za podsticanje motivacije u učionici, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/pet-odlicnih-nacina-za-podsticanje-motivacije-u-ucionici
Obrazovni sistem je zastareo, deci treba drugačiji pristup, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/obrazovni-sistem-je-zastareo-deci-trebadrugaciji-pristup
Vežbanje detetove pažnje, [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/vezbanje-detetove-paznje/?script=lat
19 zapovesti Marije Montesori koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj, [Internet], Dostupno na: https://www.family.rs/index.php/vasedete/roditeljstvo/19-zapovesti-marije-montesorikoje-ce-vam-pomoci-da-postanete-bolji-roditelj
Metode Marije Montesori: Pustite decu da nauče sama, 30.10.2019, [Internet], Dostupno na: https://www.bebologija.rs/razno/metode-vaspitanja-marijemontesori-pustite-decu-da-nauce-sama.html
Uspešno vaspitanje: 7 pravila Marije Montesori koja će vam pomoći da budete bolji roditelj, [Internet], Dostupno na: https://www.yumama.com/dete/vaspitanje/20310-uspesno-vaspitanje-7-pravila-marijemontesori-koja-ce-vam-pomoci.html
Marija Montesori, VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%-9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8
Ko je Marija Montesori? Aug 31, 2019, [Internet], Dostupno na: https://www.montesorivolim.rs/marija-montesori
Montesori metoda -suština u kreiranju ličnosti deteta, avgust 15, 2016, [Internet], Dostupno na: https://samoobrazovanje.rs/montesori-metoda
Lav Tolstoj, VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%-B0%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1% 81%D1%82%D0%BE%D1%98
Rakočević B, Pedagoška aktivnost Lava Tolstoja, 16.11.2015, [Internet], Dostupno na: http://www.mojenovosti.com/lat/index.php?option=novosti&idn ovost=116389#.X20csZVqbIU
Nikolić J, Lav Nikolajević Tolstoj -Učitelj iz Jasne Poljane, [Internet], Dostupno na: https://www.portalmladi.com/lav-nikolajevic-tolstoj-ucitelj-iz-jasnepoljane
Lav Nikolajević Tolstoj -"Što s manjim primoravanjem deca uče, tim je metod bolji…", 09.04.2018, [Internet], Dostupno na: https://www.oplus.org.rs/lav-nikolajevic-tolstoj-sto-s-manjim-primoravanjem-deca-uce-tim-je-metod-bolji
Žan Žak Ruso, VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%-D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE
Anton Makarenko, VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%-D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5 %D0%BD%D0%BA%D0%BE
Halvorsen T, Key Pedagogic Thinkers Anton Makarenko, Journal of Pedagogic Development, Vol. 4, Issue 2 -July 2014, [Internet], Dostupno na: https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-4-issue-2/keypedagogic-thinkers-anton-makarenko
Imanuel Kant, VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%98%-D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2005665K
primljen: 03.09.2020.
prihvaćen: 10.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka