Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 113  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 75, br. 5, str. 665-677
Ka inovativnom i održivom obrazovanju u osnovnim školama
aOsnovna škola "Slobodan Bajić Paja", Pećinci
bRazvojni centar SITS, Beograd

e-adresakovacevicaleksandra@gmail.com
Sažetak
Jedno od najvažnijih ljudskih prava je pravo na kvalitetno obrazovanje za sve. Ono je ugrađeno u temelje misije UNESCO-a i sadržano je u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija od 10. decembra 1948. godine i mnogim drugim međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima. Ujedinjene nacije su definisale prioritete za razvoj ljudske civilizacije do 2030. godine u vidu 17 ciljeva ciljeva održivog razvoja. Obrazovanje je četvrti element ovog skupa ciljeva, jer je nepobitna činjenica da samo obrazovano društvo sposobno da reši probleme usmerene na postizanje svih ciljeva. Posebno je važno osnovno obrazovanje koje stiču deca u osnovnim školama, jer od kvaliteta ovog obrazovanja u mnogome zavisi uspešnost celovitog sistema formalnog i neformalnog obrazovanja jedne države. Ono je istovremeno i početak maratona celoživotnog obrazovanja. Ne smemo da zaboravimo da ovo obrazovanje u velikoj meri zavisi i od kvaliteta predškolskog obrazovanja dece i uključenja njihovih roditelja u proces ranih faza obrazovanja. U radu će biti naše viđenje inovativnog i održivog obrazovanja u osnovnim školama, kao i predlozi za stalno povišavanje kvaliteta ovog obrazovanja u skladu sa zahtevima odgovarajućih međunarodnih standarda i prihvaćenog svetskog, ali i našeg, iskustva u osnovnom obrazovanju.
Reference
*** Teaching skills to children: Different approaches: Suitable for 1-8 years. [Internet], Dostupno na: https://raisingchildren.net.au/preschoolers/behaviour /behaviour-management-tips-tools/teaching-skills
*** Ten Tips for Your Child's Success in School. [Internet], Dostupno na: https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/-Pages/Ten-Tips-for-Your-Childs-Success-in-School.aspx
*** Igramo se i učimo. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/category/igramo-se-i-ucimo
*** Učenje kroz igru. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/ucenje-kroz-igru
*** Kako razvijati radne navike kod dece. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/kako-razvijati-radne-navike-kod-dece
*** 10 Ways to Help Your Child Succeed in Elementary School. [Internet], Dostupno na: https://kidshealth.org/en/parents/school-help-elementary.html
*** Habits of Successful Students: Turn Small Actions into Big Wins in 2018. [Internet], Dostupno na: https://ectutoring.com/habits-of-successful-students
*** Developing Good Personal Hygiene Practices in Children. March 14, 2019, [Internet], Dostupno na: https://www.ivyprep.org/good-personal-hygiene
*** How to Create Healthy Homework and Study Habits with Your Kids. September 19, 2017, [Internet], Dostupno na: https://www.familiesfirstindiana.org/how-to-create-healthy-homework-and-study-habitswith-your-kids
*** Motivating Children to Do Their Best: Tips for Unmotivated Learners. Feb 27, 2018, [Internet], Dostupno na: https://gradepowerlearning.com/motivatekids-do-well-school
*** The Importance of Developing Good Habits in Elementary School. May 18, 2017, [Internet], Dostupno na: https://www.piptree.com.au/importance-developing-good-habits-elementary-school
*** 30 Good Habits for Kids. [Internet], Dostupno na: https://www.cuemath.com/learn/good-habits-forkids
*** Learning through play. WIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play
*** Kako da dete stekne radne navike. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/kako-da-dete-stekne-radne-navike
*** Prednosti dece sa razvijenim radnim navikama. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/staje-vazno-za-razvijanje-radnih-navika
*** 10 saveta kako motivisati dete za učenje. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/10-savetakako-motivisati-dete-za-ucenje
*** Upotreba nagrade i kazne u vaspitavanju dece. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/upotreba-nagrade-i-kazne-u-vaspitavanju-dece
*** Pet odličnih načina za podsticanje motivacije u učionici. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/pet-odlicnih-nacina-za-podsticanje-motivacije-u-ucionici
*** Obrazovni sistem je zastareo, deci treba drugačiji pristup. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/obrazovni-sistem-je-zastareo-deci-trebadrugaciji-pristup
*** Vežbanje detetove pažnje. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/vezbanje-detetove-paznje/?script=lat
*** 19 zapovesti Marije Montesori koje će vam pomoći da postanete bolji roditelj. [Internet], Dostupno na: https://www.family.rs/index.php/vasedete/roditeljstvo/19-zapovesti-marije-montesorikoje-ce-vam-pomoci-da-postanete-bolji-roditelj
*** Metode Marije Montesori - pustite decu da nauče sama. 30.10.2019, [Internet], Dostupno na: https://www.bebologija.rs/razno/metode-vaspitanja-marijemontesori-pustite-decu-da-nauce-sama.html
*** Uspešno vaspitanje - 7 pravila Marije Montesori koja će vam pomoći da budete bolji roditelj. [Internet], Dostupno na: https://www.yumama.com/dete/vaspitanje/20310-uspesno-vaspitanje-7-pravila-marijemontesori-koja-ce-vam-pomoci.html
*** Marija Montesori. [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%-9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8
*** Ko je Marija Montesori?. Aug 31, 2019, [Internet], Dostupno na: https://www.montesorivolim.rs/marija-montesori
*** Montesori metoda - suština u kreiranju ličnosti deteta. avgust 15, 2016, [Internet], Dostupno na: https://samoobrazovanje.rs/montesori-metoda
*** Lav Tolstoj. VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%-B0%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1% 81%D1%82%D0%BE%D1%98
*** Podela kućnih poslova po uzrastu - stvorite radne navike kod dece. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/podela-kucnih-poslova-po-uzrastu-stvorite-radne-navike-kod-dece
*** Kako da dete stvori radne navike kroz igru. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/kako-dadete-stvori-radne-navike-kroz-igru
*** Polazak u školu i razvijanje radnih navika. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/polazak-uskolu-i-razvijanje-radnih-navika/?lng=lat&script=lat
*** Razvijanje radnih i higijenskih navika!. [Internet], Dostupno na: https://zelenaucionica.com/razvijanjeradnih-higijenskih-navika
*** Žan Žak Ruso. VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%96%-D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BA_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE
*** Anton Makarenko. VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%-D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5 %D0%BD%D0%BA%D0%BE
*** Imanuel Kant. VIKIPEDIA, [Internet], Dostupno na: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%98%-D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B5%D0%BB_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82
Bhandarkar, S. The Ultimate Guide for Helping Your Kids Create a Habit: Any Habit. [Internet], Dostupno na: https://afineparent.com/habits/how-to-create-ahabit.html
European Union (2013) The Attractiveness of the Teaching Profession in Europe. Vol.1, 84 p, [Internet], Dostupno na: https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/study/2013/teaching-profession1_en.pdf
European Union (2013) The Attractiveness of the Teaching Profession in Europe. Vol.2, 400 p
Halvorsen, T. (2014) Key Pedagogic Thinkers Anton Makarenko. Journal of Pedagogic Development, Vol. 4, Issue 2-July, [Internet], Dostupno na: https://www.beds.ac.uk/jpd/volume-4-issue-2/keypedagogic-thinkers-anton-makarenko
ISO (2018) ISO 22320:2018: Security and resilience: Emergency management: Guidelines for incident management / Bezbednost i otpornost - menadžment vanrednim situacijama - smernice za odgovor na incident. Geneva, November
ISO (2018) Educational organization management systems: Briefing Notes. Geneva, May
ISO (2018) ISO 21001:2018: Educational organizations: Management systems for educational organizations: Requirements with guidance for use. Geneva, May
ISS (2018) SRPS ISO 21001:2018 - Obrazovne organizacije - sistem menadžmenta za obrazovne organizacije - zahtevi sa uputstvom zakorišćenje. Beograd, 30.11
Kohl, H., Cook, H.D., eds. (2013) Educating the student body: Taking physical activity and physical education to school. Washington, DC: National Academies Press, 502 p
Lachapelle, E., Aliu, F., Emini, E., et al. (2018) ISO 21001:2018 Whitepaper. Canada: PECB MS, 19 p., 22.08
Lav, N.T. Što s manjim primoravanjem deca uče, tim je metod bolji…. 09.04.2018, [Internet], Dostupno na: https://www.oplus.org.rs/lav-nikolajevic-tolstoj-sto-s-manjim-primoravanjem-deca-uce-tim-je-metod-bolji
Mead, S. How Do Children Learn Through Play?. [Internet], Dostupno na: https://www.whitbyschool.org/passionforlearning/how-do-children-learnthrough-play
Mitrović, R., ed. (2012) Strategy for education development in Serbia 2020. Belgrade: Ministry of Education, Science and Technological development of the Republic of Serbia, 265 p
Nikolić, J. Lav Nikolajević Tolstoj - učitelj iz Jasne Poljane. [Internet], Dostupno na: https://www.portalmladi.com/lav-nikolajevic-tolstoj-ucitelj-iz-jasnepoljane
OECD (2009) Creating Effective Teaching and Learning Environments, First Results from TALIS (Teaching and Learning International Survey). 310 p., [Internet], Dostupno na: http://www.oecd.org/education/school/43023606.pdf
Pendić, Z., Majstorović, V., Jakovljević, B., Pastuović, N., Pendić, R. (2006) Menadžment kvalitetom - osnovni zahtev za uspešnu tranziciju naše privrede. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 6, br. 1, str. 11-22
Pendić, Z., Ivanek, R., Gogić, S., Đapović, A. (2000) Zahtevi sistema kvaliteta i principi TQMa - put do modernog sistema obrazovanja. Kvalitet, Godina X, br. 1-2, str. 36-38
Rakočević, B. Pedagoška aktivnost Lava Tolstoja. 16.11.2015, [Internet], Dostupno na: http://www.mojenovosti.com/lat/index.php?option=novosti&idn ovost=116389#.X20csZVqbIU
Rojas, N. The Importance of Teaching Your Kids Job Skills. [Internet], Dostupno na: https://www.skillsyouneed.com/rhubarb/teach-kids-job-skills.html
Shevchenko, V. (2019) Improvement of management of educational organizations on the basis of application of international standards for achievement of the UN Sustainable Development Goals. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE, PPT presentation, 27.11, [Internet], Dostupno na: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2019/21pm_10_Vladimir_Shevchenko.pdf
Wibisono, E. (2018) The new management system ISO 21001:2018: What and why educational organizations should adopt it. u: International Seminar on Industrial Engineering and Management, Makassar, Indonesia, Novemberm Proc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2005665K
primljen: 03.09.2020.
prihvaćen: 10.09.2020.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2021.
Creative Commons License 4.0