Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 1 od 48  
Back povratak na rezultate
Baština
2020, br. 50, str. 197-213
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 20/05/2020
doi: 10.5937/bastina30-25614
Creative Commons License 4.0
Ekonomske vizije i horizonti
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresa: slobodan.bracanovic@pr.ac.rs

Sažetak

Filozofske vizije, težište su utvrđivanja dugoročnih misaonih horizonata. Na razvalinama prethodnog, postepeno se izgrađuje savršeniji i novi sistem etičkih i dr. vrijednosti. Razvija se savremena nauka, tehnika, tehnologija i organizacija rada, proizvodnje. Oblikuju se moderne privredne, proizvodno-uslužne i ostale strukture. Informacije su dragocjeni resurs današnjice. Nejednakosti obilježja su ove globalizacije. Cilj rada je ukazivanje na savremeni preobražaj ekonomskih vizija. Primijenjena je raznovrsna metodologija (deduktivno-induktivne, statističke, strukturne, komparativne i dr. analize). Problemi su: transformacija pojmova, "paradigmi" i strategija, efikasnost, socijalno raslojavanje, težište koncentracije ekonomske i (ili) finansijske moći. Poljoprivreda je od prioritetnog značaja, posebno za privredu Srbije. Sektor usluga dobija na značaju, ali proizvodnja je i dalje u težištu razvoja. Ekonomski centar svijeta, postupno, se pomjera ka Istoku Azije. Filozofski je aspekt društveno-ekonomskih vizija, horizonata, strategija, planova. Kreira se novi sistem: društvenih, etičkih i dr. vrijednosti. Ekonomska nauka još polazi od prevaziđenh naučnih "paradigmi". Poseban je savremeni značaj: organizacije, tehnike i tehnologije, informacija i ukupnog znanja. Transformišu se determinante privredne strukture i (ili) usluga. Raslojavanje je u rastu. Globalna ekonomska moć, kontinuirano pomjera se ka: Aziji tj. nalazi se u Iranu i u budućem periodu lociraće se između Indije i Kine a težište nalazilo se ranije, između Evrope i Sjeverne Amerike.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
2019: Slobodan Bracanović. "Pojedini aspekti ekonomskih kretanja zemalja u tranziciji". Baština: Glasnik. Institut za srpsku kulturu. Leposavić: str. 195-213
2005: Diana Dragutinović, Milorad Filipović, Slobodan Cvetanović. Teorija privrednog rasta i razvoja. Beograd: Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta
2013: Martin Eling. Investicioni fondovi - Inteligentno i racionalno investiranje. Novi Sad: Akademska knjiga
2016: Branko Milanović. Globalna nejednakost - Novi pristup za doba globalizacije. Novi Sad: Akademska knjiga
2012: Zoran Milićević. "Upravljanje tehnologijom i razvoj organizacije". Zbornik radova. Ur. Tanja Vujović. Međunarodni naučni skup ES-NBE. Ekonomska nauka u funkciji kreiranja novog poslovnog ambijenta. Priština, Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet. str. 471-479
2019: Ministarstvo finansija Republike Srbije. Bilten javnih finansija. Beograd: str.12-13
2015: Radovan Pejanović. Tranzicija i nacionalna kultura -Ogledi iz društveno-ekonomske antropologije. Novi Sad: Akademska knjiga
2015: Toma Piketi. Kapital u 21 vijeku. Novi Sad: Akademska knjiga
2019: Gojko Rikalović. Dejan Molnar. "Analiza međuzavisnosti (ne) stabilnosti države i privrednog razvoja u slučaju malih zemalja". Zbornik radova. Ur. Ranko Kuzmanović. Naučni skup. Strategije razvoja i ekonomske saradnje malih zemalja u uslovima globalizacije i regionalnih integracija. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Srpska akademija nauka i umjetnosti. Knjiga 42. Banja Luka: str. 305-321
2003: Dragić Stojadinović. Osnovi naučnog rada. Priština, Zubin Potok: Ekonomski fakultet
2013: Džozef E. Štiglic. Slobodan pad -Amerika, slobodna tržišta i slom svjetske privrede. Novi Sad: Akademska knjiga
2015: Džozef E. Štiglic. Velika podjel -Društva nejednakosti i šta da radimo sa njima. Novi Sad: Akademska knjiga
2016: Džozef E. Štiglic. Evro -Kako zajednička valuta ugrožava budućnost Evrope. Novi Sad: Akademska knjiga