Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 55, br. 5, str. 11-18
Analiza tehno-ekonomske opravdanosti uvođenja frekventnih regulatora na pogonima dozatora i dodavača uglja mlinova kotla u TENT
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet
Ključne reči: tehno-ekonomska analiza; dozator dodavača uglja; novo rešenje; frekventni regulator
Sažetak
Polazna pretpostavka istraživanja u ovom radu je da se isplativa poboljšanja mogu postići na postojećim pogonima dozatora i dodavača uglja u termoelektrani "Nikola Tesla" u Obrenovcu. Inovacija je zamena mehaničkog varijatora frekventnim pretvaračem. Ona je eliminisala sve delove na kojima su najčešće bile popravke. Na osnovu odgovarajućih ispitivanja, merenja i analiza upoređeni su pogoni bez i sa frekventnim pretvaračem, sa dva aspekta. Tehničko upoređenje oba pogona sprovedeno je na njihovim performansama održavanju i radnom veku. Za ekonomsko upoređenje korišćene su MAPI metoda metoda sadašnje vrednosti i ekvivalentnih godišnjih troškova i metoda roka povraćaja sredstava. Polazeći od specifičnosti rada oba pogona, definisane su pretpostavke, mere i aktivnosti, koje su direktno uticale na izbor i kombinovanu primenu metoda za ocenu ekonomske efikasnosti investicionih ulaganja i metoda nastalih redukcijom troškova održavanja i popravki. Ova tehnička i ekonomska upoređenja su pokazala višestruke prednosti i koristi pogona dozatora sa frekventnim pretvaračem.
Reference
Dubonjić, R., Ristivojević, M., Mitrović, R., Jeftenić, B., Lazović, T., Stamenić, Z. (2004) Tehno-ekonomska analiza varijantnog rešenja pogonske grupe dozatora i dodavača uglja mlinova kotla. u: Naučno-stručni skup IRMES, Kragujevac
Dubonjić, R., Soldat, D. (1998) Troškovi održavanja proizvodne opreme za usvojene strategije održavanja u zavisnosti od stope amortizacije. u: XXI Majski skup održavalaca, Zbornik radova, Beograd
Dubonjić, R. (1997) Upravljanje troškovima održavanja. u: Upravljanje održavanjem mašina u preduzeću, Seminar za inovaciju znanja, Beograd: Mašinski fakultet
Dubonjić, R., Milanović, D.Lj. (1997) Utvrđivanje jediničnih i minimalnih troškova i upoređivanje međusobno isključivih varijanti projekata energetskih postrojenja pomoću metode anuiteta. Termotehnika, br. 4
Dubonjić, R., Milanović, D.Lj. (1997) Inženjerska ekonomija. Beograd: Mašinski fakultet
Jeftenić, B., Vukosavić, S., Mitrović, R., Dubonjić, R., Ristivojević, M., Bebić, M., Štatkić, S., Jevtić, D., Lazović, T., Stamenić, Z., Stefanović, N. (2003) Studija opravdanosti uvođenja frekventnih regulatora na pogonima dozatora i dodavača uglja u TENT-u. Beograd: Elektrotehnički fakultet
Jeftenić, B., Bebić, M., Ristić, L., Mitrović, R. (2003) Tehno-ekonomske prednosti regulisanih sinhronih pogona sa frekventnim pretvaračima. Beograd: ETRAN
Jeftenić, B., Bebić, M., Ristić, L., Mitrović, R. (2003) Efekti primene regulisanih asinhronih pogona sa frekventnim pretvaračem u revitalizaciji postojećih pogona. u: XII Međunarodni simpozijum Energetska elektronika - Ee, Novi Sad
Park, Ch. (1993) Contemporary engineering economics. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Shtub, A., Bard, F.J., Cloberson, S. (1994) Project management. Eaglewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.