Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 34  
Back povratak na rezultate
Kultura
2018, br. 161, str. 273-288
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/kultura1861273M


Refleksije socijalističke televizije - studija od medijskih sistema do medijskih kultura
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Katedra za teoriju i istoriju, Beograd

Sažetak

Povodom aktuelizovane teme socijalističke televizije, njenog uticaja i programa koje je kreirala, a kroz formu istraživačkog dijaloga, cilj ovog teksta je da predstavi upravo objavljenu knjigu Sabine Mihelj i Sajmona Hakstabla (Simon Huxtable) 'Od medijskih sistema do medijskih kultura' (From Media Systems to Media Cultures). Fokusirajući se na nastanak televizije, kao novog medija koji se paralelno razvijao sa hladnoratovskim tenzijama, i na njen uticaj u vreme i nakon vladavine komunizma u zemljama istočnoevropskog bloka, ova komparativna medijska studija s jedne strane istražuje spregu geopolitičkih odnosa u ovom delu sveta, a s druge strane daje osavremenjen pogled na ovaj medij koji je oblikovao modernost svakodnevice građana i socijalističku kulturu i umetnost. Stoga, knjiga omogućava rekontekstualizaciju dosadašnjih (ustaljenih i najčešće preuzimanih i ponavljanih) mišljenja o medijima i kulturi u doba Hladnog rata, kao i reviziju spram društvenog, političkog i medijskog okvira koji je postojao u zemljama iza 'gvozdene zavese' kako u drugoj polovini XX veka, tako i u savremenom trenutku.

Ključne reči

televizija; socijalistička modernost; komparativno medijsko istraživanje; Jugoslavija; Istočna Evropa

Reference

*** (2018) Screening Socialism. Loughborough University, 30. August, http://www.lboro.ac.uk/departments/socialsciences/screeningsocialism
*** (2014) Television Histories in (Post)Socialist Europe. ViEW - Journal of European Television History and Culture, Vol. 3, Issue 5. 1. September 2018; http://viewjournal.eu/televisionhistories-inpostsocia-list-europe
*** (2017) Memory, Post-socialism and the Media. European Journal of Cultural Studies, Vol. 20, Issue 3, 4. September 2018; http://journals.sagepub.com/toc/ecsa/20/3
Andrić, B. (1998) Vodič kroz produkciju igranog programa Televizije Beograd: fond sačuvanih emisija od 1958. do kraja 1995. Beograd: RTS
Bonker, K., Obertreis, J., Grampp, S. (2016) Television Beyond and Across the Iron Curtain. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing
Daković, N., Milovanović, A. (2016) The Socialist Family Sitcom: Theatre at Home (Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1972-Republic of Serbia 2007). u: Bönker K.; Obertreis J.; Grampp S. [ur.] Television Beyond and Across the Iron Curtain, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, pp. 124-147
Daković, N., Milovanović, A. (2015) Socijalistički family sitcom - Pozorište u kući. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 27, str. 183-203
Dragićević, Š.M. (2007) Privatni život u vremenu televizije. u: Ristović M. [ur.] Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, Beograd: Clio, str. 733-767
Duda, I. (2015) Danas kada postajem pionir: djetinjstvo i ideologija jugoslavenskoga socijalizma. Zagreb: Srednja Europa
Duda, I. (2016) When capitalism and socialism get along best: Tourism, consumer culture and the idea of progress in Malo misto. u: Archer R.; Duda I.; Stubbs P. [ur.] Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, London: Routledge, pp. 173-192. Archer R
Erdei, I. (2017) Fragmenti jugoslovenske socijalističke modernosti 1970-ih u TV seriji 'Pozorište u kući'. Issues in Ethnology and Anthropology, 12(2): 537
Hallin, D.C., Mancini, P. (2004) Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press
Havens, T., Imre, A., Lustyik, K. (2015) Popular Television in Eastern Europe During and Since Socialism. New York: Routledge
Imre, A. (2016) TV Socialism. Durham: Duke University Press Books
Mihelj, S. (2011) Media Nations: Communicating Belonging in the Modern World. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Mihelj, S., Downey, J. (2012) Central and Eastern European Media in Comparative Perspective: Politics, Economy and Culture. London: Routledge
Mihelj, S. (2013) The Politics of Privatization: Television Entertainment and the Yugoslav Sixties. u: Gorsuch A.; Koenker D. [ur.] The Socialist Sixties: The Global Movement in the Soviet Union, Europe Eastern, Cuba, Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, pp. 251-67
Mihelj, S., Huxtable, S. (2018) From Media Systems to Media Cultures. Cambridge: Cambridge University Press
Novak, B., ur. (2016) Leksikon radija i televizije. Zagreb: HRT i Ljevak, drugo izdanje
Peruško, Z., Čuvalo, A. (2014) Comparing Socialist and Post-Socialist Television Culture. Fifty Years of Television in Croatia. ViEW - Journal of European Television History and Culture, Vol. 3, Issue 5. pp. 131-150