Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 7 od 34  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura
2015, br. 7, str. 327-340
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/02/2016
doi: 10.5937/gfkm1507327T
Televizijski programi za decu u Srbiji
aDžon Nezbit Univerzitet, Fakultet za kulturu i medije, Beograd
bUniverzitet Istočna Karolina, SAD

e-adresa: ntorlak@nezbit.edu.rs

Sažetak

Televizija je audio-vizuelni medij koji je danas toliko rasprostranjen, da je teško pronaći i jedno domaćinstvo bez televizijskog prijemnika gotovo bilo gde na planeti. Brojna su istraživanja koja se bave uticajem ovog medija i sva pokazuju da, čak i u onim kulturama u kojima su računari veoma zastupljeni, popularnost televizije ne opada (Lemiš, 2008). Gledanje televizije je najčešće kućna aktivnost, nešto što roditelji prihvataju i odobravaju bez obzira na uzrast deteta, tako da u velikom obimu utiče na poimanje stvarnosti kod dece i dečije razumevanje fenomena koji se prikazuju. Na žalost, na našim TV ekranima ima veoma malo emisija koja su namenjena deci, a često su i neadekvatne, odnosno neprimereni uzrastu, pa deca podjednako i nesmetano prate programe koji su namenjeni odraslima. Naravno da nemamo ambiciju da ovu aktuelnu i široku temu, osvetlimo sa svih aspekata, jer tematika prevazilazi okvire ovog rada, ali nam je želja da bar ukažemo na važnost ovog zanemarenog problema.

Ključne reči

deca; mediji; televizija; dečji programi

Reference

*** Statistički podaci agencije Nielsen audience measurement za 2014. godinu. dostupni na www.agbnielsen.net (25. 8.2015.)
*** Komunikacija sa decom. Beograd: UNICEF, dostupno na http://www.unicef.org/serbia/Komunikacija sa decom web.pdf (15.9.2015.)
*** Zastupljenost dečijeg programa u emisionom vremenu, praćeni u periodu od 1.01.2014. 30.04.2014. REM, Izvor, dostupno na
Đerić, I., Studen, R. (2006) Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 456-471
Đorđević, J.Đ. (1996) Moralno vaspitanje teorija i praksa. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Gerbner,, Kankl,, Smit (1999) Kids these days…. 1999, Children and Media, 2001, Von Feilitzen, C. & Bucht, 2001
Grebner, G. (1999) The image of children in prime-time television: Casting and fate. u: von Feilitzen Cecilia, Ulla Carlson [ur.] Children and media: Image, education, participation, UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen
Gudjons, H. (1994) Pedagogija - temeljna znanja. Zagreb: Educa
Gunter, B., Mcaleer, J. (1997) Television and Children. London: Routledge
Kelner, D. (2004) Medijska kultura. Beograd: Klio
Kunkel, D., Smith, S.L. (1999) The news media's picture of children in the United States. u: von Feilitzen Cecilia & Ulla Carlson [ur.] Children and media: Image, education, participation, UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen
Lemiš, D. (2008) Deca i televizija. Beograd: Clio
mek Kvejl, D. (1994) Stari kontinent - novi mediji. Beograd: Nova štamparija Davidović
Trebješanin, Ž.M. (2000) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
Zvonarević, M. (1989) Socijalna psihologija. Zagreb: Školska knjiga