Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 3, str. 1001-1019
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 31/03/2017
Razlike u dimenzijama ličnosti nastavnika u osnovnoj školi i na univerzitetu
Filip Moris doo, Beograd

e-adresa: olga2009@mts.com

Sažetak

Rad se bavi ispitivanjem razlika u stepenu izraženosti dimenzija ličnosti između nastavnika u osnovnoj školi i na univerzitetu primenom Klonindžerovog modela biosocijalnog učenja. Uzorak istraživanja je prigodan i čini ga 146 ispitanika (po 73 nastavnika zaposlenih u osnovnoj školi ili na fakultetu). Za merenje dimenzija ličnosti primenjen je TCI multidimenzionalni inventar ličnosti (Cloninger et al., 1994). Rezultati pokazuju da postoji statistički značajna razlika između nastavnika u osnovnoj školi i na univerzitetu u sledećim dimenzijama ličnosti: Zavisnost od nagrade (RD), odnosno supskale Sentimentalnost (RD1), Samousmerenost (SD), odnosno supskala Odgovornost nasuprot Okrivljavanju drugih (SD1) i Preduzimljivost nasuprot Apatije (SD3) i Istrajnost (P). Takođe, utvrđena je statistički značajna razlika između muškaraca i žena u odnosu na dimenzije: Potraga za novim (NS), odnosno supskale Ekstravagantnost nasuprot Uzdržanosti (NS3), Zavisnost od nagrade (RD), odnosno supskala Sentimentalnost (RD1) i Privrženost (RD3) i Istrajnost (P), kao i da postoji statistički značajna razlika između ispitanih nastavnika sa određenom dužinom radnog staža u stepenu izraženosti supskala Usklađenost prema Neusklađenosti (SD5) i Principijelnost nasuprot Koristoljubivosti (C5). Dobijeni rezultati imaju praktične implikacije u daljem upoznavanju ličnosti nastavnika, koja je važna za uspešnost ostvarivanja profesionalnog poziva.

Ključne reči

dimenzije ličnosti; nastavnici u osnovnoj školi / na univerzitetu; Klonindžerov model biosocijalnog učenja; temperament; karakter