Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2014, vol. 11, br. 2, str. 55-72
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 17/05/2015
doi: 10.5937/MegRev1402055S
Nove kombinacije u ekonomiji i princip izmene u 'kreativnom razaranju'
Institute of Economy of Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

e-adresa: o_sukharev@list.ru

Sažetak

Unutar tri grupe agenata gore navedenih postoji takva interakcija, koja stvara ekonomsku dinamiku i nije opisana u Šumpeterovom (Schumpeter) modelu. Šumpeterova ideja o 'konstruktivnoj distrakciji' sadrži linijsku orijentaciju koja dolazi do stvari koju 'inovatori', kad se pojave, uzimaju sredstva od 'konzervativaca' i iste obezvređuju. U informativnim i visoko tehnološkim ekonomijama ovaj efekat nije moguć i 'inovatori' će se pojaviti na uštrb proširenja mogućnosti nekih sredstava (jer sredstvo postaje virtuelno), bez nanošenja veće štete 'konzervativcima'. Važna okolnost je da endogena fluktuacija u samom modelu 'inovator-konzervativac' je od ogromne važnosti na ekonomski razvoj i hipoteza da ova fluktuacija zavisi od vrednosti monetarnog ranga u aktivnosti 'inovatora' i 'konzervativaca' je ponuđena. Otuda, u ekonomskoj dinamici postaje važno imati strategiju kada se model kao 'inovator' zameni za 'konzervativni' ili 'neaktivan agent' model. Međutim, postoje priznanja o neprimenjivanju principa 'kreativnog razaranja' ne samo na nivou modela dobijenog na bazi Šumpeterove ideje o razvitku i formalizaciji, već i na nivou činjenica ekonomskog života. Sasvim sigurno, princip 'kreativnog razaranja' nije strogo dokazan od strane autora. To je još jedan podsticaj da se razmišlja o njegovoj ispravnosti i adekvatnosti.

Ključne reči

nova kombinacija; teorijski model; princip 'kreativne destrukcije'; kombinacijsko povećanje rasta i krize

Reference

Perez, C. (2007) Finance and Technical Change: A Long-term View. u: Elgar Companion to Neo-Schumpeterian Economics, 49, 775-799
Perez, C. (2004) Technological revolutions and paradigm shifts and socio-institucional change. u: Reinert E. [ur.] Globalization, Economic Development and Inequality: An Alternative Perspective, Cheltenham: Edward Elgar, str. 218-219
Perez, C. (2002) Tehnological revolutions and financial capital: The dynamics of bubbles and golden ages. Cheltenham: Edward Elgar
Perez, C. (2009) Technological revolutions and techno-economic paradigms. Cambridge Journal of Economics, 34(1), 185-202
Schumpeter, J. (1950) Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper & Brothers Publishers, Third Edition
Schumpeter, J.A. (1969) The Theory of Economic Development - an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle. New York: Oxford University Press
Sukharev, O.S. (2011) Elementary model of institutional change and economic welfare. Montenegrin Journal of Economics, Vol. 7, (2), 55-64
Sukharev, O.S. (2013) Theory of economic changes: Problems and decisions. Moscow: KRASAND, eng
Williamson, O. (1985) Economic institutions of capitalism. New York, itd: Free Press