Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:36
članak: 9 od 50  
Back povratak na rezultate
Ekonomski signali: poslovni magazin
2017, vol. 12, br. 2, str. 53-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ekonsig1702053T
Creative Commons License 4.0
Testovi ranga
Afilijacija nije data

e-adresa: marjana.r.timotijevic92@gmail.com

Sažetak

Testovi ranga su najvažniji metodi neparametarske statistike. U uvodnom delu bilo je diskusije o parametarskim i neparametarskim metodama i ustanovljeno je da testovi ranga predstavljaju jedne od najvažnijih neparametarskih metoda. Zatim su u glavnom delu opisani Man Vitnijev U test, Kraskal Volisov test i Frimenov test, koji predstavljaju najpoznatije i najćešće korišćene testove ranga. Objašnjen je postupak testiranja pomoću navedenih testova i kroz primere je pokazana široka primena ovih testova, posebno u medicini, psihologiji, itd.

Ključne reči

Reference

Lamorte, W.W. (2017) Nonparametric Tests. Boston: Boston University of Public Health
Merkle, M. (2002) Verovatnoća i statistika. Beograd: Akademska misao
Petrović, Lj. (2006) Teorijska statistika. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Popović, B.Č. (2009) Matematička statistika i statističko modelovanje. Niš: Prirodno-matematički fakultet
Stojanović, V. (2012) Verovatnoća i statistika. Beograd: FIM-inžinjerijski menadžment
Žižić, M., Lovrić, M., Pavličić, D. (2003) Metodi statističke analize. Beograd: CID