Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2014, vol. 71, br. 2, str. 161-166
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.2298/VSP1402161T


Tupa trauma grudnog koša - pregled povreda dijagnostikovanih MDCT pregledom
aKlinički centar Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet

Sažetak

Uvod/ Cilj. Multidetektorska kompjuterizovana tomografija (MDCT) koja se odlikuje brzinom i preciznošću sve više se koristi u odeljenjima urgentne medicine. Cilj istraživanja bio je da se utvrde najčešće povrede grudnog koša, udružene vantorakalne povrede, kao i da se ustanovi ishod lečenja. Metode. Ova prospektivna studija obuhvatila je 61 bolesnika sa tupom traumom. Svakom bolesniku urađen je CT grudnog koša, kao deo inicijalne dijagnostike. Procenjen je broj povreda po organima i organskim sistemima grudnog koša. Evidentiran je uzrok povrede, dužina i ishod lečenja, kao i prisustvo povreda u drugim regijama. Rezultati. Povreda grudnog koša bila je udružena sa drugim regijama kod 80,3% bolesnika i to najčešće sa povredama ekstremiteta ili kostiju karlice kod 54.1% bolesnika, potom sa povredama glave kod 39,3% bolesnika. Kod 90,9% bolesnika sa smrtnim ishodom postojale su pridružene povrede grudnog koša. Lezije plućnog parenhima, pleuralni izlivi i frakture rebara bile su najčešće povrede kod 77,1%, 65,6% i 63,9% bolesnika, respektivno. Zaključak. Tupa trauma grudnog koša je značajan problem prevashodno kod muškarca u četrdesetim godinama i obično je uzrokovana saobraćajnim nezgodama. U slučaju pneumomedijastinuma ili medijastinalnog hematoma, savetuje se korišćenje 3D rekonstrukcija u postavljanju dijagnoze potencijalne traheobronhijalne povrede i povrede grudne aorte. Povećana rezolucija CT skenera dala je veliki broj nalaza koji su teško vidljivi na radiografiji, naročito u slučaju povrede plućnog parenhima i pleure. Trebalo bi imati na umu međutim, da nijedna tehnika snimanja ne može da bude jedini faktor pri odlučivanju o hirurškom lečenju.

Ključne reči

povrede, zatvorene; toraks; dijagnoza; tomografija, kompjuterizovana, redgenska; povrede, multiple; lečenje, ishod

Reference

Assenza, M., Passafiume, F. (2012) Pneumomediastinum and Pneumoperitoneum after Blunt Chest Trauma:The Macklin Effect. Journal of Trauma & Treatment, 1(1): 1-5
Desir, A., Ghaye, B. (2012) CT of blunt diaphragmatic rupture. Radiographics, 32(2): 477-98
Elmali, M., Baydin, A., Nural, M.S., Arslan, B., Ceyhan, M., Gürmen, N. (2007) Lung parenchymal injury and its frequency in blunt thoracic trauma: the diagnostic value of chest radiography and thoracic CT. Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), 13(4): 179-82
Gavelli, G., Canini, R., Bertaccini, P., Battista, G., Bnà, C., Fattori, R. (2002) Traumatic injuries: imaging of thoracic injuries. European radiology, 12(6): 1273-94
Ho, M., Gutierrez, F.R. (2009) Chest radiography in thoracic polytrauma. AJR. American journal of roentgenology, 192(3): 599-612
Liman, S.T., Kuzucu, A., Tastepe, A.I., Ulasan, G.N., Topcu, S. (2003) Chest injury due to blunt trauma. European journal of cardio-thoracic surgery, 23(3): 374-8
Milia, D.J., Brasel, K. (2011) Current Use of CT in the Evaluation and Management of Injured Patients. Surgical Clinics of North America, 91(1): 233-248
Miller, L.A. (2006) Chest Wall, Lung, and Pleural Space Trauma. Radiologic Clinics of North America, 44(2): 213-224
Mirvis, S.E. (2004) Diagnostic imaging of acute thoracic injury. Seminars in Ultrasound, CT and MRI, 25(2): 156-179
Oikonomou, A., Prassopoulos, P. (2011) CT imaging of blunt chest trauma. Insights into imaging, 2(3): 281-295
Omert, L., Yeaney, W.W., Protetch, J. (2001) Efficacy of thoracic computerized tomography in blunt chest trauma. American surgeon, 67(7): 660-4
Pal, J.M., Mulder, D.S., Brown, R.A., Fleiszer, D.M. (1988) Assessing multiple trauma: is the cervical spine enough?. Journal of trauma, 28(8): 1282-4
Petrović, K., Stojanović, S., Till, V., Vučaj-Ćirilović, V., Nikolić, O., Nićiforović, D. (2008) Kompjuterizovana tomografija kod tupih povreda pluća, pleure i koštanih struktura grudnog koša. Medicinski pregled, vol. 61, br. 1-2, str. 83-86
Primack, S.L., Collins, J. (2002) Blunt nonaortic chest trauma: Radiographic and CT findings. Emerg Radiol, 9(1): 5-12
Sampson, M.A., Colquhoun, K.B.M., Hennessy, N.L.M. (2006) Computed tomography whole body imaging in multi-trauma: 7 years experience. Clinical radiology, 61(4): 365-9
Sangster, G.P., González-Beicos, A., Carbo, A.I., Heldmann, M.G., Ibrahim, H., Carrascosa, P., Nazar, M., D'Agostino, H.B. (2007) Blunt traumatic injuries of the lung parenchyma, pleura, thoracic wall, and intrathoracic airways: multidetector computer tomography imaging findings. Emergency radiology, 14(5): 297-310
Scaglione, M., Pinto, A., Pedrosa, I., Sparano, A., Romano, L. (2008) Multi-detector row computed tomography and blunt chest trauma. European journal of radiology, 65(3): 377-88
Shirley, P.J. (2005) Trauma and critical care III: chest trauma. Trauma, 7(3): 133-142
Shorr, R.M., Crittenden, M., Indeck, M., Hartunian, S.L., Rodriguez, A. (1987) Blunt thoracic trauma. Analysis of 515 patients. Annals of surgery, 206(2): 200-5
Traub, M., Stevenson, M., McEvoy, S., Briggs, G., Lo, S.K., Leibman, S., Joseph, T. (2007) The use of chest computed tomography versus chest X-ray in patients with major blunt trauma. Injury, 38(1): 43-7
Trupka, A., Waydhas, C., Hallfeldt, K.K., Nast-Kolb, D., Pfeifer, K.J., Schweiberer, L. (1997) Value of thoracic computed tomography in the first assessment of severely injured patients with blunt chest trauma: results of a prospective study. Journal of trauma, 43(3): 405-11; discussion 411-2
Vergnion, M., Lambert, J.L. (2006) A protocol of trauma care in the emergency service including MDCT imaging. Acta anaesthesiologica Belgica, 57(3): 249-52
Wagner, R.B., Crawford, W.O., Schimpf, P.P. (1988) Classification of parenchymal injuries of the lung. Radiology, 167(1): 77-82
Westaby, S., Brayley, N. (1990) ABC of major trauma. Thoracic trauma--I. BMJ, 300(6740): 1639-1643
Weyant, M.J., Fullerton, D.A. (2008) Blunt thoracic trauma. Seminars in thoracic and cardiovascular surgery, 20(1): 26-30
Wicky, S., Wintermark, M., Schnyder, P., Capasso, P., Denys, A. (2000) Imaging of blunt chest trauma. European radiology, 10(10): 1524-38
Wintermark, M., Schnyder, P. (2001) The Macklin effect: a frequent etiology for pneumomediastinum in severe blunt chest trauma. Chest, 120(2): 543-7
Young, C.A., Menias, C.O., Bhalla, S., Prasad, S.R. (2008) CT features of esophageal emergencies. Radiographics, 28(6): 1541-53