Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 8  
Back povratak na rezultate
Medicinski pregled
2000, vol. 53, br. 3-4, str. 202-205
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja

Ganglioneurom grudnog koša kod deteta - prikaz slučaja
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Novi Sad

Sažetak

Opisan je slučaj subpleuralnog ganglioneuroma kod dečaka od 9 godina. Tumor je otkriven radiološkim pregledom pluća u toku respiratornog infekta. Pre operativnog zahvata, na osnovu urađenih pretraga, sumnjalo se na tumoroznu masu zadnjeg medijastinuma. Intraoperativno, nađen je tumor lokalizovan u kostovertebrulnom uglu, subpleuralno. Ganglineurom je benigni tumor neurogenog porekla, sporog je rasta i u najvećem broju slučajeva dugo vremena asimptomatski. Terapija je hirurška.

Ključne reči

ganglineourom + dijagnoza + radiografija + hirurgija; dete; toraks

Reference

Altschuler, S.M., Ludwig, S. (1998) Pediatric at a glance. Philadelphia: Current Medicine inc, 201
Blickman, H. (1998) Pediatric radiology: The requisites. St. Louis: Mosby
Danilović, V. (1982) Plućne bolesti. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Gellis, S.S., Kagan, B.M. (1996) Current pediatric therapy. Philadelphia: WB Sounders Comp
Harkin, J.C., Red, R.J., ASIP (1969) Atlas of tumor pathology. u: IE fascicles: Tumor of the peripheral nervous system, Washington: ASIP, 2nd series
Sebiston, D.J., Spenser, F.C. Surgery of the chest. Philadelphia: W.B. Sounders comp, 5th ed
Stojimirović, E., Popović-Rolović, M., Nedeljković, V. (1993) Pedijatrija. Beograd: Savremena administracija