Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Vojnosanitetski pregled
2006, vol. 63, br. 5, str. 501-503
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 02/06/2007
doi: 10.2298/VSP0605501S
Stenoza desnog glavnog bronha nastala posle tupe traume
aVojnomedicinska akademija, Klinika za grudnu hirurgiju, Beograd
bKlinički centar Kragujevac, Centar za anesteziju i reanimaciju

e-adresa: vojkans@yubc.net

Sažetak

Uvod. Snažna tupa povreda grudnog koša može izazvati rupturu traheobronhijalnog stabla. Po zbrinjavanju povrede posle izvesnog vremena može doći do razvoja stenoze bronha na mestu rupture. Prikaz bolesnika. Prikazan je bolesnik koji je povređen u saobraćajnom udesu. Povreda je bila praćena znacima pneumotoraksa, krvarenja i respiratorne insuficijencije. Nakon zbrinjavanja povrede torakalnom drenažom stanje povređenog je stabilizovano. Dve nedelje kasnije dolazi do otežanog disanja i zamaranja. Klinički, radiografski i bronhoskopski dokazana je cirkularna stenoza desnog glavnog bronha. Izvršena je desna torakotomija i prstenasta resekcija glavnog bronha sa termino-terminalnom anastomozom. Zaključak. Vrlo je važno da se kod snažnih tupih povreda grudnog koša posumnja na povredu traheobronhijalnog stabla kako bi se na pravilan način shvatili klinički znaci povrede i tumačila radiografska slika, odnosno na vreme donela odluka o optimalnom lečenju.

Ključne reči

Reference

Battistela, F.D., Benfield, J.R. (2000) Blunt and penetrating injuries of the chest wall, pleura and lungs. u: Shields T.W. [ur.] General Thoracic Surgery, Philadelphia: LWW, str. 815-832
Hood, R.M. (1989) Injury to the trachea and major bronchi. u: Hood R.M., Boyd A.D., Culliford A.T., [ur.] Thoracic trauma, Philadelphia: Saunders, str. 245-66
Kiser, A.C., O'Brien, S.M., Detterbeck, F.C. (2001) Blunt tracheobronchial injuries: Treatment and outcomes. Ann Thorac Surg, 71(6): 2059-65
Ozdulger, A., Cetin, G., Erkmen, G.S., Topcu, S., Tastepe, I., Kaya, S. (2003) A review of 24 patients with bronchial ruptures: Is delay in diagnosis more common in children?. Eur J Cardiothorac Surg, 23(3): 379-83
Reddy, S., Davierwala, P., Kumar, P., Thakur, N., Babu, P., Tendolkar, A. (2002) Bronchial transection resulting from trivial blunt chest trauma. Ann Thorac Surg, 73(6): 1948-9
Swan, K.G., Swan, B.C., Swan, K.G. (2001) Decelerational thoracic injury. J Trauma, 51(5): 970-4
West, J.B. (2001) Pulmonary physiology and patophysiology. Philadelphia: LWW
Westaby, S. (1995) Thoracic trauma. u: Morris J.P., Malr A.R. [ur.] Textbook of Surgery, Oxford, itd: Oxford University Press, str. 351-61
Wood, D.E., Karmy-Jones, R., Vallieres, E. (2002) Tracheobronchial trauma. u: Pearson G. [ur.] Thoracic Surgery, Edinburgh, itd: Churchill-Livingstone, 1818-31