Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Električne instalacije niskog napona u medicinskim ustanovama - kliničko bolničkim centrima
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresaninoslav.simic@ieent.org
Sažetak
U radu su prezentovana zapažanja prikupljena tokom ispitivanja električnih instalacija u medicinskim ustanovama. Navedene su specifičnosti sistema napajanja, električnog razvoda i primenjenih sistema zaštite od strujnog udara. Kroz primere iz prakse navedeni su uzroci nekih problema tokom eksploatacije objekata, a detaljno je objašnjen problem uzrokovan prodorom vode u izolaciju električne instalacije. Naglašen je značaj održavanja, primene najnovijih standarda iz ove oblasti, kao i obuke stručnog osoblja.
Reference
*** (2012) SRPS HD 60364-7-710:2012 - električne instalacije niskog napona - zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - lokacije za pružanje medicinskih usluga
*** (2012) SRPS HD 60364-4-41:2012 električne instalacije niskog napona - zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - zaštita od električnog udara
ABB (2010) Practical guide for group 2 medical locations. https://www02.abb.com/global/dkabb/dkabb501.nsf/0/4a4aa114b82cacf3c125793d0034c65a/$file/Installationsguide-medicinske+omr+2csc470010b0201.pdf
Angelakis, S.C., Saatsakis, G., Prionas, D., Valais, I. (2014) Electrical safety of medical equipment an experimental approach. e-Journal of Science & Technology (e-JST), (3)9, str. 25-30, http://e-jst.teiath.gr/issue_37/Angelakis_37.pdf
Baggini, A. (2014) Application note electricity systems for hospitals. ECI Publication No Cu0114, http://www.leonardo-energy.org/sites/leonardo-energy/files/Cu0114_WP_Electricity%20for%20hospitals_v2.pdf
Simić, N. Verifikacija električnih instalacija niskog napona - najčešći problemi u projektovanju i izvođenju. u: Elektrotehnički institut Nikola Tesla - Zbornik radova, Knjiga 24, strana 147-156
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint25-9398
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.
metod recenzije: jednostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka