Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:97
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:90

Sadržaj

članak: 3 od 15  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 2, str. 21-38
Ekonomski i socio-kulturni efekti razvoja turizma u turističkim destinacijama
Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresasnezana.milicevic@kg.ac.rs, trisici@hotmail.com
Ključne reči: turizam; ekonomski uticaji; socio-kulturni efekti; turistički razvoj; turistička destinacija
Sažetak
Privredni razvoj, uticaji turizma na ekonomiju i monetarnu politiku, razvoj destinacija poput planinskih, primorskih, gradskih i ruralnih, uticaji na domicilno stanovništvo i učesnike kretanja, predstavljaju stalnu temu u debatama širokih globalnih ekonomskih i demografskih naučnih struktura. Često se kao faktor revitalizacije određenih regija navodi turizam. Njegov bi razvoj u ovim područjima popravio lošije ekonomske prilike. Isto tako i etno-socijalne vrednosti, koje daju autentičnost određenom području, jačanjem kroz turizam, podigle bi imidž destinacije na najviše instance. To bi doprinelo i privrednom uravnoteženju jer bi upravo prostori koji nisu turistički valorizovani dobili šansu da se uključe u važne turističke potencijale. Stoga se sa pravom turizmu prepisuje moć da pospeši društveno-ekonomski i demografski razvoj zemlje, i nije čudo da se o turizmu govori kao o razvojnom potencijalu.
Reference
Bull, A. (1994) The tourism industry and its product. Melbourne: Pitman Publishing
Cooper, C., Hall, C.M. (2008) Contemporary Tourism: An International Approach. New York: Elsevier
Doxey, G.V. (1975) A causation theory of visitor-resident irritants: methodology and research inference. u: TTRA Conference, San Diego, California, 195-198
Fennell, D.A. (2015) Ecotourism. London-New York: Routledge
Hall, C.M., Page, S.J. (2006) The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space. London-New York: Taylor & Francis group-Routledge
Holloway, J.C., Humphreys, C., Davidson, R. (2009) The Business of Tourism. Harlow: Pearson Education
Mason, P. (2003) Tourism Impacts Planning and Managemen. Oxford: Butterworth-Heinemann
Milićević, S., Štetić, S. (2017) Menadžment u turizmu. Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
Mllićević, S. (2016) Inovativnost u funkciji rasta i razvoja turističke industrije na turističkom tržištu. Megatrend revija, vol. 13, br. 1, str. 147-158
Page, S.J. (2009) Tourism Management: Managing for Change. Oxford: Butterworth-Heinemann
Rutty, M., et al. (2015) The global effects and impacts of tourism. u: all, C. M., Gössling, S., Scott, D [ur.] The Routledge Handbook of Tourism and Sustainability, London-New York: Taylor & Francis Group-Routledge, 36-63
Swarbrooke, J. (1999) Sustainable Tourism Management. Sheffield: CABI Publishing
Theobald, W.F. (2005) Global Tourism. Burlington: Butterworth-Heinemann
Trišić, I., Gajić, B. (2013) Turizam i ljudski resursi. u: Hotelplan 2013: The fifth international biennial Congress, Contemporary trends in the hospitality industry, 543-550
Unković, S., Zečević, B. (2009) Ekonomika turizma. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, (in Serbian)
Vellas, F. (2011) The Indirect Impact of Tourism: An Economic analysis. u: T20 Tourism Ministers, Paris
Vujović, S., Cvijanović, D., Štetić, S. (2012) Destinacijski koncept razvoja turizma. Beograd: Institut za ekonomiku poljoprivrede
Walker, R.J. (2013) Introduction to Hospitality Management. New York: Pearson Education, Inc, 4th edition
Wearing, S., Neil, J. (2009) Ecotourism: Impacts, potentials and possibilities. Oxford: Butterworth-Heinemann
Weaver, D. (2006) Sustainable tourism: Theory and Practice. Oxford: Butterworth-Heinemann
Weaver, D., Lawton, L. (2014) Tourism Management. Sidney: John Wiley & Sons
World Economic Forum (WEF) (2017) The travel & tourism competitiveness report 2017. u: Paving the way for a more sustainable and inclusive future: Insight Report, Geneva
World Tourism Organization (UNWTO) (2018) Annual Report 2017. Madrid
World Tourism Organization (UNWTO) (2018) World Tourism Barometer, Madrid, Vol 16, Issue 3, June
World Tourism Organization (UNWTO) (2017) World Tourism Highlights: 2017 Edition. Madrid
World Travel and Tourism Council (WTTC) (2017) Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017. London
World Travel and Tourism Council (WTTC) (2017) Travel & Tourism Economic Impact 2017. London
World Travel and Tourism Council (WTTC) (2017) Travel & Tourism Global Economic Impact & Issues 2017. London
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1902021M
objavljen u SCIndeksu: 20.09.2019.
Creative Commons License 4.0