Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2015, br. 1, str. 80-97
Kreiranje konkurentskog profila Srbije kao turističke destinacije
A.D. 'Planinka', Kuršumlija

e-adresap.ubavic@gmail.com
Sažetak
Tokom nekoliko poslednjih decenija turizam ima sve značajniju ulogu u privrednom i društvenom razvoju mnogih zemalja, kao i u svakodnevnom životu savremenog čoveka. Republika Srbija, takođe, nastoji da valorizacijom svojih turističkih potencijala realizuje brojne ciljeve svog ekonomskog i opšteg društvenog razvoja. Broj destinacija koje nude svoje turističke proizvode na turističkom tržištu raste, što dovodi do intenziviranja konkurencije. Nastojanje da se bude bolji od konkurenata istaklo je konkurentnost destinacija kao krucijalno pitanje u savremenom turizmu. Posmatrano iz sadašnje perspektive može se izvući opšti zaključak da Srbija kao turistička destinacija, još uvek nije zauzela adekvatnu konkurentsku poziciju u odnosu na druge turističke destinacije u regionu. Cilj ovog rada je da ukaže na neophodnost repozicioniranja sadašnje konkurentske pozicije Srbije kako bi ona, u što kraćem vremenskom periodu, postala atraktivna turistička destinacija na regionalnom i međunarodnom turističkom tržištu. Adekvatnom primenom teorijskih koncepata i izabranih metoda istraživanja od rada se očekuje da obogati domaću literaturu iz ove oblasti, kao i da kreatorima i nosiocima ekonomske i turističke politike ukaže na nove mogućnosti razvoja turizma u Srbiji.
Reference
*** (2013) The Travel & Tourism Competitiveness Report. Preuzeto sa: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf
*** (2015) The Travel & Tourism Competitiveness Report. Preuzeto sa http://www3.weforum.org/docs/TT15/WEF_Global_Travel&Tourism_Re port_2015.pdf
*** (2006) Strategija razvoja turizma Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 91; Preuzeto sa http://mtt.gov.rs/download/3/Strategija%20razvoja%20turizma,cir.pdf
Blanke, J., Chiesa, T. (2011) The Travel & Tourism Competitiveness Index: Assessing Industry Drivers in the Wake of the Crisis. u: Blanke J., Chiesa T. [ur.] The Travel & Tourism Competitiveness Report: Beyond the Downturn, Geneva: World Economic Forum, p. 3-33) Preuzeto sa http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_R eport_2011.pdf
Lazić, B., Markov, J. (2011) Analiza konkurentnosti Srbije sa aspekta Globalnog indeksa konkurentnosti. Poslovna ekonomija, vol. 5, br. 1, str. 211-230
Marjanović, V., Đorđević, D., Mladenović, I. (2012) Savremene karakteristike turističke privrede južnoevropskih država. Teme, 36(3), 1241-1260
Mathieson, A., Wall, G. (1990) Tourism: Economic, physical and social impact. Harlow: Longman
Petković, G., Zečević, B., Pindžo, R. (2011) Turizam kao deo nacionalne ekonomije. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 1-2, str. 89-97
Pike, S. (2008) Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann
Popesku, J. (2011) Menadžment turističke destinacije. Beograd: Univerzitet Singidunum, FTHM
Ritchie, J.B., Crouch, G.I. (2003) The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Cambridge: CABI Pub
Stefanović, V., Gligorijević, Ž. (2010) Ekonomika turizma. Niš: Sven
Ubavić, P. (2014) Strategijske osnove i pravci razvoja turizma na teritoriji Republike Srbije. Niš: Ekonomski fakultet
Ubavić, P. (2015) Turistička politika i mogući pravci razvoja turizma u Srbiji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 8, br. 1, str. 16-31
Zečević, B. (2011) Koncepti konkurentnosti turističkih destinacija - značaj i primenljivost na slučaju Srbije. u: Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, naučni skup, Palić, Preuzeto sa http://nde.ekof.bg.ac.rs/vesti/2011/palic/Zecevic.doc
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1-9172
objavljen u SCIndeksu: 08.01.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman