Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2016, vol. 9, br. 4, str. 1-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljeno: 16/06/2017
doi: 10.5937/etp1604001V
Uticaj cene na indikatore izvoznih performansi preduzeća
a'Vojvodinaput-Bačkaput'a.d. Novi Sad, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: bojanvapa@gmail.com

Sažetak

Sa aspekta kreiranja optimalnog međunarodnog marketing miksa od velike je važnosti da domaća preduzeća koja su međunarodno orijentisana primenjuju tržišno usmerene strategije formiranja cena. Bitno je da se pored troškova proizvodnje uvažavaju i faktori okruženja jer oni olakšavaju izbor adekvatnih metoda formiranja cena. Za ostvarivanje uspešnog međunarodnog poslovanja takođe je relevantno uočiti i promene kod konkurenata i sagledati njihov uticaj na poslovanje preduzeća. Iz tog razloga se smatra da je neophodno sakupiti i analizirati i informacije koje se odnose na konkurente, a koje se u ovom slučaju odnose na cenu. Intenzitet konkurentskog nadmetanja i konkurentski odnosi od izuzetnog su značaja za donošenje odluka o cenama. Sprovedeno istraživanje je imalo za cilj da utvrdi nivo uticaja cene u 50 preduzeća koja se na teritoriji Republike Srbije bave izvozom različitih vrsta proizvoda na izvozne performase preduzeća. Pri tome se pod indikatorima izvoznih performansi podrazumeva tržišno učešće, obim prodaje i profitabilnost. Takođe, utvrđena je i korelacija cene sa navedenim indikatorima izvoznih performansi. I pored različitih teorijskih stavova koji ističu relevantnost cene u međunarodnom poslovanju, rezultati u sprovedenom istraživanju su pokazali da uloga i značaj cene na indikatore izvoznih performansi nisu presudni.

Ključne reči

Reference

Ćirić, M., Vapa, B. (2011) Strategija cena na međunarodnom tržištu. Economy and Market Communication Review, 1 (1); 104-112
Đorđević, B. (2007) Sertifikacija i međunarodna konkurentnost - marketing dimenzije srpskih izvoznih proizvoda. Marketing, vol. 38, br. 1-2, str. 9-19
Đorđević, M. (2005) Međunarodni marketing. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Đorđević, M. (2009) Uloge marketinga i proizvodnje u savladavanju krize. Marketing, vol. 40, br. 2, str. 83-88
Gašović, M. (2011) Menadžment proizvoda. Subotica: Ekonomski fakultet
Gligorijević, M. (2011) Specifičnosti izgradnje brenda na poslovnom tržištu. Marketing, vol. 42, br. 3, str. 141-149
Grandov, Z. (2009) Međunarodni biznis i trgovina. Beograd: Beogradska trgovačka omladina
Grubor, A. (2008) Marketing istraživanja: integralni deo međunarodnog marketing programa. Subotica: Ekonomski fakultet
Kalinić, V. (1988) Politika cena - ključni instrument trgovinskog marketinga. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, 313-319; (3)
Kotler, P. (1988) Upravljanje marketingom 2: analiza planiranje i kontrola. Zagreb: Informator
Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006) Marketing menadžment. Beograd: Data Status
Lancaster, G., Massingham, L. (1997) Menadžment u marketingu. Beograd: Grmeč
Lovreta, S., Petković, G. (2015) Trgovinski marketing. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Milisavljević, M. (1993) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Milojević, S. (2015) Uloga marketinga u povećanju konkurentnosti privrede Srbije. u: Trajković S. [ur.] Unapređenje konkurentnosti srpske privrede kao okvir i podsticaj investiranja u Srbiji, zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini, str. 351-363
Miljković, M. (2010) Determinante i faktori formiranja cena u međunarodnom marketingu. Singidunum revija, 7 (2); 261-272
Nakura, H. (2009) Marketing i razvoj novih proizvoda. Zaječar: Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Previšić, J., Ozretić, D.Đ. (2000) Osnove međunarodnog marketinga. Zagreb: Masmedija
Rakić, B. (2004) Međunarodni marketing. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Rakita, B. (2005) Međunarodni marketing. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta
Rakita, B. (2012) Međunarodni marketing: od lokalne do globalne perspektive. Beograd: Ekonomski fakultet
Vasile, J.A., Marian, Z., Bazgă, B. (2016) Aspekti vezani za evoluciju indeksa potrošačkih cena u Rumuniji, tokom 1991-2015 - Da li Rumunija ima bezbedne cene?. Ekonomika, vol. 62, br. 2, str. 1-13
Vasiljev, S. (2006) Marketing. Beograd: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment
Vezjak, D. (1991) Međunarodni marketing. Beograd: Savremena administracija