Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 91  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 66, br. 3, str. 27-36
Novi pristup trgovini i njenom obuhvatu
aAcademy of Professional Studies Western Serbia, Užice
bUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresasandrassj28@gmail.com, bojan.krstic@eknfak.ni.ac.rs, vladimir.radivojevic@ymail.com
Ključne reči: trgovina; strane direktne investicije; strane filijale; izvoz; transnacionalne kompanije; FATS
Sažetak
Savremeni trgovinski tokovi se sve više odvijaju kroz tokove stranih direktnih investicija zbog čega ih ne možemo više analizirati samo na klasičan način i kroz prizmu postojećeg metodološkog i statističkog obuhvata. Zato je cilj rada ukazivanje na potrebu za novim pristupom trgovinskim tokovima i njihovom obuhvatu. Istraživanje je vodilo ka postavljanju predloga za novi obuhvat trgovinskih tokova, koji, time što je uključio dominantni oblik trgovanja, dopunjava postojeći, klasični pristup trgovinskim tokovima i vodi ka realnijoj slici trgovine. Jedino realna slika trgovinskih tokova može biti adekvatan putokaz nosiocima ekonomske i trgovinske politike zemlje u vođenju ovih politika i donošenju adekvatnih strateških trgovinskih odluka.
Reference
*** (2015) UNCTAD database. Web table 34, Retrieved February 1, 2020, from http:// unctad.org/Sections/dite_dir/docs/WIR11_web%20tab%2034.pdf
Blonigen, B.A. (2001) In search of substitution between foreign production and exports. Journal of International Economics, 53(1): 81-104
Brainard, S.L. (1997) An Empirical Assessment of the Proximity-Concentration Tradeoff between Multinational Sales and Trade. American Economic Review, 87(4): 520-544
Broadman, H.G., ed. (2005) From Disintegration to Reintegration: Eastern Europe and the Former Soviet Union in International Trade. Washington: The World Bank
Dunning, J.H. (1994) Re-evaluating the benefits of foreign direct investment. Transnational Corporations, 3(1): 23-51
Dunning, J.H. (1993) Multinational enterprise and the global economy. Wokingham: Addison Wesley
Head, K., Ries, J. (2001) Overseas Investment and Firm Exports. Review of International Economics, 9(1): 108-22
Kurtishi-Kastrati, S. (2013) The effects of foreign direct investments for host country's economy. European Journal of Interdisciplinary Studies, 5(1): 26-38
Lindner, A., Cave, B., Deloumeaux, L., Magdeleine, J. (2001) Trade in Goods and Services: Statistical Trends and Measurement Challenges. OECD Statistics Brief, Paris, 1 (3)
Lipsey, R.E., Weiss, M.Y. (1984) Foreign production and exports of individual firms. Review of Economics and Statistics, 66(2): 304-08
Markusen, J.R. (1983) Factor movements and commodity trade as complements. Journal of International Economics, 14(3-4): 341-356
Načinović-Braje, I., Galetić, L. (2019) Top management remuneration in a post-transition economy: Does company ownership make a difference?. Strategic Management, vol. 24, br. 2, str. 34-44
OECD (2005) OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators. Paris: OECD
OECD (2008) OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Paris
Pugel, T.A., Lindert, P.H. (2000) International economics. USA: The McGraw-Hill Companies Inc
Stojadinović, J.S. (2013) A proposal for new coverage of international trade flows. Actual Problems of Economics, 4(142): 480-486
Stojadinović, J.S. (2010) Novi pristup u analizi međunarodne trgovine. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija
Stojadinović, J.S., Krstić, B. (2019) Trade Competitiveness in the Global World Economy. u: Krstić B. [ur.] Improving the Efficiency and Competitiveness of Enterprises and National Economies -problems, factors, determinants, strategies and solutions, Niš: Faculty of Economics Univesity of Niš, 1-19
UN (2010) International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 2010
UN (1998) International Merchandise Trade Statistics: Concepts and Definitions 1998
UN, EC, IMF, OECD, UNCTAD, WTO (2010) Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS)
UN, EC, IMF, OECD, UNCTAD, WTO (2002) Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS)
UNCTAD (2004) World Investment Report 2004. New York - Geneva: UN
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika2003027S
primljen: 28.03.2020.
prihvaćen: 04.05.2020.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika (2016)
Međuzavisnost međunarodnih trgovinskih i investicionih tokova u postkriznom periodu
Stojadinović-Jovanović Sandra

Ekonomika preduzeća (2015)
SDI - izvor finansiranja ili izvor trgovine za CIE
Stojadinović-Jovanović Sandra, i dr.

Ekonomika (2019)
Povezanost korporativne društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja
Berber Nemanja, i dr.

prikaži sve [8]