Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 5 od 91  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 23, br. 91-92, str. 49-55
Srbija u pregovorima sa EU i STO
Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd

e-adresasanja@diplomacy.bg.ac.rs
Ključne reči: Srbija; EU; STO; pregovori; trgovina
Sažetak
Ovaj rad se bavi pristupanjem Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i Evropskoj uniji (EU). Istraživanje se zasniva na pregledu literature, razumevanju trenutnih postavki u pristupu STO i EU kao i sintezi nalaza. U okviru rada predstavljena je geneza oba pristupna procesa kao i savremeni izazovi. Rezultati pokazuju da je Republika Srbija ima i međusobno povezane i međuzavisne pregovore sa EU i STO što bi trebalo razmotriti za dalje korake u pristupu kakve predstavljamo u ovom radu.
Reference
Banovic, R. (2019) China and Serbia sign major infrastructure deal under the Belt and Road Initiative. Forbes, https://www.forbes.com/sites/rebeccabanovic/2019/04/28/china-and-serbia-sign-major-infrastructure-deal-under-the-belt-and-road-initiative/#1fife0642dde, accessed on: 23/05/
European Commission (2020) Serbia 2020 report. Brussels, SWD 352 final, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdf, accessed on: 6/10/
Jelisavac, T.S., Rapaić, S. (2015) Stanje i perspektive pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Međunarodni problemi, vol. 67, br. 1, str. 128-147
Jelisavac-Trošić, S. (2015) Pregovori u okviru GATT i STO. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Jelisavac-Trošić, S. (2018) Serbia's sustainable development strategy and industrial policy for the European Union and the World Trade Organization. u: Yülek M. [ur.] Industrial policy and sustainable growth, Singapore: Springer
National Bank of Serbia (NBS) (2020) Serbia's economic indicators. https://nbs.rs/sr/finansijsko_trziste/informacije-za-investitore-i-analiticare/podaci/index.html, accessed on: 6/10/
Sanja, J., Dragoljub, T., Milorad, S. (2018) Svetska trgovinska organizacija, životna sredina i sistem zdravstvene zaštite. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
World Trade Organization (WTO) (2020) Annual report by the Director-General. Geneva, WT/ACC/28, 14
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev2092049J
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.

Povezani članci

Megatrend revija (2019)
Pristupanje Kine Svetskoj trgovinskoj organizaciji - proces i efekti
Jelisavac-Trošić Sanja