Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2005, br. 40, str. 283-290
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Razvoj morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i specijalno-motoričkih sposobnosti fudbalera u pripremnom periodu
Fakultet fizičke kulture, Niš

Sažetak

Za istraživanje razvoja morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i specijalno-motoričkih sposobnosti fudbalera u pripremnom periodu, primenjeno je 7 antropometrijskih mera, 9 bazično-motoričkih i 3 specijalno-motorička testa. Uzorak ispitanika pred-stavljala su 52 mlada fudbalera, uzrasta 12 i 13 godina iz grada Nafraktos u Grčkoj. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje razvoja morfoloških karakteristika, bazično-motoričkih i specijalno-motoričkih sposobnosti fudbalera u pripremnom periodu. Utvrđeno je da je primenjeni trenažni model rada u pripremnom periodu uticao statistički značajno na povećanje nivoa antropometrijskih mera bazično-motoričkih i specijalno-motoričkih sposobnosti, te se može preporučiti za praktičnu primenu u trenažnom radu sa fudbalerima.

Ključne reči

Reference

Jerković, S. (1998) Relacije između situaciono-motoričkih dimenzija i elemenata tehnike u nogometu. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije, Zbornik radova, Šibenik
Joksimović, S.D. (1981) Antropološke karakteristike fudbalera obzirom na rang takmičarske aktivnosti i ponašanje tih karakteristika u jednom takmičarskom periodu. Niš, doktorska disertacija
Kuleš, B., Jerković, S., Marić, J. (1991) Uticaj trčanja različitog intenziteta na uspeh u fudbalu. Kineziologija, Zagreb, vol. 23, br. 1-2
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Milanović, D., Jukić, I., Šimek, S. (2003) Kondiciona priprema sportista. u: Zbornik radova Međunarodni naučno-stručni skup, Kondiciona priprema sportista, Zagreb: Fakultet fizičke kulture
Radosav, R. (1984) Karakteristike nekih obeležja psihosomatskog statusa fudbalera različitih uzrasnih kategorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Rakočević, T. (1996) Efikasnost primene aktivnosti za razvoj repetitivne snage u manifestaciji situacione preciznosti početnika u fudbalu. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Siozios, S. (1992) Relacije između sistema morfoloških karakteristika, motoričkih sposobnosti i specifično motoričkih sposobnosti fudbalera uzrasta od 15 do 18 godina. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad