Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije
2005, br. 40, str. 275-282
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj morfoloških karakteristika i bazično-motoričkih sposobnosti na specijalne motoričke sposobnosti fudbalera
Fakultet fizičke kulture, Niš

Sažetak

Na uzorku od 63 fudbalera, učenika osnovnih škola, starih 12 godina u gradovima Rodos i Nafraktos u Grčkoj, izvršena su antropometrijska merenja testiranja bazično-motoričkih i specijalno motoričkih sposobnosti. Primenjeno je ukupno 21 varijabla, od kojih 9 antropometrijske mere, 8 bazično-motorička i 2 specijalna-motorička testa. Cilj istraživanja je bio utvrđivanje odnosa (nivoa, veza i statističke značajnosti) primenjenih antropometrijskih mera i bazično-motoričkih testova u objašnjavanju postignutih rezultata u specijalno-motoričkim sposobnostima fudbalera za brzo trčanje sa promenom pravca pod pravim uglom na 25 metara i brzo trčanje visokim startom na 10 metara. Rezultate specijalno-motoričkih sposobnosti statistički značajno objašnjavaju primenjene antropometrijske mere i bazično-motoričke testove, te se mogu preporučiti kao pouzdani merni instrumenti za usmeravanje i izbor dece za fudbal.

Ključne reči

antropometrijske karakteristike; bazično-motoričke i specijalno-motoričke sposobnosti; trenažni proces

Reference

Debelonogić, M., Joksimović, A. (2003) Uticaj morfološke karakteristike na preciznost fudbalera. u: X međunarodni skup, FIS komunikacije 2003, Niš: Fakultet za fizičku kulturu
Kohout, M. (1969) Uticaj različitih metoda treninga na razvijanje specifične preciznosti nogometaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, diplomski rad
Molnar, S. (1998) Morfološke karakteristike i motoričko-funkcionalne sposobnosti dece koja treniraju fudbal i dece koja se ne bave sportom. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Rado, I., Munir, T., Mensur, D. (2003) Elementarne igre dece fudbalera. u: Kondiciona priprema sportista, Međunarodni naučno-stručni skup, Zbornik radova, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu