Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 27, br. 4, str. 356-361
Terapija labilnim krvnim komponentama u pedijatriji
Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Zemun'

e-adresadr.boriskovacevic@gmail.com
Ključne reči: deca; labilne krvne komponente; transfuzija eritrocita
Sažetak
Pedijatrijska populacija, posebno u novorođenačkom uzrastu, zbog svojih fizioloških karakteristika (sklonost ka infekciji, anemiji i hipovolemiji) veoma često su kandidati za suportivnu terapiju labinim krvnim komponentama i derivatima krvi. Dobra klinička procena i laboratorijsko ispitivanje neophodni su u identifikovanju osnovnog poremećaja, kako bi se primenio optimalni krvni produkt, na odgovarajući način i u dovoljnoj dozi. Nove tehnološke procedure u pripremi i obradi krvnih komponenti, pridržavanje principa dobre proizvođačke i laboratorijske prakse, kao i stalna kontrola kvaliteta krvnih produkata čine transfuziju krvnim komponentama bezbednijom i efikasnijom. U pedijatrijskoj praksi danas su na raspolaganju produkti dobijeni iz jedinice cele krvi, a to su: koncentrati eritrocita, trombocita, sveže smrznuta plazma i krioprecipitat i to u dozama male zapremine koje odgovaraju telesnoj masi bolesnika (pedijatrijske doze). Prema našim rezultatima najčešći razlog za transfuziološko zbrinjavanja pedijatrijskih bolesnika bila je korekcija anemije, dijagnostikovana ili na prijemu ili tokom lečenja, koja je zahtevala transfuzije koncentratima eritrocita. Da bi se izbeglo nepotrebno davanje krvnih produkata, neophodno je da se pored pridržavanja preporuka Nacionalnih vodiča za primenu labilnih krvnih komponenti, multidisciplinarnim pristupom omogući pravovremena dijagnostika poremećaja i stanja koja zahtevaju transfuziološko zbrinjavanje i tako učini ovaj vid lečenja pedijatrijskih bolesnika efikasnim i bezbednim.
Reference
Blanchette, V.S., Kuhne, T., Hume, H., Hellmann, J. (1995) Platelet transfusion therapy in newborn infants. Transfus Med Rev, 9(3): 215-30
British Committee for Standards in Haematology (1998) Guidelines on the clinical use of leucocyte-depleted blood components. British Committee for Standards in Haematology, Blood Transfusion Task Force. Transfus Med, 8(1): 59-71
British Committee for Standards in Haematology (1996) Guidelines on gamma irradiation of blood components for the prevention of transfusion-associated graft-versus-host disease. BCSH Blood Transfusion Task Force. Transfus Med, 6(3): 261-71
British Committee for Standards in Haematology (1992) Guidelines for platelet transfusions. Transfus Med, 2:311-8
Chalmers, A.E., Gibson, S.E.B. (1994) Clinical aspects of pediatric and perinatal transfusion: plasma products. Vox Sang, 67 (suppl):54-8
Contreras, M., Ala, F.A., Greaves, M., Jones, J., Levin, M., Machin, S.J., Morgan, C., Murphy, W., Napier, J.A., Thomson, A.R. (1992) Guidelines for the use of fresh frozen plasma. British Committee for Standards in Haematology, Working Party of the Blood Transfusion Task Force. Transfus Med, 2(1): 57-63
Davies, S.C., Kinsey, S.E. (1994) Clinical aspects of paediatric blood transfusion: Cellular components. Vox Sang, 67 Suppl 5: 50-3
Gorlin, B.J., Kevy, V.S. (1998) Red cell transfusion. u: Nathan D.G., Orcin S.H. [ur.] Haematolog of infancy and childhood, Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1784-801
Hume, H. (1996) Transfusion support of children with hematologic and oncologic disorders. u: Petz L.D., Swisher S.N., Kleiman S., Spence R.K., Strauss R.G. [ur.] Clinical Practice of Transfusion Medicine, New York: Churchill Livingstone, pp. 705-32
James, L., Greenough, A., Naik, S. (1997) The effect of blood transfusion on oxygenation in premature ventilated neonates. European journal of pediatrics, 156(2): 139-41
Poets, C.F., Pauls, U., Bohnhorst, B. (1997) Effect of blood transfusion on apnoea, bradycardia and hypoxaemia in preterm infants. European journal of pediatrics, 156(4): 311-6
Ringer, S.A., Richardson, D.K., Sacher, R.A., Keszler, M., Churchill, W.H. (1998) Variations in transfusion practice in neonatal intensive care. Pediatrics, 101(2): 194-200
Tood, A. (1999) Blood Component therapy in newborns. BJIC, 158-63
Veljković, D., Milosavljević, J. (1995) Indikacije i kriterijumi za primenu krvnih produkata u pedijatriji. u: Marjanović B. [ur.] Problemi u pedijatriji 94., Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 107-24
Voak, D., Cann, R., Finney, R.D., Fraser, I.D., Mitchell, R., Murphy, M.F., Napier, J.A., Phillips, P., Rejman, A.J., Waters, A.H. (1994) Guidelines for administration of blood products: Transfusion of infants and neonates. British Committee for Standards in Haematology Blood Transfusion Task Force. Transfus Med, 4(1): 63-9
Widness, J.A., Seward, V.J., Kromer, I.J., Burmeister, L.F., Bell, E.F., Strauss, R.G. (1996) Changing patterns of red blood cell transfusion in very low birth weight infants. Journal of pediatrics, 129(5): 680-7
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/matmed1104356K
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2012.

Povezani članci

Srps arh celokup lekarstvo (2000)
Transfuziološki aspekti primene zamrznute sveže plazme krvi
Đurović Ljiljana, i dr.