Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 57, br. 4, str. 387-392
Hemoterapija kod transplantacije bubrega
Vojnomedicinska akademija, Institut za transfuziologiju i hemobiologiju, Beograd
Sažetak
U periodu od 1996. do kraja oktobra 1999. Godine u VMA je urađeno 40 transplantacija bubrega (37 muškaraca i 3 žene) od živih davalaca (1. grupa) i 10 transplantacija bubrega (6 muškarca i 4 žene) od kadavera (2. grupa). Test na limfocitotoksičnost je urađen pre svake transplantacije bubrega i on je bio negativan kod svih primalaca transplantata. Svi davaoci bubrega bili su iste krvne grupe u ABO sistemu kao i primaoci. U perioperativnom transfuziološkom zbrinjavanju (hemoterapija) primalaca transplantata bubrega korišćen je određeni volumen filtrovanih eritrocita (F-Er) i/ili filtrovanih trombocita (F-Tr), shodno intraoperativnom gubitku krvi ili trombocita, kao i prema kliničkom nalazu. Upotrebljavali smo leukoreduktivne filtre radi prevencije aloimunizacije u sistemu HLA. Od svih primalaca transplantata bubrega samo kod 4 (8%) iz 1. grupe perioperativno nije primenjena transfuziološka terapija. Kod 36 (72%) primalaca transplantata bubrega iz 1. grupe prosečno je upotrebljeno po 3,27 jedinica F-Er (929,44 ml) intraoperativno, kod 10 (20%) prosečno po 1,9 jedinica F-Er (521 ml) pre transplantacije, a kod 26 (52%) 2,65 jedinica F-Er (739,23 ml) postoperativno. Kod svih primalaca iz 2. grupe primenjena je transfuziološka terapija perioperativno. Prosečno su korišćene po 3,4 jedinice F-Er (953 ml) intraoperativno, a upotrebljeno je i prosečno po 4,9 jedinica F-Er (1 328 ml) i 1,4 jedinice F-Tr postoperativno. Svi primaoci transplantata bubrega su dobro podnosili terapiju i nisu zabeleženi nepovoljni efekti hemoterapije. Potrebe za transfuziološkom terapijom intraoperativno bile su približno iste u obema grupama primalaca, dok je kod primalaca transplantata od kadavera bila neophodna mnogo veća transfuziološka potpora u posttransplantacijskom periodu.
Reference
Blumberg, N., Heal, J.M. (1994) Transfusion-associated immunomodulation. u: Anderson K.C., Ness P.M. [ur.] Scientific basis of transfusion medicine: Implications for clinical practice, Philadelphia: WB Saunders Company, str. 580-97
Bordin, J.O., Heddle, N.M., Blajchman, M.A. (1994) Biologic effects of leukocytes present in transfused cellular blood products. Blood, 84(6): 1703-21
Casati, S., Passerini, P., Campise, M.R., Graziani, G., Cesana, B., Perisic, M., et al. (1987) Benefits and risks of protracted treatment with human recombinant erythropoietin in patients having haemodialysis. BMJ, 295(6605): 1017-1020
Dzik, S., Blajchman, M.A., Blumberg, N., Kirkley, S.A., Heal, J.M., Wood, K. (1996) Current research on the immunomodulatory effect of allogeneic blood transfusion. Vox Sang, 70(4): 187-94
Dzik, W.H. (1994) Mononuclear cell microchimerism and the immunomodulatory effect of transfusion. Transfusion, 34(11): 1007-12
Gligorović, V., Stolić, I., Simonović, R. (1998) Sistem HLA - humani glavni kompleks histokompatibilnosti. u: Gligorović V., Balint B. [ur.] Klinička transfuziologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 453-80
Meryman, H.T. (1989) Transfusion-induced alloimmunization and immunosuppression and the effects of leukocyte depletion. Transfus Med Rev, 3(3): 180-93
Napier, J.A. (1995) Handbook of blood transfusion therapy. Chicester: John Wiley & Sons, 2nd ed
Radović, M., Balint, B. (1994) Kako smanjiti upotrebu homologne transfuzije?. Bil Transf, 22: 26-34
Radović, M. (1991) Usmerena hemoterapija. Beograd: Udruženje anestezista, reanimatora i transfuzista Jugoslavije
Radović, M., Balint, B. (1995) Intervencije za smanjenje upotrebe homologne transfuzije. Beograd: Udruženje anestezista, reanimatora i transfuziista Jugoslavije
Ramsey, G., Sherman, L.A. (1994) Transfusion therapy in solid organ transplantation. Hematol Oncol Clin North Am, 8(6): 1117-29
Samtleben, W., Ivanovich, P., Gurland, H.J. (1989) Recombinant human erythropoietin in nephrology. Biomedicine & Pharmacotherapy, 43(8): 607-612
Stanković, B., Radović, M., Balint, B., Taseski, J., Vasiljević, N. (1996) Imunohematološki značaj sistema HLA. Anestez Reanim Transfuz, 25: 87-90
Veys, N., Dhondt, A., Lameire, N. (1998) Pain at the injection site of subcutaneously administered erythropoietin: Phosphate-buffered epoetin Alpha compared to citrate-buffered epoetin Alpha and epoetin beta. Clin Nephrol, 49: 41-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.08.2019.

Povezani članci