Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 683  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 77, br. 10, str. 1097-1100
Hirurško lečenje stečene traheoezofagusne fistule prouzrokovane balon dilatacijom korozivne stenoze jednjaka kod deteta
aKlinički centar Srbije, Klinika za digestivnu hirurgiju – I hirurška, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije 'Dr Vukan Čupić'
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Republike Srbije 'Dr Vukan Čupić'

e-adresamajacvetkovicmilickovic@gmail.com
Ključne reči: jednjak, stenoza; opekotine hemijskim sredstvima; dilatacija; fistula, traheoezofagusna; hirurgija, digestivnog sistema, procedure; deca, predškolska, lečenje, ishod
Sažetak
Uvod. Traheoezofagusna fistula (TEF), kao komplikacija balon dilatacije (BD) korozivne stenoze jednjaka, je vrlo retko i teško stanje. Po život opasna aspiraciona pneumonija zahteva urgentnu zaštitu pluća, ali opšta strategija lečenja nije jasno definisana. Prikaz bolesnika. Dvadesetomesečna devojčica je zadesno progutala kućni izbeljivač. Stenoza vratnog i proksimalnog grudnog jednjaka razvila se kao posledica kaustične povrede jednjaka. Do razvoja TEF došlo je tokom treće procedure BD. Sanacija TEF i plućne infekcije postignuta je ekskluzijom jednjaka (faringostoma i nutrutivna gastrostoma) uz prolongiranu traheobronhijalnu intubaciju i toaletu. Retrosternalna interpozicija dugog segmenta kolona je urađena nakon godinu dana, sa odličnim funkcionalnim rezultatom tokom četvorogodišnjeg praćenja. Zaključak. Ekskluzija jednjaka u prvom, i faringoezofagealna rekonstrukcija u drugom stadijumu, predstavlja efikasan način lečenja TEF nastale prilikom BD korozivne stenoze jednjaka.
Reference
Avanoǧlu, A., Ergün, O., Mutaf, O. (1998) Management of instrumental perforations of the esophagus occurring during treatment of corrosive strictures. Journal of Pediatric Surgery, 33(9): 1393-1395
Crema, E., Fatureto, M.C., Gonzaga, M.N., Pastore, R., da Silva, A.A. (2007) Tracheoesophageal fistula after caustic ingestion. J Bras Pneumol, 33(1): 105-8. (English, Portuguese)
Eliçevik, M., Alim, A., Tekant, G.T., Sarimurat, N., Adaletli, I., Kurugoglu, S., Bakan, M., Kaya, G., Erdogan, E. (2008) Management of esophageal perforation secondary to caustic esophageal injury in children. Surgery Today, 38(4): 311-315
Freire, J.P., Mendes, de A.J.C. (2014) A review of (acquired) incidental, rare and difficult tracheoesophageal fistula management. World Journal of Surgical Procedures, 4(1): 9-12
İmamoğlu, M., Çay, A., Koşucu, P., Ahmetoğlu, A., Sarihan, H. (2004) Acquired tracheo-esophageal fistulas caused by button battery lodged in the esophagus. Pediatric Surgery International, 20(4): 292-294
Mutaf, O., Avanoǧlu, A., Mevsim, A., Özok, G. (1995) Management of tracheoesophageal fistula as a complication of esophageal dilatations in caustic esophageal burns. Journal of Pediatric Surgery, 30(6): 823-826
Ng, J., Antao, B., Bartram, J., Raghavan, A., Shawis, R. (2006) Diagnostic difficulties in the management of H-type tracheoesophageal fistula. Acta Radiologica, 47(8): 801-805
Panieri, E., Millar, A.J.W., Rode, H., Brown, R.A., Cywes, S. (1996) Iatrogenic esophageal perforation in children: Patterns of injury, presentation, management, and outcome. Journal of Pediatric Surgery, 31(7): 890-895
Radovanović, N.S., Simić, A.P., Kotarac, M.M., Stojakov, D., Sabljak, P., Skrobić, O.M., Peško, P.M. (2009) Colon interposition for pharyngoesophageal postcorrosive strictures. Hepatogastroenterology, vol. 56, br. 89, str. 139-143
Yalçın, Ş., Ciftci, A.O., Karnak, İ., Tanyel, F. C., Şenocak, M.E. (2011) Management of acquired tracheoesophageal fistula with various clinical presentations. Journal of Pediatric Surgery, 46(10): 1887-1892
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.2298/VSP180615169S
primljen: 15.06.2018.
revidiran: 08.10.2018.
prihvaćen: 11.10.2018.
objavljen onlajn: 15.10.2018.
objavljen u SCIndeksu: 07.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka