Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 8 od 67  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2016, vol. 17, br. 4, str. 303-308
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/12/2016
doi: 10.1515/sjecr-2016-0021
Efekti visokih doza nandrolon dekanoata na srčano mišićno tkivo
aUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, Katedra za fiziologiju
bUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet

e-adresa: zormil67@medf.kg.ac.rs

Sažetak

Poslednjih nekoliko decenija, zloupotreba AAS je postala veoma popularna i široko rasprostranjena među rekreativnim i profesionalnim sportistima. Cilj istraživanja je da pokaže hronične efekte treninga u kombinaciji sa visokim dozama nandrolon dekanoata na srčano mišićno tkivo. U studiju je uključeno 32 mužjaka pacova, Wistar albino soja, podeljenih u 4 grupe: kontrola (T-N-), grupa na steroidima (T-N+), grupa koja trenira (T+N-) i grupa koja trenira i prima steroide (T+N+). Grupe T+N- i T+N+, plivale su 4 nedelje, 1h dnevno, 5 dana u nedelji. Grupe koje primaju steroide (N+), dobijale su jednom nedeljno nandolon u dozi od 20 mg/kg, subkutano. Nakon četvoronedeljnog treninga životinje su žrtvovane. Kompletna srca su rutinski fiksirana u ukalupljena u parafinske blokove. Preseci debljine 5 μm bojeni su H/E i Mason Trihrom tehnikom. Mikrofotografi je dobijenih preparata su obrađivanje specijalizovanim softverom za analizu slike u cilju kvantifikacije rezultata. Naši rezultati su pokazali da kombinacija treninga i nandrolona izaziva zadebljanje zida leve komore za 30%. Srednji dijametar dužnog preseka srčanog mišica se povećao za 6% u T-N+ grupi, za 16% u T+N- i za 25% u T+N+ grupi. Poprečni presek je povećani za 33% u T+N+ grupi. Depoziti kolagena u srcu bili su povećani u grupi T-N+ za 261% u poređenju sa kontrolnom grupom. Depoziti kolagena bili su sniženi u T+N+ grupi za 34%. Visoke doze AAS izazivaju hipertrofiju zida leve komore i prekomerno deponovanje kolagena.

Ključne reči