Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 2, br. 3, str. 302-305
Ograničenja primene brzih seroloških testova na SARS-KoV-2 kod nevakcinisanih pacijenata u urgentnim kardioškim stanjima
aKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd, Srbija
bKlinički centar Srbije, Klinika za kardiologiju, Beograd, Srbija + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Srbija

e-adresamaki.marijapolovina@gmail.com
Ključne reči: KOVID-19; trijaža; lažno pozitivni; lažno negativni; pogrešna dijagnoza
Sažetak
U decembru 2019. godine, u gradu Vuhanu, u Kini, registrovani su prvi slučajevi infekcije izazvane novim SARS-KoV-2 virusom. U daljem toku je bolest izazvana ovim virusom nazvana KOVID-19. Ubrzo nakon toga, 11. marta 2020. godine, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju KOVID-19 infekcije. KOVID-19 i akutna kardiološka stanja (npr. srčana insuficijencija, embolija pluća ili ishemija miokarda) često imaju sličnu kliničku prezentaciju, što predstavlja izazov u postavljanju adekvatne dijagnoze u kliničkoj praksi. Osnovna namena brzih seroloških testova za detekciju IgM i IgG antitela na SARS-KoV-2 je procena imunološkog odgovora na ovaj virus. Međutim, brzi serološki testovi se često upotrebljavaju van okvira osnovne namene, za trijažu potencijalno inficiranih, nevakcinisanih pacijenata, zbog brzog dobijanja rezultata, što je naročito važno u urgentnim stanjima. Ukoliko se serološko testiranje koristi za trijažu nevakcinisanih pacijenata, u smislu prijema u izolacionu jedinicu za suspektne KOVID-19 pozitivne bolesnike ili na odeljenja gde su smešteni KOVID-19 negativni bolesnici, potrebno je poznavati njihova ograničenja da bi se redukovao rizik lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata. Neophodna je adekvatna selekcija pacijenata i obazriva interpretacija rezultata kako bi se izbegla pogrešna dijagnoza. Cilj ovog rada je da opiše kako se serološki testovi mogu upotrebiti za trijažu kardioloških pacijenata, navakcinisanih protiv SARS-KoV-2 virusa, koji zahtevaju urgentnu hospitalizaciju. Radi ilustracije, prikazujemo dva bolesnika kod kojih je primena ovih testova dala svrsishodne rezultate.
Reference
Caini, S., Bellerba, F., Corso, F., Díaz-Basabe, A., Natoli, G., Paget, J., et al. (2020) Meta-analysis of diagnostic performance of serological tests for SARS-CoV-2 antibodies up to 25 April 2020 and public health implications. Eurosurveillance, 25(23)
Deeks, J.J., Dinnes, J., Takwoingi, Y., Davenport, C., Spijker, R., Taylor-Phillips, S., et al. (2020) Antibody tests for identification of current and past infection with SARSCoV-2. Cochrane Database of Systematic Reviews, 6(6):Cd013652
Li, B., Yang, J., Zhao, F., Zhi, L., Wang, X., Liu, L., et al. (2020) Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clinical Research in Cardiology, 109(5): 531-538
Sharfstein, J.M., Becker, S.J., Mello, M.M. (2020) Diagnostic testing for the novel coronavirus. JAMA, 323(15): 1437-1438
To, K.K., Chua, G.T., Kwok, K.L., Wong, J.S., Au, D.C.Y., Lam, Y.Y., et al. (2020) False-positive SARS-CoV-2 serology in 3 children with Kawasaki disease. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 98(3): 115141
Wang, Q., Du, Q., Guo, B., Mu, D., Lu, X., Ma, Q., et al. (2020) A method to prevent SARS-CoV-2 IgM false positives in gold immunochromatography and enzyme-linked immunosorbent assays. Journal of Clinical Microbiology, 58(6)
Yan, G., Lee, C.K., Lam, L.T.M., Yan, B., Chua, Y.X., Lim, A.Y.N., et al. (2020) Covert COVID-19 and false-positive dengue serology in Singapore. Lancet Infectious Diseases, 20(5): 536-536
Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., et al. (2020) A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. New England Journal of Medicine, 382(8): 727-733
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
DOI: 10.5937/smclk2-32938
primljen: 28.06.2021.
revidiran: 24.07.2021.
prihvaćen: 28.07.2021.
objavljen onlajn: 30.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka