Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 5 od 16  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 2, br. 3, str. 220-227
Trijaža u ne-kovid ustanovi za vreme KOVID-19 pandemije
aKlinički centar Srbije, Urgentni centar, Klinika za urgentnu hirurgiju , Beograd, Srbija
bKlinički centar Srbije, Klinika za neurologiju, Beograd, Srbija

e-adresamarina.djikic81@gmail.com
Ključne reči: KOVID-19; epidemiološki rizik; trijaža; Urgentni centar
Sažetak
U vreme KOVID-19 pandemije, Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UC-UKCS), iako ne-kovid ustanova, morao je da se prilagodi zbrinjavanju velikog broja kritično obolelih i potencijalno zaraznih bolesnika. U ovom radu prikazujemo prilagođavanje UC-UKCS-a uslovima pandemije, u situaciji pret-hodno nedovoljno definisanih protokola za postupanje u ovakvim situacijama. U martu 2019. godine, formirano je Prijemno trijažno odeljenje urgentne medicine (PTOUM). Osnovni zadatak ovog odeljenja je jasno razdvajanje bolesnika sa epidemiološkim rizikom (ER) od onih koji taj rizik nemaju, te njihovo dalje izolovano zbrinjavanje. Procena epidemiološkog rizika podrazumeva popunjavanje epidemiološkog upitnika, ciljanu kratku anamnezu, merenje temperature i procenu respiratornog statusa bolesnika. Kompletan proces trijaže, inicijalne dijagnostike i lečenja bolesnika sa ER-om je domen rada i odgovornosti specijalista urgentne medicine. Od 15. marta 2020. godine do 15. marta 2021. godine je kroz trijažu obrađeno 155.000 bolesnika, od toga 9.519 sa ER-om, koji su zbrinuti u PTOUM-u. Ovakvom trijažom je minimalizovano širenje infekcije uz istovremeno zbrinjavanje svih kritično obolelih, bez obzira na ER. Međutim, na istom mestu su zbrinjavani bolesnici sa manjim, ali i oni sa visokim rizikom za KOVID-19, zbog deficita prostora. Takođe, trijaža se odnosi samo na "kovid trijažu" a ne i na trijažu po ste-penu hitnosti obolelih, što je osnova rada svakog savremenog urgentnog centra.
Reference
Arentz, M., Yim, E., Klaff, L., Lokhandwala, S., Riedo, F.X., Chong, M., et al. (2020) Characteristics and outcomes of 21 critically III patients with COVID-19 in Washington state. JAMA, 323(16): 1612-1614; Apr
Cheung, W., Myburgh, J., McGuinness, S., Chalmers, D., Parke, R., Blyth, F., et al. (2017) A cross-sectional survey of Australian and New Zealand public opinion on methods totriage intensive care patients in an influenza pandemic. Crit Care Resusc, 19(3): 254-65
Christ, M., Grossman, F., Winter, D., Platz, E. (2010) Modern triage in the Emergency department. Dtsch Arztebl Int, 107(50); 892-898; Dec
Fistera, D., Pabst, D., Härtl, A., Schaarschmidt, B.M., Umutlu, L., Dolff, S., et al. (2020) Separating the wheat from the chaff-COVID-19 in a German emergency department: A case-control study. International Journal of Emergency Medicine, 13(1): 44; Aug
Laxmisan, A., Hakimzada, F., Sayan, O.R., Green, R.A., Zhang, J., Patel, V.L. (2007) The multitasking clinician: Decision-making and cognitive demand during and after team handoffs in emergency care. International Journal of Medical Informatics, 76(11-12): 801-811; Nov-Dec
Levy, Y., Nir, F.Y., Ironi, A., Englard, H., Regev-Yochay, G., Rahav, G., et al. (2020) Emergency department triage in the era of COVID-19: The Sheba Medical Center experience. Isr Med Assoc J, 22(8): 470-475; Aug
Livingston, E., Bucher, K. (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Italy. JAMA, 323(14): 1335
Sun, B.C., Hsia, R.Y., Weiss, R.E., Zingmond, D., Liang, L., Han, W., et al. (2013) Effect of emergency department crowding on outcomes of admitted patients. Annals of Emergency Medicine, 61(6): 605-611.e6
Šijački, A., Ercegovac, M., Đikić, M. (2017) Rana hospitalna trijaža pacijenata sa urgentnim stanjima. Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 'Zlatibor', vol. 22, br. 64, str. 7-17
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/smclk2-32963
primljen: 30.06.2021.
revidiran: 10.07.2021.
prihvaćen: 14.07.2021.
objavljen onlajn: 30.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 15.10.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka