Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 36  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2020, vol. 65, br. 1, str. 21-27
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/04/2020
doi: 10.5937/zzk2001021Y
Proširena primena sistema za predviñanje tvrdoće kod zavarivanja čelika A533B za razne niskolegirane čelike
Osaka University, Graduate School of Engineering, Osaka, Japan

e-adresa: yulina@mapse.eng.osaka-u.ac.jp, saida@mapse.eng.osakau.ac.jp, nisimoto@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

Sažetak

Zavarivanje zavara za otpuštanje je jedna od efikasnih metoda popravljanja zavarivanjem u slučaju da se termička obrada nakon zavarivanja ne izvodi lako. Da bi se procenila efikasnost zavarivanja zavara za otpuštanje, tvrdoća u ZUT-u postaje važan faktor. Autori su u prethodnoj studiji konstruisali sistem predviđanja tvrdoće ZUT zasnovanog na neuronskoj mreži pri zavarivanju zavara za otpuštanje za niskolegirani čelik A533B. Međutim, za predviđanje tvrdoće ZUT kod drugih čelika, potrebno je dobiti bazu tvrdoće za svaki čelik, koja zahteva mnogo vremena, ako se koristi ista metoda. Ova studija je provedena sa ciljem da se razvije generalizovana metoda predviđanja tvrdoće koja se primenjuje na ostale čelike korišćenjem baze podataka o tvrdoći čelika A533B uz pretpostavku da tvrdoća čelika u ZUT nakon otpuštanja ima linearni odnos sa LMP (LarsonMiller-ov parametar). Upotrebom novo-predložene proširene metode potrebno je dobiti samo nekoliko baza podataka o tvrdoći za ostale čelike. Raspodela tvrdoće u ZUT zavara za otpuštanje za ostale čelike, izračunata je korišćenjem proširenog sistema predviđanja tvrdoće. Termički ciklusi korišćeni za proračun bili su numerički dobijeni, metodom konačnih elemenata. Rezultati eksperimenta su pokazali da je predviđena tvrdoća u dobrom skladu sa izmerenom za čelike bez sekundarnog otvrdnjavanja. Sledi da je trenutno predložena proširena metoda efikasna za procenu efekta otpuštanja tokom zavarivanj zavara za otpuštanje za čelike bez sekundarnog otvrdnjavanja.

Ključne reči

Tvrdoća; Zavar za otpuštanje; Niskolegirani čelik; Sekindarno otvrdnjavanje; FEM (metoda konačnih elemenata)