Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 36  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2019, vol. 60, br. 2, str. 174-181
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 14/06/2019
doi: 10.5937/zasmat1902174P
Creative Commons License 4.0
Analiza zone uticaja topline kod plazma rezanja na leguri aluminija EN AW 5083
aUniversity of Split, Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture, Split, Croatia
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka
cUniversity of Rijeka, Study of Polytechnic, Rijeka, Croatia

e-adresa: petarlj@fesb.hr

Sažetak

Rezanje plazmom je poznati nekonvencionalni termo-električni proizvodni postupak koji se ponajviše koristi u metalnoj i brodograđevnoj industriji. Postupak koristi energiju visoko ioniziranog plina za rezanje različitih tipova metalnih materijala. Postupak rezanja je definiran tehnološkim parametrima čije vrednosti određuju kvalitetu završnog reza. Kvaliteta reza može se definirati različitim karakteristikama, kao što su: širina reza, kut nagiba, površinska hrapavost, visina srha i zona uticaja topline. U ovom radu provedeno je istraživanje delovanja različitih parametara procesa na zonu uticaja topline (ZUT). Ispitivani materijal je bila legura aluminija EN AW 5083. Analiza zone uticaja topline izvršena je merenjem promene tvrdoće po poprečnom preseku uzoraka i mikroskopskom analizom strukture materijala.

Ključne reči

plazma rezanje; zona uticaja topline; aluminij; EN AW 5083; tvrdoća; struktura materijala

Reference

Bini, R., Colosimo, B.M., Kutlu, A.E., Mono, M. (2008) Experimental study of the features of the kerf generated by a 200 a high tolerance plasma arc cutting system. Journal of Materials Processing Technology, 196, 345-355
Chamarthi, S., Reddy, S.N., Elipey, M.K., Reddy, R.D.V. (2013) Investigation Analysis of Plasma Arc Cutting Parameters on the Unevenness Surface of Hardox-400 Material. Procedia Engineering, 64: 854-861
Gariboldi, E., Previtali, B. (2005) High tolerance plasma arc cutting of commercially pure titanium. Journal of Materials Processing Technology, 160(1): 77-89
Gullu, A., Atici, U. (2006) Investigation of the effects of plasma arc parameters on the structure variation of AISI 304 and St 52 steels. Materials & Design, 27(10): 1157-1162
Kumar, D.M., Kumar, K., Barman, T.K., Sahu, P. (2014) Optimization of process parameters in plasma arc cutting of EN31 steel based on MRR and multiple roughness characteristics using grey relational analysis. Procedia Materials Science, 5, 1550-1559
Nedić, B., Janković, M., Radovanović, M., Lakić, G.G. (2013) Quality of plasma cutting. u: The International Conference on Tribology, Proceedings of, 314-319
Peko, I., Nedić, B., Đorđević, A., Džunić, D., Janković, M., Veža, I. (2016) Modeling of surface roughness in plasma jet cutting process of thick structural steel. Tribology in Industry, vol. 38, br. 4, str. 522-529
Peko, I., Nedić, B., Đorđević, A., Veža, I. (2018) Modeling of kerf width in plasma jet metal cutting process using ANN approach. Technical Gazette, 25(2), 401-406
Peko, I., Nedić, B., Đorđević, A., Đurić, S., Džunić, D., Veža, I., Janković, M. (2017) Prediction of surface roughness in plasma jet cutting process using neural network model. u: Proceedings of 15th International Conference on Tribology, p.525
Radovanović, M., Madić, M. (2011) Modeling the plasma arc cutting process using ANN. Nonconventional Technologies Review, 4: 43-48