Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
Zavarivanje i zavarene konstrukcije
2019, vol. 64, br. 3, str. 123-131
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/10/2019
doi: 10.5937/zzk1903123K
Značajni nalazi u adiktivnoj proizvodnji žica za elektrolučno zavarivanje
aUniversity of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, Slovenia
bUniversity of Novo Mesto, Faculty of Mechanical engineering, Novo mesto, Slovenia
cUniversity of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, Croatia
dUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
eNumip d.o.o., Ljubljana, Slovenia

e-adresa: damjan.klobcar@fs.uni-lj.si, drago.bracun@fs.uni-lj.si, mirko.sokovic@gmail.com, dmatija.busic@fsb.hr, sebab@uns.ac.rs, fmatej.pleterski@numip.si

Projekat

Autori zahvaljuju za finansijsku podršku Slovenske istraživačke agencije (finansiranje jezgra istraživanja P2-0270, i projekti L2-8181 i br. L2-8183)
Članak je delom rezultat rada na implementaciji operacije SPS pod nazivom: Materijali i tehnologije za nove aplikacije - MARTINA. Investiciju sufinansiraju Republika Slovenija i Evropska unija iz Evropskog fonda za regionalni razvoj

Sažetak

U radu je predstavljen niz nalaza koji su važni za adiktivnu proizvodnju žičanih elektroda za elektrolučno zavarivanje koristeći robota za zavarivanje. Na početku je dat pregled tehnologija aditivne proizvodnje metalnih delova. Posebna pažnja posvećena je tehnologiji aditivne proizvodnje žica za elektrolučno zavarivanje (WAAM). Prednost WAAM-a u odnosu na tehnologije laserskih ili elektronskih zraka je manja investicijska i operativna cena, dok bi nedostatak mogao biti manja tačnost dimenzija. Zbog veće produktivnosti, WAAM tehnologije su pogodnije za proizvodnju većih delova. U ovom radu predstavljena je studija rezultata WAAM-a upotrebom zavarivačkog robota i izvora napajanja CMT. Tanki zidovi su obloženi žicom za zavarivanje G3Si1. Izmerena je tvrdoća i analizirana mikrostruktura proizvedenih konstrukcija. Obavljeno istraživanje da bi se utvrdili optimalni parametri zavarivanja za proizvodnju tankih zidova sa glatkom površinom. Za pravljenje koda za 3D štampanje uzorka dela korišćen je softver SprutCAM. Otkriveno je da međuslojna temperatura i radni komad i dužina kontaktnog vraha igraju važnu ulogu u WAAM tehnologijama.

Ključne reči

robotsko navarivanje MIG / MAG; tvrdoća; adiktivna proizvodnja žice za elektrolučno zavarivanje (WAAM); SprutCAM

Reference

*** SprutCam software. [cited 17/8/2018], Available on: http://www.sprutcam.com
*** SprutCam software. [cited 17/8/2018], Available on: http://www.sprutcam.com
Colegrove, P.A., Martina, F., Roy, M.J., Szost, B.A., Terzi, S., Williams, S.W., Withers, P.J., Jarvis, D. (2014) High Pressure Interpass Rolling of Wire + Arc Additively Manufactured Titanium Components. Advanced Materials Research, 996: 694-700
Frazier, W.E. (2014) Metal additive manufacturing: A review. Journal of Materials Engineering and Performance, 23(6): 1917-1928
Martina, F., Roy, M.J., Colegrove, P.A., Williams, S.W. (2014) Residual stress reduction in high pressure interpass rolled wire+ arc additive manufacturing Ti-6Al-4V components. u: 25th Int. Solid Freeform Fabrication Symp, Proc, 89-94
Merz, R. (1994) Shape deposition manufacturing. (Doctoral dissertation), Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/30873
Nilsiam, Y., Haselhuhn, A., Wijnen, B., Sanders, P., Pearce, J.M. (2015) Integrated Voltage-Current Monitoring and Control of Gas Metal Arc Weld Magnetic Ball-Jointed Open Source 3-D Printer. Machines, 3(4): 339-351
Weiss, L.E., Merz, R., Prinz, F.B., Neplotnik, G., Padmanabhan, P., Schultz, L., Ramaswami, K. (1997) Shape deposition manufacturing of heterogeneous structures. Journal of Manufacturing Systems, 16(4): 239-248
Williams, S.W., Martina, F., Addison, A.C., Ding, J., Pardal, G., Colegrove, P. (2016) Wire + Arc Additive Manufacturing. Materials Science and Technology, 32(7): 641-647
Wong, K.V., Hernandez, A. (2012) A Review of Additive Manufacturing. ISRN Mechanical Engineering, 2012: 1-10