Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 8 od 36  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2017, vol. 58, br. 2, str. 145-150
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 22/06/2017
doi: 10.5937/ZasMat1702145T
Creative Commons License 4.0
Uticaj sadržaja vanadijuma na žilavost i tvrdoću visoko legiranih Cr-Mo čelika
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Fakultet tehničkih nauka
bUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Tehnološki fakultet, Zvornik, Republika Srpska, BiH
cUniversity Teknologi Petronas, Chemical Engineering Department, Bandar Sei Iskandar, Tronoh, Malaysia

e-adresa: b.pejovicns@gmail.com

Sažetak

Karakteristike kaljenih čelika na vazduhu su visoka tvrdoća i mala udarna žilavost. U pokušaju da se poveća udarna žilavost uz zadržavanje visoke tvrdoće brojna istraživanja su izvršena. Jedan od načina da se postigne ovaj cilj je legiranje specifičnih čelika sa vanadijumom i primena odgovarajuće toplotne obrade. Vanadijum utiče na proces očvršćavanja ovih legiranih čelika u uskom temperaturnom intervalu kristalizacije. Dodavanjem vanadijuma nastaju V6C5 karbidi koji sprečavaju rast austenitnih dendrita i strukturu čine sitnozrnastom. Vanadijum koji formira V6C5 karbide je delimično raspodeljen između prisutnih faza u čeliku, karbidne (Cr,Fe)7C3 i austenitne. Takođe, prisustvo vanadijuma može omogućiti formiranje (Cr,Fe)23C6 karbida i njegovo taloženje u austenite tokom procesa hlađenja. U području oko čestica finih karbida, austenite se transformiše u martenzit. Drugačije rečeno vanadijum redukuje količinu zaostalog austenite i na taj način unapređuje sposobnost čelika za kaljenje. Ovim postupkom dobijaju se povoljnije karakteristike ovih čelika.

Ključne reči

Reference

Baker, T. N. (2009) Processes, microstructure and properties of vanadium microalloyed steels. Materials Science and Technology, 25(9): 1083-1107
Radović, N., Koprivica, A., Glišić, D., Abdunnaser, F., Drobnjak, Đ. (2010) Influence of Cr, Mn and Mo on structure and properties of V microalloyed medium carbon forging steels. Journal of Metallurgy, vol. 16, br. 1, str. 1-9
Radulović, M., Fiset, M., Peev, K. (1994) Effect of rare earth elements on microstructure and properties of high chromium white iron. Materials Science and Engineering, 10, 1057-1062
Schuman, H. (1989) Metallography. Belgrade: Faculty of Technology and Metallurgy
Todić, A., Čikara, D., Todić, T., Čamagić, I. (2011) Influence of vanadium on mechanical characteristics of air-hardening. FME Transactions, vol. 39, br. 2, str. 49-54
Vodopivec, F., Šuštatrčić, B., Vojvodić-Tuma, J., Kosec, G. (2010) Charpy notch toughness and hardness of reheated martensite and lower bainite. Metalurgija, 49 (3), pp. 149-154
Wang, Y., He, D., Yu, C., Jiang, J. (2010) Effect of vanadium on the Properties of Fe-Cr-C Hardfacing Alloy Hanjie Xuebao. Trasaction of the China Welding Institution, 31(5), 61-64
Yan, F., Shi, H., Fan, J., Xu, Z. (2008) An investigation of secondary carbides in the spray-formed high alloyed Vanadis 4 steel during tempering. Materials Characterization, 59(7): 883-889