Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 163  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2019, vol. 48, br. 1, str. 40-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZZ1901040M


Epidemija salmoneloze među učenicima jedne osnovne škole u Beogradu, maj 2018
aGradski zavod za javno zdravlje, Beograd
bDom zdravlja 'Milutin Ivković' Palilula, Beograd

e-adresa: slavica.maris@zdravlje.org.rs

Sažetak

U radu su prikazane karakteristike epidemije salmoneloze među učenicima jedne osnovne škole u Beogradu, koja se dogodila od 10. do 13. 5. 2018. godine. U ovom radu korišćeni su deskriptivni i analitički metod. Izvori podataka za epidemiju salmoneloze bile su informacije o epidemiološkom istraživanju i rezultati mikrobiološkog ispitivanja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd. Podaci od obolelih i eksponiranih u epidemiji salmoneloze prikupljeni su ciljanim epidemiološkim upitnikom. U epidemiji je obolelo 49 osoba (48 učenika i jedan nastavnik razredne nastave), 'stopa javljanja' u ovoj epidemiji je iznosila 64,5%. Inkubacioni period kod obolelih se kretao od 7 do 82 sata. 'Stopa javljanja' za muški pol je iznosila 60,5%, a za ženski 68,4%. Oboleli učenici su bili uzrasta 9 do 10 godina. Značajan relativni rizik dobijen je za dve konzumirane vrste hrane: teleća čorba sa povrćem (RR je 1,6, 95% IP:1,05-2,55) i kupus salata (RR je 1,6, 95% IP: 1,06-2,40). Izvor zaraze nije utvrđen, a put prenosa je najverovatnije bila hrana poslužena 9. 5. 2018. godine kao ručak na jednodnevnom izletu. Za prevenciju epidemija salmoneloza veoma je značajna edukacija ljudi koji rade na poslovima pripreme i distribucije hrane u sprovođenju striktnih higijenskih postupaka prilikom rada na pripremi hrane.

Ključne reči

Reference

Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Angulo FJ, Kirk M, O’Brien SJ, Jones TF, Fazil A, Hoekstra RM. The global burden of nontyphoidal Salmonella gastroenteritis. Clin Infect Dis 2010; 50(6): 882-889.
Scallan E, Hoekstra RM, Angulo FJ, Tauxe RV, Widdowson MA, Roy SL et al. Foodborne illness acquired in the United States - major pathogens. Emerg Infect Dis 2011; 17: 7-15.
Havelaar AH, Ivarsson S, Löfdahl M, Nauta MJ. Estimating the true indidence of campylobacteriosis and salmonellosis in the European Union. Epidemiol Infect 2012; 13: 1-10.
Feasey NA, Dougan G, Kingsley RA, Heyderman RS and Gordon MA. Invasive nontyphoidal salmonella disease: an emerging and neglected tropical disease in Africa. Lancet 2012; 379 (9835): 2489-99.
Jackson BR, Griffin PM, Cole D, Walsh K and Chai SJ. Outbreak-associated Salmonella enterica serotypes and food commodities, United States, 1998-2008. Emerg Infect Dis 2013; 19(8): 1239-1244.
European Food Safety Authority (EFSA) and European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012. EFSA Journal 2014; 12(2): 3547.
Maris S. Epidemiološke karakteristike salmoneloza u populaciji Beograda za period 1994-2013. godine. Magistarska teza, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu 2014.
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Informacija o epidemiološkom istraživanju obavljenom povodom epidemije zaraznog trovanja hranom među učenicima jedne osnovne škole u Beogradu, GO Vračar, br. 39/65 od 14. 5. 2018. godine.
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Informacija br. 2 o epidemiološkom istraživanju obavljenom povodom epidemije zaraznog trovanja hranom među učenicima jedne osnovne škole u Beogradu, GO Vračar, br. 39/66 od 15. 5. 2018. godine.
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Informacija br. 3 o epidemiološkom istraživanju obavljenom povodom epidemije zaraznog trovanja hranom među učenicima jedne osnovne škole u Beogradu, GO Vračar, br. 39/73 od 25. 5. 2018. godine.