Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 126  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2019, vol. 32, br. 4, str. 1-20
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/06/2020
doi: 10.5937/inovacije1904001J
Creative Commons License 4.0
Didaktičke osnove i obrazovno-vaspitni efekti individualno planirane nastave
Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresa: ljiljana.jerkovic@ff.unibl.org

Sažetak

Individualno planirana nastava je varijanta sistema individualizovane nastave, čije didaktičke osnove dosad nisu cjelovitije rasvijetljene. Nije bilo pokušaja verifikacije obrazovno-vaspitnih efekata takve nastave u specifičnim organizacionim, kadrovskim i materijalno-tehničkim uslovima na našim prostorima. Cilj teorijskog proučavanja bio je razvijanje i operacionalizacija didaktičkih osnova individualno planirane nastave. Cilj eksperimentalnog akcionog istraživanja bio je utvrđivanje obrazovno-vaspitnih efekata individualno planirane nastave. S obzirom na prirodu i složenost istraživanog problema, odlučili smo se i za kvantitativni i za kvalitativni pristup. Eksperimentalno akciono istraživanje provedeno je na uzorku od sto pedeset učenika, a eksperimentalni uzorak je činilo šesnaest učenika eksperimentalne i šesnaest učenika kontrolne grupe. Nakon jednogodišnje primjene didaktički utemeljene individualno planirane nastave srpskog jezika i matematike učenici eksperimentalne grupe postigli su uglavnom statistički značajno bolje obrazovno-vaspitne rezultate u odnosu na svoje inicijalno stanje i učenike kontrolne grupe, sa kojima je realizovana uobičajena (neindividualizovana) nastava. Eksplicirane su višestruke mogućnosti diseminacije i produktivne implementacije eksperimentalno verifikovane individualno planirane nastave. Otvorena su i pitanja za dalja naučna istraživanja.

Ključne reči

učenik; profil; kontinuum; individualni program; individualno planirana nastava

Reference

Naknadno pridodat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Amonašvili, Š. A. (1999). Škola života. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Anderson, L. W. (2013). Nastava orijentisana na učenje -za nastavnike usmjerene na postignuća. Solun: Centar za demokratiju i pomirenje u jugoistočnoj Evropi
Bruner, J. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Educa
Bujas, Z. (1966). Modifikacija Ravenovih progresivnih matrica. Zagreb: Odsjek za psihologiju
Cube, V. F. (1994). Didaktika kao kibernetičko-informacijska teorija. U: Vuletić, S. (ur.). Didaktičke teorije (61-94). Zagreb: Educa
Davidov, V. (1995). O shvatanjima razvijajuće nastave. U: Krnjajić, S. (ur.). Saznanje i nastava (9-36). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Duane, J. E. (1975). Individually Prescribed Instruction. Pittsburgh, USA
Đukić, M. (2003). Didaktičke inovacije kao izazov i izbor. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Glasser, W. (2005). Kvalitetna škola -škola bez prisile (izmijenjeno izdanje). Zagreb: Educa
Harter, S. (2012). Self-perception Profile for Children: Manual and Questionnaires (Grades 3-8). Denver: University of Denver, Arts, Humanities and Social Science, Department of Psychology. Retrieved August 20, 2014. from www:https://portfolio.du.edu/SusanHarter/page/44210
Ilić, M. (1998). Nastava različitih nivoa složenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Ilić, M. (2002). Responsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet u Banjoj Luci
Ilić, M. (2012). Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Ilić, M. (2013). Metodika nastave početnog čitanja i pisanja. Banja Luka: Comesgrafika
Jensen, E. (2003). Super nastava. Zagreb: Educa
Klafki, W. (1994). Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti o odgoju. U: Gudjons, H., Teske, R. & Winkel, R. (ur.). Didaktičke teorije (15-57). Zagreb: Educa
Knežević, V. (1986). Strukturne teorije nastave. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja i Prosveta
Marzano, R. J. (2006). Nastavne strategije: Kako primijeniti devet najuspješnijih nastavnih strategija. Zagreb: Educa
Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Row
Matijević, M., Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine
Matijević, M., Topolovčan, T. (2017). Multimedijska didaktika. Zagreb: Školska knjiga
Möller, Ch. (1994). Didaktika kao teorija kurikuluma. U: Gudjons, H., Teske, R. & Winkel, R. (ur.). Didaktičke teorije (79-94). Zagreb: Educa
Nil, A. S. (2003). Slobodna deca Samerhila. Beograd: Logos art
Olport, G. (1969). Sklop i razvoj ličnosti. Beograd: Kultura
Rogers, C. R. (1965). Client-centered theraphy. Boston: Houghton and Miffin
Rudakova, I. A. (2005). Didaktika -srednee professional"noe obrazovanie. Rostov-na-Donu: Feniks
Slatina, M. (2005). Od individue do ličnosti -uvođenje u teoriju konfluentnog obrazovanja. Zenica: Dom štampe
Schoppe, K. J. (1975). Verbaler Kreativitätstest. Ein Verfahren zur Erfassung verbal-produktiver Kreativitätsmerkmale. Göttingen, Toronto, Zürich: Hogefe
Španović, S. (2013). Didaktički aspekti primene računara u nastavi. Novi Sad -Sombor: Univerzitet u Novom Sadu -Pedagoški fakultet
Topolovčan, T., Rajić, V. i Matijević, M. (2017). Konstruktivistička nastava. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski studij
Vigotski, L. S. (1996). Dečja psihologija. Sabrana dela IV. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2014). Vrednovanje kvaliteta rezultata i procesa učenja. Inovacije u nastavi. 27 (4), 21-30. DOI: 10.5937/inovacije1404021V
Winkel, R. (1994). Didaktika kao teorija obrazovanja u okviru kritičko-konstruktivne znanosti o odgoju. U: Gudjons, H., Teske, R. & Winkel, R. (ur.). Didaktičke teorije (97-115). Zagreb: Educa