Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 126  
Back povratak na rezultate
Safety Engineering
2019, vol. 9, br. 1, str. 43-50
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/10/2019
doi: 10.7562/SE2019.9.01.07
Zaštita na radu u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srpskoj-Bosni i Hercegovini
aMechanical Engineering School, Prijedor, Bosnia and Herzegovina
bUniverzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet, Republika Srpska, BiH
cUniverzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu
dUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet inženjerskih nauka

e-adresa: m.wajkic@gmail.com, biljana.vranjes@mf.unibl.org, vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs, djapan@kg.ac.rs

Projekat

Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju (MPNTR - 44006)
Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije (MPNTR - 42006)

Sažetak

Obrazovanje za zaštitu na radu je neophodno u čitavom sistemu formalnog obrazovanja, a posebno u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja. Srednjoškolsko obrazovanje i osposobljavanje za zaštitu na radu podrazumeva sticanje konkretnih znanja i razvoj određenih psihofizičkih osobina, sposobnosti, veština i navika za bezbedan rad, zaštitu zdravlja i šire, životne sredine (širi i kompleksniji aspekti prirodno-naučnih, tehničko-tehnoloških i društvenih znanja), razvoj radno tehničke, zdravstvene i ekološke svesti, etike i kulture; profesionalno usmeravanje i psihofizičko pripremanje prema zahtevima kulturnog i bezbednog ponašanja u radnoj i životnoj sredini - u struci i zanimanju za koje je učenik ispoljio određeno interesovanje i sposobnost i dr. stečena znanja su dobra osnova za njihovo dalje proširivanje i usavršavanje kako u radnom okruženju tako i u sistemu visokoškolskog obrazovanja. Analiza postojećeg stanja u Republici Srpskoj pokazuje da se sadržaji zaštite na radu izučavaju integralno -u okviru drugih predmetnih oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Rezultati istraživanja impliciraju potrebu i značaj uvođenja posebnih predmetnih sadržaja za zaštitu na radu u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srpskoj.

Ključne reči