Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 8 od 112  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2018, vol. 146, br. 5-6, str. 338-344
jezik rada: engleski
vrsta rada: aktuelni problemi
objavljeno: 02/08/2018
doi: 10.2298/SARH170609142P
Primena simulacija u medicinskoj edukaciji - naša iskustva 'od improvizacije do simulacije'
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet + Klinički centar Srbije, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Beograd

e-adresa: sasaaleksandarpavlovic@gmail.com

Sažetak

Primena simulacije u medicinskoj edukaciji ima dugu istoriju, ali najveći napredak doživljava poslednjih petnaestak godina. Ona se može definisati kao verna imitacija različitih kliničkih situacija preko dobro napravljenih medicinskih 'scenarija' gde se umesto realnih pacijenata koriste 'standardizovani pacijenti', biljni, životinjski ili sintetički modeli, kompjuterizovane interaktivne lutke - simulatori, uz upotrebu audio i video opreme, kao i medicinske opreme koja se koristi u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Osnovni cilj korišćenja simulacije u edukaciji je da se postigne optimalan balans između stručne edukacije, s jedne strane, i zaštite pacijenata, s druge strane. U zavisnosti od finansijskih mogućnosti, kao i razvijenosti zdravstvenog i obrazovnog sistema, medicinska simulacija se može izvoditi na razne načine - od jednostavne improvizacije do stvaranja visoko 'verne' simulacije u centrima za medicinsku simulaciju. Naš primer pokazuje da je i u uslovima skromnih finansijskih sredstava, uz entuzijazam, kreativnost i dobre ideje, moguće formirati centar za medicinsku simulaciju. Posebno je prikazan simulacioni scenario na osnovu dosadašnjih iskustava autora.

Ključne reči

medicinska edukacija; učenje; lutke za edukaciju

Reference

Bause, G.S. (2010) Antique Chinese Diagnostic Dolls. Anesthesiology, 112(3): 513
Bradley, P. (2006) The history of simulation in medical education and possible future directions. Medical education, 40(3): 254-62
Carty, E. (2010) Educating midwives with the world's first simulator: Madame du Coudray's eighteenth century mannequin. Can J Midwifery Res Pract, 9: 35-45
Cooper, J.B. (2004) A brief history of the development of mannequin simulators for clinical education and training. Quality and Safety in Health Care, 13(suppl_1): i11-i18
Datta, R., Upadhyay, K., Jaideep, C. (2012) Simulation and its role in medical education. Medical Journal Armed Forces India, 68(2): 167-172
de Ceglia, F.P. (2005) The rotten, the disembowelled woman, the skinned man: Body images from Eighteenth century Florentine wax modelling. JCOM, 4: 1-7
Hssain, I., Alinier, G., Souaiby, N. (2013) In-situ simulation: A different approach to patient safety through immersive training. Mediterranean Journal of Emergency Medicine, 15: 17-28
Ikeyama, T., Shimizu, N., Ohta, K. (2012) Low-Cost and Ready-to-Go Remote-Facilitated Simulation-Based Learning. Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, 7(1): 35-39
Jeffrey, M., Taekman, M.D. Template for simulation patient design. Duke University Medical Center-Human Simulation and Patient Safety Center, Available from: http://simcenter.duke.edu/support.html
Jones, F., Passos-Neto, C.E., Braghiroli, O.F.M. (2015) Simulation in medical education: Brief history and methodology. PPCR, 1(2): 56-63
Ker, J., Bradley, P. (2010) Simulation in Medical Education. u: Swanwick, Tim [ur.] Understanding Medical Education, Oxford, UK: Wiley, str. 164-180
Morriss-Kay, G.M. (2010) The evolution of human artistic creativity. Journal of Anatomy, 216(2): 158-176
Owen, H. (2012) Early Use of Simulation in Medical Education. Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, 7(2): 102-116
Pavlović, A., Trpković, S., Videnović, N. (2016) Development of simulation medicine in Serbia. u: The 1st Belgrade Anaesthesia Forum, 2016 Apr 1-2, Belgrade, Serbia, Proceedings of, Lajkovac: La-pressing, p. 25-39
Pavlović, A., Trpković, S., Kalezić, N. (2016) Edukacija zdravstvenih radnika u zbrinjavanju urgentnih stanja u medicini - simulaciona medicina. u: Kalezić N. [ur.] Inicijalni tretman urgentnih stanja u medicini, Beograd: Medicinski fakultet, p. 939-67
Pavlović, A. (2015) From improvisation to simulation. Pristina-Kosovska Mitrovica: Medicinski Fakultet-Kampus, [Internet]. Jun 18. [Cited 2016 May 29]; Available from: https://www.youtube.com/watch?v=85K-AwR_ENQ
Pavlović, A., Trpković, S., Anđelić, S., Marinković, O. (2015) Kardiopulmonalna reanimacija - nove preporuke 2015-2020. Naučni časopis urgentne medicine - Halo 194, vol. 21, br. 3, str. 181-198
Pavlović, A.P. (2011) Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija. Beograd: Obeležja
Pavlović, P.A., Trpković, V.S., Videnović, D.N., Šulović, S.L. (2015) Primena simulacije u medicinskoj edukaciji. SEE Journal of Emergency Medicine, 1(1):22-9. [Cited 2016 May 29]; Available from: http://www.seejournal.rs/pdf_see_izdanja/SSEJournal_2015_1.pdf
Rosen, K.R. (2008) The history of medical simulation. Journal of Critical Care, 23(2): 157-166
Russel, K.F. (1972) Ivory anatomical manikins. Med Hist, 16(2), str. 131-42
Schnorrenberger, C.C. (2008) Anatomical roots of Chinese medicine and acupuncture. J Chin Med., 19: 35-63
Weller, J.M., Nestel, D., Marshall, S.D., Brooks, P.M., Conn, J.J. (2012) Simulation in clinical teaching and learning. Medical Journal of Australia, 196(9): 594