Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 10 od 112  
Back povratak na rezultate
Andragoške studije
2018, br. 2, str. 45-63
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 03/05/2019
doi: 10.5937/AndStud1802045P
Pružanje pomoći zaposlenima putem multifunkcionalnih programa učenja
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

e-adresa: apejatov@f.bg.ac.rs, edisa.kecap@f.bg.ac.rs

Projekat

Modeli procenjivanja i strategije unapređivanja kvaliteta obrazovanja u Srbiji (MPNTR - 179060)

Sažetak

U radu se predstavlja i analizira Program pružanja pomoći zaposlenima (Employee Assistance Programme - EAP) kao strateška intervencija i mehanizam podrške koji putem različitih vrsta informativnih, savetodavnih, obrazovnih i evaluativnih usluga i intervencija pomaže pojedincima i organizaciji u rešavanju problema koji utiču na produktivnost, kao što su zdravstveni, porodični, finansijski, emocionalni, problemi u vezi sa zahtevima, odnosima i pravednosti na poslu, uznemiravanje, maltretiranje, stres i drugi. Budući da je taj program najrasprostranjeniji u Americi i Zapadnoj Evropi, u radu će biti predstavljena i udruženja, kao što su Međunarodno udruženje stručnjaka za pomoć zaposlenima (International Employee Assistance Professionals Association - EAPA) i Evropski forum za pomoć zaposlenima (The Employee Assistance European Forum - EAEF), koja nude različite vrste pomoći zaposlenima i akreditovane programe obuka za stručnjake koji se bave pružanjem pomoći zaposlenima, određuju standarde i koriste izrađene protokole za praćenje uspešnosti primenjenih usluga. Takođe, u radu se navode i, istraživanjima potkrepljeni, razlozi za uvođenje EAP programa u organizacije. Posebna pažnja posvećena je mestu obrazovnih aktivnosti i njima obuhvaćenim akterima, u funkciji razmatranja pružanja pomoći zaposlenima kao 'nove' vrste posla kojom mogu da se bave andragozi.

Ključne reči

program pomoći zaposlenima (Employee Assistance Programme - EAP); usluge EAP-a; udruženja; stručnjaci; aktivnosti obrazovanja odraslih; učenje

Reference

Bhagat, R.S., Steverson, P.K., Segovis, J.C. (2007) International and Cultural Variations in Employee Assistance Programmes: Implications for Managerial Health and Effectiveness. Journal of Management Studies, 44(2): 222-242
Boorman, S. (2008) Employee Support Strategies in Large Organisations. u: [ur.] Employee Well-Being Support, Chichester, UK: Wiley, 61-67
Carchietta, G.A. (2015) Five Steps to Increasing Utilization of Your Employee Assistance Program. Workplace Health & Safety, 63(3): 132-132
Clavelle, P.R. (2009) Consulting to the intelligence community: An employee assistance program model. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 61(1): 14-24
EAEF (2018) About EAEF. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: https://eaef.org/about-eaef/
EAEF (2018) Employee Assistance. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: https: //eaef. org/services/employee-assistance/
EAPA (2018) About the EA Profession and EAPA. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: http://www.eapassn.org/FAQs
EAPA (2018) Worldwide EAPA Branches. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: http://www.eapassn.org/ Branches
EAPA (2018) What is EAPA?. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: http://www.eapassn.org/whatisEAPA
EAPA (2010) EAPA standards and professional guidelines for employee assistance programs. Arlington: Employee Assistance Professionals Association, http://www.eapassn.org/Portals/11/DocsEAPAStandards10.pdf?ver=2014-12-09-124826-483
EAPA (2018) Ethical Issues and Codes. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: http://www.eapassn.org/About/About-Employee-Assistance/Ethical-Issues-and-Codes
EAPA (2018) Credential Overview. Preuzeto 10. novembra 2018. sa: http://www.eapassn.org/CredInfo
Hughes, R. (2008) Whose Agenda Does Workplace Counselling Serve?. u: [ur.] Employee Well-being Support: A Workplace Resource, Chichester, UK: Wiley, 269-283
Jacobson, J.M. (2012) Risk of compassion fatigue and burnout and potential for compassion satisfaction among employee assistance professionals: Protecting the workforce. Traumatology, 18(3): 64-72
Jorgensen, D.G. (2005) The EAP buyer's guide. Arlington: Employee Assistance Professionals Association, 10. novembar 2018, http://www.eapassn.org/Portals/11/Docs/HOME/EAPBuyersGuide.pdf
Kinder, A., Duval, E. (2008) Managing Suicide and Sudden Death within Organisations. u: [ur.] Employee Well-Being Support, Chichester, UK: Wiley, 147-159
Maksimović, T. (2015) Uticaj okruženja na rad karijernih praktičara - primer Srbije. Andragoške studije, br. 2, str. 105-125
Muto, T., Haruyama, Y., Higashi, T. (2012) Descriptive Study of External Employee Assistance Program Providers (EAP) in Japan. Industrial Health, 50(4): 322-325
Nunes, A.P., Richmond, M.K., Pampel, F.C., Wood, R.C. (2018) The Effect of Employee Assistance Services on Reductions in Employee Absenteeism. Journal of Business and Psychology, 33(6): 699-709
Orlans, V. (2008) Counselling and Coaching in Organisations: An Integrative Multi-Level Approach. u: [ur.] Employee Well-Being Support, Chichester, UK: Wiley, 175-182
Pejatović, A. (2005) Obrazovanje i kvalitet života. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju
Reddock, R., Bobb-Smith, Y. (2008) Reconciling work and family: Issues and policies in Trinidad and Tobago. u: Conditions of Work and Employment Programme Series No. 18, Geneva: International Labour Office, 10. novembar 2018, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_travail_pub_17.pdf
Robertson, I., Tinline, G. (2008) Understanding and Improving Psychological Well-Being for Individual and Organisational Effectiveness. u: [ur.] Employee Well-being Support A Workplace Resource, Chichester, UK: Wiley, 39-49
Sharar, D.A. (2009) Do Employee Assistance Programs Duplicate with Services Offered Through Mental Health Benefit Plans?. Compensation & Benefits Review, 41(1): 67-74
WHO (2005) Mental health policy and service guidance package: Mental health policies and programmes in the workplace. Geneva: World Health Organization
Winwood, M.A., Beer, S. (2008) What Makes a Good Employee Assistance Programme?. u: [ur.] Employee Well-Being Support, Chichester, UK: Wiley, 183-200