Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 6 od 93  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 10, br. 1, str. 141-159
Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju i prava naslednika - u raskoraku između zakona i prakse
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd

e-adresajelena.arsic@pravnifakultet.rs, bojan.stanivuk@stanivuk-manasijevski.com
Ključne reči: doživotno izdržavanje; ugovor; raskid ugovora; nasleđivanje; prava naslednika
Sažetak
Ugovor o doživotnom izdržavanju je jedan od najčešćih ugovora u našem naslednom pravu, regulisan odredbama Zakona o nasleđivanju. Iako ne predstavlja osnov pozivanja na nasleđe, ovaj ugovor proizvodi važna naslednopravna dejstva. Postojanje punovažnog ugovora o doživotnom izdržavanju utiče na smanjenje vrednosti zaostavštine primaoca izdržavanja dejstvom pravila da se momentom njegove smrti sva imovina, koja je predmet ugovora, izdvaja iz zaostavštine, postaje svojina davaoca izdržavanja i iz nje se ne mogu namiriti čak ni nužni naslednici primaoca izdržavanja. Zbog tih dejstava u našoj praksi naslednici neretko osporavaju ovaj ugovor, budući da se njime dovode u pitanje njihova nasledna očekivanja. S tim u vezi, Zakon o nasleđivanju prepoznaje pravo naslednika da u određenim slučajevima zahtevaju poništaj ugovora o doživotnom izdržavanju, ali ne sadrži odredbe kojima se posebno reguliše pravo naslednika na raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Nedostatak takvih zakonskih rešenja u praksi dovodi do brojnih nedoumica i rezultira različitim stavovima sudova povodom raskida ugovora o doživotnom izdržavanju na zahtev naslednika.
Reference
*** (2005-2015) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18/05, 72/11 -dr. zakon i 6/15
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ + Sl. list SRJ + Sl. list SCG, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93, br. 1/03 - Ustavna povelja
*** (1982-2015) Zakon o vanparničnom postupku. Službeni glasnik SRS + Službeni glasnik RS, Br. 25 i 48 (1988) i Br. 46 (1995) - dr. zakon, 18 (2005) - dr. zakon, 85 (2012), 45 (2013) - dr. zakon, 55 (2014) i 6
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Sl. glasnik RS, br. 46/95, 101/03 - odluka USRS i 6/15
Antić, O. (2007) Nasledno pravo. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Antić, O., Balinovac, Z. (1996) Komentar Zakona o nasleđivanju. Beograd: Nomos
Đurđević, D. (2015) Institucije naslednog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Karamarković, L., Ivošević, Z. (2010) Obligaciono pravo (skriptum predavanja). Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu
Novaković, D. (2014) Realizacija raskida ugovora o doživotnom izdržavanju. u: Stanojević, P. [ur.] Pravo i društvena stvarnost, Kosovska Mitrovica
Petrović, V. (2010) Ugovor o doživotnom izdržavanju. Godišnjak Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu, br. 1, 295
Radmanovac, E. (2016) Pravno lice kao davalac izdržavanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 88, br. 2-3, str. 51-64
Svorcan, S. (1987) Raskid ugovora o doživotnom izdržavanju. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-21340
objavljen u SCIndeksu: 13.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka