Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 88  
Back povratak na rezultate
Pravo i privreda
2017, vol. 55, br. 7-9, str. 29-42
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 22/06/2017
Ponuda za zaključenje ugovora u projektu građanske kodifikacije Republike Makedonije
Pravni fakultet 'Justinijan Prvi' pri Univerzitetu 'Sv. Kiril i Metodij' u Skoplju, Skoplje, Republika Makedonija

Sažetak

Autori se u radu bave problematikom uređivanja ponude za zaključenje ugovora u projektu treće knjige Građanskog zakonika Republike Makedonije, koja se tiče obligacionih odnosa. Pojedinačno se razgledaju revizije pravila o ponudi koja se tiču pojma ponude, elemenata ponude i obaveznosti ponude. Paralelno su prikazana, pri tom, rešenja izmena i dopuna makedonskog Zakona o obligacionim odnosima iz 2008. i nova predložena rešenja projekta treće knjige GZRM. Izlaganje autora pokazuje da se predložena rešenja drže ustaljene pravne tradicije dok se, istovremeno, prihvataju moderna rešenja međunarodnih i evropskih pravnih izvora i projekata ugovornog prava.

Ključne reči